Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Edita Gromová – Soňa Hodáková – Emília Perez – Andrej Zahorák: Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák. Problematika titulkovania pre nepočujúcich

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 2
Daniela Müglová

Details:

Year, pages: 2017, 131 - 132
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Müglová, D. 2017. Edita Gromová – Soňa Hodáková – Emília Perez – Andrej Zahorák: Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák. Problematika titulkovania pre nepočujúcich. In World Literature Studies, vol. 9, no.2, pp. 131-132. 1337-9275.

APA:
Müglová, D. (2017). Edita Gromová – Soňa Hodáková – Emília Perez – Andrej Zahorák: Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák. Problematika titulkovania pre nepočujúcich. World Literature Studies, 9(2), 131-132. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.