Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecká konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky: Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 – informácia o konaní vedeckej konferencie

In: Studia Politica Slovaca, vol. 11, no. 2
Jana Sivičeková

Details:

Year, pages: 2019, 103 - 104
Language: slo
Keywords:
News
About article:
News
How to cite:
ISO 690:
Sivičeková, J. 2019. Vedecká konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky: Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 – informácia o konaní vedeckej konferencie. In Studia Politica Slovaca, vol. 11, no.2, pp. 103-104. 1337-8163.

APA:
Sivičeková, J. (2019). Vedecká konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky: Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 – informácia o konaní vedeckej konferencie. Studia Politica Slovaca, 11(2), 103-104. 1337-8163.
About edition:
Publisher: Ústav politických vied SAV
Published: 31. 1. 2019