Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Department of research of eastern Slovakia

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANTONIO, Margaret L. - WEIß, Clemens L. - GAO, Ziyne - SAWYER, Susanna - OBERREITER, Victoria - ELSCHEK, Kristian - HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária - PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Stable population structure in Europe since the Iron Age, despite high mobility. In eLife [seriál], 2024, vol. 13. ISSN 2050-084X. Dostupné na: https://doi.org/10.7554/eLife.79714 Type: ADMA
  Citations:
  [1.2] HAGMANN, Dominik - ANKERL, Barbara - GREISINGER, Michaela - MIGLBAUER, Renate - KIRCHENGAST, Sylvia. Where are the Roman women of Ovilava? A spatio-temporal approach to interpret the female deficit at the eastern Roman cemetery (Gräberfeld Ost) of Ovilava, Austria. In Anthropological Review, 2023-01-01, 86, 2, pp. 89-118. ISSN 18986773. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1898-6773.86.2.08, Registrované v: SCOPUS
  [3.1] ZAPATERO, G. R. Martín Almagro-Gorbea : Más de 50 años construyendo bases para la Prehistoria yla Arqueología de España. In Complutum 34. Madrid : Ediciones Complutense, 2023, s. 9-25. ISSN 1131-6993. https://dx.doi.org/10.5209/cmpl.85230
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ČIERNY, Miloš - PUTŠKO, Mária - MORDOVIN, Maxim. Pustý hrad - Horný hrad (2022) [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2024. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/PUSTY-HRAD_PLAGAT_2022.pdf Type: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ČIERNY, Miloš - MORDOVIN, Maxim - PUTŠKO, Mária. Pustý hrad - Horný hrad (2023) [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2024. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/PUSTY-HRAD_PLAGAT_2023.pdf Type: GHG
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Ostrá Lúka - Gunda : VS 21126/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 96 s. Type: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Zvolen - Zámok, p.č. 1129/13, vonkajšie nádvorie, kanalizácia : VS 21125/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 77 s. Type: GII
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - HAJNALOVÁ, Mária - ZACHAR, Ján - FURMAN, Martin - LIESKOVSKÝ, Tibor - LISÁ, Lenka - BAJER, Aleš - PETÖ, Ákos - MURÍN, Igor. "Celtic" fields or not "Celtic" fields? That is a question... In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 13. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: AFH
 • Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková, Martin Furman, Gertrúda Březinová, Branislav Kovár. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024. 60 s. ISBN 978-80-8196-071-0 (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: FAI
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Všetko najlepšie, milá Elenka! In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 73-74. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • BIELICH, Mário - ČURNÝ, Marián. Pottery from the 16th - 17th Century from Upper Hungary Based on Finds from Tvrdomestice. In Europa 2024 : Postmediaevalis. Ed. Kristýna Matějková, Gabriela Blažková. 1. vyd. - Warszaw ; Praha : Institute of Archaeology and Ethnology PAS : Institute of Archaeology of the CAS, 2024, s. 15. ISBN 978-83-66210-42-4. (Europa 2024 : Postmediaevalis : Patterns and Inspirations) Type: AFE
 • BIELICH, Mário. Výstava "10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 50. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • BIELICH, Mário. Výstava "Gotické opevnené stavby Nitrianskeho kraja". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 51. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • BIELICHOVÁ, Zora. Dogs in Celtic burial sites in Slovakia: new discoveries and revision of old finds. In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 26. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: AFL
 • BOBEK, Pavol. Trstín - Pri trnavskej ceste, oprava potrubia, p.č. 281/1, ... : VS 21124/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 76 s. Type: GII
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Eco-parameters of settlement finds from the La Tène period on the territory of south-western Slovakia. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 13-30. ISBN 978-606-020-693-4. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: AFA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - KOVÁR, Branislav - KUJOVSKÝ, Rudolf. The settlement from the La Tène period in Tekovský Hrádok. In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 26-27. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: AFL
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Medzinárodné kolokvium v Muzeu Rumburk. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 36-37. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Keltové/The Celts/Die Kelten 2023. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 30-32. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Šoporňa - INS FTTH SRED Šoporňa -II.časť : VS 21127/2024. Nitra : AÚ SAV, 2004. 55 s. Type: GII
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Slovenský tím pre výskum pod vodou v roku 2023. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 17. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - RAJTÁR, Ján. Letná škola archeológie a výskum svetového dedičstva UNESCO - KELEMANTIA 2023. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 60-61. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - RAJTÁR, Ján. Piliere rímskeho mosta v Dunaji - objav roka 2022. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 91. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • DRAGONIDESOVÁ, Petra. Settlement of the surroundings of lower Morava River at the beginning of the Roman period. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 49-58. ISBN 978-606-020-693-4. Type: AFA
 • DROBERJAR, Eduard - MOTYKOVÁ, Karla. Třebusice : Žárové pohřebiště z doby římské ve středních Čechách. Díl I. Archeologické prameny. Rec. Andrzej Michalowski, Jiří Militký. 1. vyd. Brno : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023. 640 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 76. Dostupné na: https://doi.org/10.47382/arub2023-06. ISBN 978-80-7524-074-3. ISSN 1804-1345 (APVV-21-0257 : Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov) Type: AAA
 • ELSCHEK, Kristian. Die letzten Kelten und frühesten Germanen im südlichen Marchgebiet und Zohor um die Zeitwende. In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 16. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: AFH
 • FOTTOVÁ, Eva - DEBNÁR, Peter - LABUDA, Jozef. Banská Štiavnica - Kópia bans.domu, Horná ružová, p.č. 3519, 3521 : VS 21130. Nitra : AÚ SAV, 2024. 41 s. Type: GII
 • FUSEK, Gabriel. Rišňovce - Dúle 1, sek. 1J, kút poľa, p.č. 510/2 : VS 21139/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 9 s. Type: GII
 • FUSEK, Gabriel*. Lukáčovce - Farské, lokalita 20 : VS 21135/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 13 s. Type: GII
 • FUSEK, Gabriel. Lukáčovce - Diely, lokalita 25a : VS 21137/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 7 s. Type: GII
 • FUSEK, Gabriel. Lukáčovce - Farské, lokalita 21 : VS 21136/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 14 s. Type: GII
 • FUSEK, Gabriel. Lukáčovce - Jutrá, lokalita č. 2 : VS 21134/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 6 s. Type: GII
 • FUSEK, Gabriel. Rišňovce - Dúly 3, Pri dúlskej studienke, sek. 3E, 3S, 3Z : VS 21138/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 23 s. Type: GII
 • FUSEK, Gabriel. Rišňovce - Dúle 1, sek. 1V, 1J, pozdĺž aleje, p.č 510/2 : VS 21140/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 10 s. Type: GII
 • GABULOVÁ, Monika - LABUDA, Jozef. Banská Štiavnica - Kaplnka sv. Alžbety : VS 21117/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 48 s. Type: GII
 • HROMADOVÁ, Bibiána - SOJÁK, Marián - SABOL, Martin - HUTKA, Dušan. A new plain bone point find from prehistoric context in Kaderníkova 1 Cave (Tisovec, Slovakia). In Solving Stone Age puzzles: From artefacts and sites towards archaeological interpretations. 1. vyd. - Brno : Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences, 2024, s. 187-198. ISBN 978-80-7524-080. Dostupné na: https://doi.org/10.47382/dvs_26-12 (VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku. APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu) Type: ABC
 • CHEBEN, Ivan - DAŇOVÁ, Klaudia. Šoporňa - Športová ul., p.č. 248/1, 1518/82 : VS 21119/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 17 s. Type: GII
 • JAEGER, Mateusz - STRÓZYK, Mateusz J - OLEXA, Ladislav. Society in Transition: Cultural change in the Early Bronze Age cemetery at Nižná Myšľa in the light of absolute chronology. In Radiocarbon, 2023, vol. 65, nr. 1, p. 135-154. (2022: 8.3 - IF, Q1 - JCR, 4.271 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0033-8222. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/RDC.2022.76 Type: ADCA
  Citations:
  [3.1] JAEGER, Mateusz. Early Bronze Age Amber finds in Slovakia. In Fontes : Archaeologici Posnaniensis, vol. 58. Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2022, s. 19. ISSN 0071-6863.
