Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Obrazy spod Vysokých Tatier: Z tvorby Adriana a Marianny Stokesovcov. (Výstava v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, júl – september 1997.)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Oľga Danglová

Details:

Year, pages: 1998, 229 - 230
Language: slo
Article type: Rozhľady - Správy - Glosy
How to cite:
ISO 690:
Danglová, O. 1998. Obrazy spod Vysokých Tatier: Z tvorby Adriana a Marianny Stokesovcov. (Výstava v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, júl – september 1997.). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 229-230. 1339-9357.

APA:
Danglová, O. (1998). Obrazy spod Vysokých Tatier: Z tvorby Adriana a Marianny Stokesovcov. (Výstava v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, júl – september 1997.). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 229-230. 1339-9357.