Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Unemployment and Aggregate Demand in Spain

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no. 5
Ondřej Čížek

Details:

Year, pages: 2017, 459 - 481
Keywords:
search-matching model, unemployment rate, output demand, multiple equilibria JEL Classification: E24, J23, J64
Article type: Vedecký / Article
About article:
Přínosem článku je zabudování Keynesiánského principu slabé agregátní poptávky do rámce modelu nezaměstnanosti založeného na konceptu vyhledávání a párování. Výsledkem této modifikace je existence více rovnovážných měr nezaměstnanosti. V článku je ukázáno, že poptávka po produkci může mít zcela zásadní vliv na nezaměstnanost nejen v krátkém, ale také v dlouhém období. Důvodem je skutečnost, že počáteční propad agregátní poptávky může způsobit konvergenci míry nezaměstnanosti z nižšího do vyššího rovnovážného bodu. Uvedený přístup je aplikován za účelem zkoumání trhu práce ve Španělsku. V této empirické části je ukázáno, že model s více rovnovážnými body dokáže lépe popsat dlouhotrvající výkyvy nezaměstnanosti, které jsou pro trh práce ve Španělsku charakteristické. Model s více rovnovážnými body se taktéž ukázal být vhodnější pro účely predikce nezaměstnanosti.
The paper contributes to the existing literature by incorporating the Keynesian principle of weak aggregate demand into the basic search-matching model of unemployment in a simple and novel way. Multiple equilibrium unemployment rates emerge as a result of this modification. It is shown that output demand not only plays short-term role but might be essential in the long-run as well. This is because the initial fall in aggregate demand may cause unemployment rate to converge to a higher (long-run) equilibrium. All these aspects are illustrated for the Spanish labour market and it is shown that the model with multiple equilibrium unemployment rates outperforms the baseline standard search and matching model in its forecasting performance as well as in its ability to describe huge persistent swings in unemployment.
How to cite:
ISO 690:
Čížek, O. 2017. Unemployment and Aggregate Demand in Spain. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no.5, pp. 459-481. 0013-3035.

APA:
Čížek, O. (2017). Unemployment and Aggregate Demand in Spain. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 65(5), 459-481. 0013-3035.