Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Napsané zůstává… Tzv. „Levínský kocour“ jako památka československé redakce církevní slovanštiny

In: Slavica Slovaca, vol. 54, no. 1
Eva Maria Hrdinová - Pavel Aleš

Details:

Year, pages: 2019, 49 - 62
Keywords:
Church Slavonic, Cyrilic inscription, 13th century, Eastern Christianity, epigraphic documents, psalms.
Article type: Štúdia
About article:
The aim of this paper is to interpret the oldest Cyrillic epigraphic document on our territory, the so-called „Levínský kocour“ inscription (an inscription around the „Cat of Levín-town“), an vaulting stone with an lion figure. Our interpretation is a kind of reinterpretation of the older knowledge of the inscription and its follow-up; first of all, we have in mind largely the canonized theory of František Václav Mareš from 1954.
How to cite:
ISO 690:
Hrdinová, E., Aleš, P. 2019. Napsané zůstává… Tzv. „Levínský kocour“ jako památka československé redakce církevní slovanštiny. In Slavica Slovaca, vol. 54, no.1, pp. 49-62. 0037-6787 .

APA:
Hrdinová, E., Aleš, P. (2019). Napsané zůstává… Tzv. „Levínský kocour“ jako památka československé redakce církevní slovanštiny. Slavica Slovaca, 54(1), 49-62. 0037-6787 .
About edition:
Published: 1. 7. 2019