Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Morfoštruktúrne jednotky Trnavskej pahorkatiny v širšom zázemí Jaslovských Bohuníc a ich vývoj

In: Geografický časopis, vol. 46, no. 4
Miloš Stankoviansky

Details:

Year, pages: 1994, 383 - 398
Language: slo
Keywords:
Key words: morphostructure, morphostructural analysis, morphostructural typification, morphostructural evolution, longitudinal tectonics, transverse tectonics, uplift, tilting, table, hillyland
Document type: článok/journal
About article:
The contribution is presenting results of morphostructural analysis and geomorphic research of northem part of the Trnava hillyland in the environs of the commune Jaslovské Bohunice. It concerns with identification of the network of the possible tectonic lines, morphostructural typification with delimitation of morphostructural units, characteristics of the delimited morphostructures, and namely an outline of morphostructural evolution of the study area in close relation to the contiguous part of the Brezovské Carpathians.
How to cite:
ISO 690:
Stankoviansky, M. 1994. Morfoštruktúrne jednotky Trnavskej pahorkatiny v širšom zázemí Jaslovských Bohuníc a ich vývoj. In Geografický časopis, vol. 46, no.4, pp. 383-398. 0016-7193.

APA:
Stankoviansky, M. (1994). Morfoštruktúrne jednotky Trnavskej pahorkatiny v širšom zázemí Jaslovských Bohuníc a ich vývoj. Geografický časopis, 46(4), 383-398. 0016-7193.
About edition:
Publisher: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences