Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 2
Gabriella Petres Csizmadia Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2017, 134 - 136
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Petres Csizmadia, G. 2017. Marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia. In World Literature Studies, vol. 9, no.2, pp. 134-136. 1337-9275.

APA:
Petres Csizmadia, G. (2017). Marta Fülöpová: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia. World Literature Studies, 9(2), 134-136. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.