Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k štúdiu vplyvu reliéfu na vlastnosti hnedozeme centrálnej časti Trnavskej sprašovej pahorkatiny

In: Geografický časopis, vol. 15, no. 3
Zoltán Bedrna - Michal Džatko

Details:

Year, pages: 1963, 161 - 173
Language: slo
Document type: článok/journal
How to cite:
ISO 690:
Bedrna, Z., Džatko, M. 1963. Príspevok k štúdiu vplyvu reliéfu na vlastnosti hnedozeme centrálnej časti Trnavskej sprašovej pahorkatiny. In Geografický časopis, vol. 15, no.3, pp. 161-173. 0016-7193.

APA:
Bedrna, Z., Džatko, M. (1963). Príspevok k štúdiu vplyvu reliéfu na vlastnosti hnedozeme centrálnej časti Trnavskej sprašovej pahorkatiny. Geografický časopis, 15(3), 161-173. 0016-7193.
About edition:
Publisher: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences