Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Sivičeková Jana:Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume (vedecká konferencia pre doktorandov)

In: Studia Politica Slovaca, vol. 12, no. 2
Jana Sivičeková Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2020, 141 - 142
Language: slo
Keywords:
news
Article type: informácie / news
Document type: časopis
About article:
news
news
How to cite:
ISO 690:
Sivičeková, J. 2020. Sivičeková Jana:Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume (vedecká konferencia pre doktorandov). In Studia Politica Slovaca, vol. 12, no.2, pp. 141-142. 1337-8163.

APA:
Sivičeková, J. (2020). Sivičeková Jana:Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume (vedecká konferencia pre doktorandov). Studia Politica Slovaca, 12(2), 141-142. 1337-8163.
About edition:
Publisher: Ústav politických vied SAV / Ústav politických vied SAV
Published: 11. 2. 2020