Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Jana Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 4
Mariana Szapuová Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2017, 142 - 146
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Szapuová, M. 2017. Jana Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre. In World Literature Studies, vol. 9, no.4, pp. 142-146. 1337-9275.

APA:
Szapuová, M. (2017). Jana Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre. World Literature Studies, 9(4), 142-146. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.