Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vplyv vetra na tvar koruny a kmeňa smrekov v oblasti hornej hranice lesa v Krivánskej Malej Fatre

In: Geografický časopis, vol. 9, no. 4
Pavol Plesník

Details:

Year, pages: 1957, 197 - 224
Language: slo
Document type: článok
How to cite:
ISO 690:
Plesník, P. 1957. Vplyv vetra na tvar koruny a kmeňa smrekov v oblasti hornej hranice lesa v Krivánskej Malej Fatre. In Geografický časopis, vol. 9, no.4, pp. 197-224. 0016-7193.

APA:
Plesník, P. (1957). Vplyv vetra na tvar koruny a kmeňa smrekov v oblasti hornej hranice lesa v Krivánskej Malej Fatre. Geografický časopis, 9(4), 197-224. 0016-7193.
About edition:
Publisher: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences