Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Účasť Slovákov na kartografii Uhorska od XVI. do XX. storočia

In: Geografický časopis, vol. 9, no. 1
Ján Purgina

Details:

Year, pages: 1957, 5 - 26
Language: slo
Document type: článok
How to cite:
ISO 690:
Purgina, J. 1957. Účasť Slovákov na kartografii Uhorska od XVI. do XX. storočia. In Geografický časopis, vol. 9, no.1, pp. 5-26. 0016-7193.

APA:
Purgina, J. (1957). Účasť Slovákov na kartografii Uhorska od XVI. do XX. storočia. Geografický časopis, 9(1), 5-26. 0016-7193.
About edition:
Publisher: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences