Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Geomorfologické pomery povodia Parnej v Malých Karpatoch

In: Geografický časopis, vol. 19, no. 3
Rudolf Novodomec

Details:

Year, pages: 1967, 212 - 223
Language: slo
Document type: článok/journal
How to cite:
ISO 690:
Novodomec, R. 1967. Geomorfologické pomery povodia Parnej v Malých Karpatoch. In Geografický časopis, vol. 19, no.3, pp. 212-223. 0016-7193.

APA:
Novodomec, R. (1967). Geomorfologické pomery povodia Parnej v Malých Karpatoch. Geografický časopis, 19(3), 212-223. 0016-7193.
About edition:
Publisher: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences