Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Economic Research

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. A geography of creative networks : the case of a small European economy. In Moravian Geographical Reports, 2022, vol. 30, no. 2, p. 99-115. (2021: 2.311 - IF, Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0007 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Type: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Public Support to Research and Innovation: Do European Resources Boost Innovation Outputs? In Journal for East European Management Studies, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 106-129. (2021: 0.945 - IF, Q4 - JCR, 0.227 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0949-6181. Dostupné na: https://doi.org/10.5771/0949-6181-2022-1-106 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Type: ADMA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Beyond financial success : success goals of creative entrepreneurs. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2022, vol. 11, no. 1, art. no. 14. (2021: 0.548 - SJR, Q1 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-022-00207-6 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ. VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Type: ADMB
  Citations:
  [3.1] AU-YONG-OLIVEIRA, M., WALTER, C. E . Innovating regarding culture, leadership, and consumption in Peru - An autoethnographic journey on historical entrepreneurship. In ICIEMC Proceedings. Aveiro: UA Editora - Universidade de Aveiro, 2022, number 3, pp. 50-61 . ISSN 2184-9102.
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Economics of Biobanking: Business or Public Good? : Literature Review, Structural and Thematic Analysis. In Social Sciences, 2022, vol. 11, iss. 7, art. no. 288. (2021: 0.438 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0760. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/socsci11070288 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Type: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. It is about the teachers' skills : perceived effects of the european assistance on drop-out rates in Slovakia. In Economic and Social Development : 85th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book of Proceedings, Porto, 21-22 July, 2022. Editors: Maria Elisabete Pinto da Costa, Maria do Rosario Anjos, Vlasta Roska. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2022, p. 17-28. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Type: AFC
 • BRZICA, Daneš**. „Bežné" a „zlé" výzvy pri rozhodovaní vyššieho manažmentu miest : zameranie na ekologické otázky = "Common" and "Wicked" Challenges in Making decision of Cities ́ Higher Management: Focus on Ecological Issues. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 36-42. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-36__Brzica__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
 • DOMONKOS, Tomáš. Odhad nákladov nezamestnanosti v SR pre rok 2020 = Costs of unemployment in Slovakia in 2020. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, p. 4-5. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia. VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • DUJAVA, Daniel - ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Is it me or you? A deeper insight into profile of misreporting economies. In The Quarterly Review of Economics and Finance, 2022, vol. 83, pp. 10-25. (2021: 4.324 - IF, Q1 - JCR, 0.687 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1062-9769. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.10.002 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku) Type: ADCA
 • FIŠERA, Boris - HORVÁTH, Roman. Are Exchange Rates Less Important for Trade in a More Globalized World? Evidence for the New EU Members. In Economic systems [serial], 2022, vol. 46, no. 1, art. no. 100868. (2021: 2.310 - IF, Q2 - JCR, 0.752 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0939-3625. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100868 (VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami) Type: ADCA
 • FIŠERA, Boris - LICHNER, Ivan. Európska minimálna mzda – regionálny pohľad = EU Minimum Wage – regional perspective. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 9. ISBN 978-80-88946-92-2. (EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Wage Mobility in Central Europe : Patterns and Micro-level Drivers of Movements along the Wage Ladder. In Eastern European Economics, 2022, vol. 60, iss. 2, pp. 171-188. (2021: 1.365 - IF, Q3 - JCR, 0.311 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0012-8775. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00128775.2021.1997145 (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce) Type: ADCA
 • HERASIMAU, Raman. Vplyv migrantov na štruktúru obyvateľstva na Slovensku = The influence of immigrants on the population structure in Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 6. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • HORKY, Florian - RACHEL, Carolina - FIDRMUC, Jarko. Price determinants of non-fungible tokens in the digital art market. In Finance Research Letters, 2022, vol. 48, art. no. 103007. (2021: 9.848 - IF, Q1 - JCR, 2.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103007 Type: ADCA
  Citations:
  [1.2] NGUYEN, Jeremy K. Racial discrimination in non-fungible token (NFT) prices? CryptoPunk sales and skin tone. In Economics Letters, 2022-09-01, 218, pp. ISSN 01651765. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110727., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] WANG, Yizhi. Volatility spillovers across NFTs news attention and financial markets. In International Review of Financial Analysis, 2022-10-01, 83, pp. ISSN 10575219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102313., Registrované v: SCOPUS
