Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Klimatické klasifikácie použité pre Podunajskú nížinu

In: Geografický časopis, vol. 10, no. 2
Štefan Petrovič

Details:

Year, pages: 1958, 141 - 148
Language: slo
Document type: článok
How to cite:
ISO 690:
Petrovič, Š. 1958. Klimatické klasifikácie použité pre Podunajskú nížinu. In Geografický časopis, vol. 10, no.2, pp. 141-148. 0016-7193.

APA:
Petrovič, Š. (1958). Klimatické klasifikácie použité pre Podunajskú nížinu. Geografický časopis, 10(2), 141-148. 0016-7193.
About edition:
Publisher: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences