Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Bronislava Navarová

ŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): PERIODIKÁ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

Details:

Year, pages: 2019, 403 - 408
Language: slo
Article type: III. Recenzie

How to cite:

ISO 690:
Navarová, B. 2019. ŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): PERIODIKÁ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 403-408. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Navarová, B. (2019). ŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): PERIODIKÁ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Slovenská literatúra, 66(5), 403-408. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 23. 10. 2019