Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bez koně nebude slunce: Role koně v transformačních procesech doby bronzové

In: Slovenská archeológia, vol. LXVIII, no. Suppl. 1
Věra Klontza-Jaklová Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2020, 327 - 336
Language: cze
Article type: Vedecký príspevok
How to cite:
ISO 690:
Klontza-Jaklová, V. 2020. Bez koně nebude slunce: Role koně v transformačních procesech doby bronzové. In Slovenská archeológia, vol. LXVIII, no.Suppl. 1, pp. 327-336. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2020.suppl.1.27

APA:
Klontza-Jaklová, V. (2020). Bez koně nebude slunce: Role koně v transformačních procesech doby bronzové. Slovenská archeológia, LXVIII(Suppl. 1), 327-336. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2020.suppl.1.27
About edition:
Publisher: Archeologický ústav SAV
Published: 31. 12. 2020