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra - NEMERGUT, Adrián. Revision analysis of the Paleolithic lithic industry from the Močenok site on the lower stream of the Váh river (western Slovakia). In Stone Age : Studying Technologies of Non-analogous Environments and Glacial Ecosystems : Papers in Honor of Jürgen Richter. 1. vyd. - Bonn : Habelt, 2024, s. 339-350. ISBN 978-3-7749-4427-5. Type: BEE
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Nové nálezy aurignacienu na Východoslovenskej nížine. In 10. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2024 : Košice, 17.-18.4. 2024 (Zborník abstraktov). - Košice : GEPAARD, 2024. Type: GII
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. 30. stretnutie východoslovenských archeológov v Košiciach. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 38-40. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. Neskorý stredovek v neskorú jeseň v Krosne. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 40-42. ISBN 978-80-974149-2-4. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: GII
 • KOVÁR, Branislav - PIETA, Karol - LIESKOVSKÝ, Tibor. Preconditions of landscape research around the late La Tène hillfort of Trenčianske Bohuslavice. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 95-110. ISBN 978-606-020-693-4. Type: AFA
 • KROŠLÁKOVÁ, Mária - HUKEĽOVÁ, Zuzana. Július Jakab jubilantom. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 72. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • MALČEK, Róbert - DEBNÁR, Peter - ČIERNY, Miloš. Kremnica - Ul. J. Horvátha, Supermarket, Šp.areál : VS 21118/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 120 s. Type: GII
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - Golf hotel p.č. 1945/4, 1965/36,37, 39 : VS 21116/24. Nitra : AÚ SAV, 2024. 40 s. Type: GII
 • MILOVÁ, Beáta. Dražovce - Komunitné centrum p.č. 1581/2, 3/1 : VS 21115/24. Nitra : AÚ SAV, 2024. 35 s. Type: GII
 • MITÁŠ, Vladimír. Päť rokov po... Aby sme nezabudli. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 78-79. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • MITÁŠ, Vladimír. Václav Furmánek - Jaroslava Pavelková - Vojtech Budinský-Krička: Kyjatice. Eponymná lokalita archeologickej kultúry. Archaeologica Slovaca Monographiae. Fontes XXXIII. Nitra. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 82. ISBN 978-80-974149-2-4. (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Type: GII
 • NEMERGUT, Adrián - NOVÁK, Martin. "...instead of conclusion". Commemoration on the Ľubomíra Kaminská life anniversary. In NEMERGUT, Adrián. Solving Stone Age puzzles: From artefacts and sites towards archaeological interpretations. 1. vyd. - Brno : Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences, 2024, s. 303-310. ISBN 978-80-7524-080. Dostupné na: https://doi.org/10.47382/dvs_26-20 Type: EDJ
 • NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián - LISÁ, Lenka - HAJNALOVÁ, Mária - ČEJKA, Tomáš - ČEKLOVSKÝ, Tomáš - OBUCH, Ján. Nové dáta z výskumov Veľkej ružínskej jaskyne a previsu Miriama. In 10. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2024 : Košice, 17.-18.4. 2024 (Zborník abstraktov). - Košice : GEPAARD, 2024, s. 3. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku) Type: GII
 • OLŠAV, Štefan. Na vlnách dávnych spoločností. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 12-13. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • PIETA, Karol. Ohrringe/Haarringe - charakteristischer Schmuck der Púchov-Kultur. In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 21. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: AFH
 • PIETA, Karol. Osemdesiatnik Ladislav Veliačik. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 68-69. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Záchranný archeologický výskum počas obnovy Kina Palace v Nitre. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 47-48. ISBN 978-80-974149-2-4. (VEGA č. 2/0167/24 : Hospodárske zázemie “centier” vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny) Type: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Životné jubileum Evy Čaprdovej. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 75-76. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Michalovi Slivkovi k jubileu. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 74-75. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
 • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva. Rímske mince z germánskeho osídlenia obce Marcelová v okrese Komárno – nálezy 2022. In Numizmatika. 31/2022. Zodpovedný redaktor Zbyšek Šustek. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45-51. ISBN 80-901414-0-4. ISSN 2644-6693. Type: BEF
 • RAJTÁR, Ján. Hviezdoslavov - Poľný rímsky tábor, Planá, Čerešňová : VS 21129/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 47 s. Type: GII
 • RAJTÁR, Ján - DAŇOVÁ, Miroslava. Iža - Vojenský tábor, kastel p.č. 1704/1,4 : VS 21128/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 222 s. Type: GII
 • ROBAK, Zbigniew. Radiocarbon Dating of St. George´s Rotunda in Nitrianska Blatnica (Slovakia): an archaeological comment. In Radiocarbon, 2024, vol. 66, nr. 1, p. 147-154. ISSN 0033-8222. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/RDC.2024.33 (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Type: ADCA
 • SABOL, Martin - NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián. Zooarcheologické nálezy z Veľkej ružínskej jaskyne - I. Povrchový zber 2023. Martin Sabol, Adrián Nemergut, Marián Soják. In 10. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2024 : Košice, 17.-18.4. 2024 (Zborník abstraktov). - Košice : GEPAARD, 2024. (VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku) Type: GII
 • SAMUEL, Marián. Pri kostole objavili ďalší náhrobok z 18. storočia. In Bananský hlásnik, 2024, roč. 22, č 1, s. 1, 4. Dostupné na internete: https://www.obecbanka.sk/modules/file_storage/download.php?file=b0ab8410%7C437&inline=1 Type: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Lužianky - Kajsianske lúky, výrobné haly S, p.č. 2860/1 : VS 21123/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 21 s. Type: GII
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, S. Regional peculiarities of the Zrubna/Timber-grave culture tribes’ calendar system. In SKHID : Analytic and informative Journal, 2023, vol. 5, no. 1, pp. 51-59. ISSN 2411-3093. Type: ADEB
 • ZABAVIN, Viacheslav - BULYK, M. 25 years of barrow archaeology at MSU. In Aktuaľni problemy nauky ta osvity : Zbirnyk materialiv XXV pidsumkovoji naukovo-praktyčnoji konferenciji vykladačiv. - Kyiv : Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny MDU, 2023, s. 125-128. ISBN 978-80-000-000. Type: BEE
 • ZABAVIN, Viacheslav - BULYK, M. - NEBRAT, S. - POLIDOVIČ, Ju. Rozvidky na pivdni Doneckoji obl. u 2021 r. In Archeolohični doslidžennja v Ukrajini 2022 r. : naukovyj žurnal sučasnich archeolohičnich doslidžeň. - Kyiv : Instytut archeolohiji NAN Ukrajiny, 2023, s. 44. ISSN 2709-8222. Type: BEE
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, S. H. 70 rokiv iz dnja narodžennja V. K. Kuľbaky (1954-2009). In Archeolohija : Naukovyj žurnal, 2023, no. 4, pp. 143-144. ISSN 0235-3490. Type: GII
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, Serhij Hennadijovyč. Pochovannja dorosloji ljudyny ta dytyny v uročyšči hajdamackyj kut u pivničnomu pryazovji. In Ukrajina u svitovomu istpryčnomu prostori : Zbirnyk materialiv Vseukrajinskoji naukovo-praktyčnoji konferenciji. 1.vyd. - Kyjiv : MDU, 2023, s. 112-114. Type: GII
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, S. Serednovični kazany iz kurhaniv pivnično-schidnogo pryazovja. In Travnevi studiji : istorija, mižnarodni vidnosyny. 1. vyd. - Vinnycia : Doneckyj nacionaľnyj universytet im. V. Stusa, 2023, s. 252-255. Type: GII
 • ŽAÁR, Ondrej - NEMERGUT, Adrián - MORAVCOVÁ, Martina - ŠEVČÍK, Peter - MANDÁK, Peter. New Early Upper Paleolithic site in Banka-Štepnica 2 (Slovak Republic). In NEMERGUT, Adrián. Solving Stone Age puzzles: From artefacts and sites towards archaeological interpretations. 1. vyd. - Brno : Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences, 2024, s. 104-126. ISBN 978-80-7524-080. Dostupné na: https://doi.org/10.47382/dvs_26-08 (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku) Type: ABC
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus