Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tomáš Jirsa: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 2
Roman Mikuláš Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2017, 136 - 138
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Mikuláš, R. 2017. Tomáš Jirsa: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře. In World Literature Studies, vol. 9, no.2, pp. 136-138. 1337-9275.

APA:
Mikuláš, R. (2017). Tomáš Jirsa: Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře. World Literature Studies, 9(2), 136-138. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.