Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slovenská translatológia na priesečníku kultúrnych trajektórií súčasnosti a budúcnosti

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 1
Mária Kusá Číslo ORCID - Libuša Vajdová

Details:

Year, pages: 2016, 2 - 2
Language: slo
Article type: editoriál / editorial
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Kusá, M., Vajdová, L. 2016. Slovenská translatológia na priesečníku kultúrnych trajektórií súčasnosti a budúcnosti. In World Literature Studies, vol. 8, no.1, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Kusá, M., Vajdová, L. (2016). Slovenská translatológia na priesečníku kultúrnych trajektórií súčasnosti a budúcnosti. World Literature Studies, 8(1), 2-2. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.