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Zmena zamestnanosti v odvetviach v pandemickom období – verejne dostupné štatistiky s vylúčením VZPS = Employment Change in Sectors over the Pandemic Period – Public Statistics Excluding LFS. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 7-8. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika - LICHNER, Ivan - ZACHAR, Jakub. Analýza pracovnej migrácie do SR = Analysis of labour migration to Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 10. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • KAČÍRKOVÁ, Mária. Dimenzie trvalej udržateľnosti v rozvoji miest = Dimensions of sustainability in urban development. In Working papers, 2022, č. 111, s. 1-27. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/sk/publikacie/-p419 (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy) Type: ADFB
 • KAČÍRKOVÁ, Mária**. Rozvoj európskych miest v kontexte environmentálnych výziev = Development of European Cities in the Context of Environmental Challenges. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 133-140. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-133__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
 • KLINEC, Ivan**. Teória bohatstva pre informačný vek = Theory of Wealth for the Information Age. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 91-102. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-91__Klinec__f4e.pdf (Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
 • KLINEC, Ivan**. Globálne existenciálne riziká, stav výskumu vo svete a na Slovensku - 2021 = Global existential risks, state of the Research in the World and in the Slovakia - 2021. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 256-265. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-256__Klinec__f4e.pdf (Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
 • LICHNER, Ivan** - LYÓCSA, Štefan - VÝROSTOVÁ, Eva. Nominal and discretionary household income convergence : The effect of a crisis in a small open economy. In Structural Change and Economic Dynamics, 2022, vol. 61, pp. 18-31. (2021: 5.059 - IF, Q1 - JCR, 1.152 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0954-349X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.02.004 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] XU, Weibin - LAU, Chi Keung Marco - ZHANG, Dongna - OKE, Oladoke. Testing the Club Convergence Dynamics of the COVID-19 Vaccination Rates Across the OECD Countries. In FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 10, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.872561., Registrované v: WOS
 • LICHNER, Ivan - ZACHAR, Jakub. Integrovaný regionálny ekonometrický input-output model SR - komparatívna analýza = Integrated regional econometric input-output model of Slovakia - comparative analysis. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 12. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. Zost. Ivan Lichner. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022. 18 s. ISBN 978-80-88946-92-2 (EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: GII
 • LUČIVJANSKÁ, Katarína - LYÓCSA, Štefan - RADVANSKÝ, Marek - ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Return adjusted charge ratios : What drives fees and costs of pension schemes? In Finance Research Letters, 2022, vol. 48, art. no. 102954. (2021: 9.848 - IF, Q1 - JCR, 2.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102954 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Type: ADCA
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - GERBERY, Daniel. Pracujúca chudoba v strednej Európe = Working poverty in Central Europe. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 13. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Modelling the demand for teachers. In European Meeting of the International Microsimulation Association 2022 [elektronický zdroj]. - 2022 : Institute for Employment Research (IAB), [Nuremberg], 1-25 slides. Dostupné na internete: https://www.xing-events.com/eventResources/j/S/CzvxXv0L59PzWp/6b617ff8-0afe-42ea-9481-17acd7783761.pdf (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. European Meeting of the International Microsimulation Association 2022) Type: GHG
 • MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Rast vzácnosti pracovnej sily pri decelerácii jej produktivity : ako priemyselná výroba prišla o svoju tradičnú konkurenčnú výhodu = Growth of labour force scarcity when decelerating its productivity: How the manufacturing sector lost its traditional competitive advantage. Rec. Eduard Nežinský, Karol Frank. In Working papers, 2021, č. 110, s. 1-22. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/413_wp_110_morvay_hudcovsky.pdf (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Type: ADFB
 • OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. The Spillover of Energy Crisis in Europe and The Global Economy. In Proceedings of Researchfora International Conference. - Bhubaneswar, India : Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), 2022, p. 6-13. ISBN 978-93-90150-32-8. (VEGA č. 2/0007/19 : Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu. Researchfora : International Conference) Type: AFC
 • PÁLENÍK, Viliam. Financovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku – analýza stavu a návrh reformy = Long-term care financing system in Slovakia - analysis of the situation and reform proposal. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 14. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • RADVANSKÝ, Marek. Odhad rozsahu neregistrovanej práce v službách domácnostiam v krajinách EÚ = Estimation of extent of undeclared work in PHS services in EU countries. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 15. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • ŠIRAŇOVÁ, Mária. Udržateľnosť externej pozície v krajinách EÚ v svetle nelegitímnych tokov kapitálu = Sustainability of External Positions in EU Countries in Light of Illicit Capital Flows. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 16. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav. Odfoť si Záruku pre mladých. Miroslav Štefánik. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 17. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
 • VOKOUN, Jaroslav**. Prístupy aktérov ku klimatickej zmene = Attitudes of Stakeholders to Climate Change. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 66-73. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-66__Vokoun__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus