Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vhodnosť riečnych nív Popradu, Torysy a Ondavy, ležiacich vo flyšových pásmach, pre získanie vodných zdrojov

In: Geografický časopis, vol. 23, no. 3
Anton Porubský

Details:

Year, pages: 1971, 266 - 276
Language: slo
Document type: článok/journal
How to cite:
ISO 690:
Porubský, A. 1971. Vhodnosť riečnych nív Popradu, Torysy a Ondavy, ležiacich vo flyšových pásmach, pre získanie vodných zdrojov. In Geografický časopis, vol. 23, no.3, pp. 266-276. 0016-7193.

APA:
Porubský, A. (1971). Vhodnosť riečnych nív Popradu, Torysy a Ondavy, ležiacich vo flyšových pásmach, pre získanie vodných zdrojov. Geografický časopis, 23(3), 266-276. 0016-7193.
About edition:
Publisher: Geografický ústav SAV/Institute of Geography SAS