Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 6
Michal Benčík

Details:

Year, pages: 2020, 563 - 579
Language: eng
Keywords:
production function, time trend, Box-Cox transformation; JEL Classification: O47, E10
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF
About article:
Na rozdiel od Cobb-Douglasovej funkcie, produkčná funkcia CES umožňuje modelovať osobitné trendy efektívnosti pre prácu a kapitál. V tomto článku skúmame osobitné trendy efektívnosti pre prácu a kapitál v ponukových systémoch, nezávisle pre súkromný a verejný sektor na Slovenku. Ak použijeme jednoduchý exponenciálny trend pre technický pokrok, pre súkromný sektor môžeme použiť Cobb-Douglasovu funkciu a pre verejný sektor Leontievovu produkčnú funkciu. Zistili sme však, že CES funkcia s osobitnými trendami založenými na Box-Coxových transformáciách lepšie vystihuje technický pokrok ako modely s jednoduchým exponenciálnym trendom. V preferovanom modeli ročné prírastky efektivity práce a kapitálu konvergujú ku kladnej konštante pre prácu a rastú v čase pre kapitál v súkromnom sektore, kým vo verejnom sektore sa prírastky efektivity znižujú pre obidva faktory. Elasticita substitúcie medzi prácou a kapitálom je významne vyššia od nuly, ale tiež nižšia ako 0.5 v preferovaných modeloch pre obidva sektory.
How to cite:
ISO 690:
Benčík, M. 2020. Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.6, pp. 563-579. 0013-3035.

APA:
Benčík, M. (2020). Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(6), 563-579. 0013-3035.
About edition:
Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 22. 6. 2020