Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Podolinská, T.; Hrustič, T. (eds.): Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV & VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, 597 s. ISBN 978-80-224-1413-5

In: Studia Politica Slovaca, vol. 10, no. 2
Sanja Zlatanović - Juraj Marušiak Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2017, 90 - 96
About article:
Reviews and Annotations
How to cite:
ISO 690:
Zlatanović, S., Marušiak, J. 2017. Podolinská, T.; Hrustič, T. (eds.): Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV & VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, 597 s. ISBN 978-80-224-1413-5. In Studia Politica Slovaca, vol. 10, no.2, pp. 90-96. 1337-8163.

APA:
Zlatanović, S., Marušiak, J. (2017). Podolinská, T.; Hrustič, T. (eds.): Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV & VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, 597 s. ISBN 978-80-224-1413-5. Studia Politica Slovaca, 10(2), 90-96. 1337-8163.