Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Krno, S. a kol.: Ľudovít Štúr – Európan, národovec a reformátor. Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, 197 s. ISBN 978-80-890052-87-5

In: Studia Politica Slovaca, vol. 10, no. 2
Jozef Lysý

Details:

Year, pages: 2017, 111 - 113
About article:
reviews and annotations
How to cite:
ISO 690:
Lysý, J. 2017. Krno, S. a kol.: Ľudovít Štúr – Európan, národovec a reformátor. Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, 197 s. ISBN 978-80-890052-87-5. In Studia Politica Slovaca, vol. 10, no.2, pp. 111-113. 1337-8163.

APA:
Lysý, J. (2017). Krno, S. a kol.: Ľudovít Štúr – Európan, národovec a reformátor. Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, 197 s. ISBN 978-80-890052-87-5. Studia Politica Slovaca, 10(2), 111-113. 1337-8163.