Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Mariánska úcta ako jeden z prejavov kultúry slovenského národa

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 3
Laura Jagelková Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2021, 475 - 478
Language: slo
Article type: Recenzia / Review
How to cite:
ISO 690:
Jagelková, L. 2021. Mariánska úcta ako jeden z prejavov kultúry slovenského národa. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.3, pp. 475-478. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.19

APA:
Jagelková, L. (2021). Mariánska úcta ako jeden z prejavov kultúry slovenského národa. Slavica Slovaca, 56(3), 475-478. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.19
About edition:
Publisher: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Published: 15. 11. 2021
Rights:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.