Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Geotechnics SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - GÁBOROVÁ, Katarína - NAVRÁTIL, Jiří - LEVINSKÝ, P. - SKURIKHINA, Olha - KURIMSKÝ, Juraj - BRIANČIN, Jaroslav - PLECHÁČEK, Tomáš - DRENČAKOVÁ, Dáša. Transport properties of mechanochemically synthesized copper (I) selenide for potential applications in energy conversion and storage. In Discover nano, 2024, vol. 19, iss.73, art. no.10. ISSN 2731-9229. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s11671-024-04025-5 (VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Type: ADCA
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - TÓTHOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej - ZUBRIK, Anton - ERDEMOGLU, Murat - BIRINCI, Mustafa - ERDEMOGLU, Sema - SIS, Hikmet. Investigating the suitability of K-feldspar modified by milling for CO2 sequestration. In Book of extended abstracts. - Miskolc, Hungary : Hungarian Chemical Society, 2024, p.354-357. ISBN 978-615-6018-25-0. (ERA-MIN3 Joint Call 2021 : POTASSIAL 27: Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials. ESCC 2024 : European Symposium on Comminution & Classification) Type: AFG
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - TÓTHOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej - ZUBRIK, Anton - ERDEMOGLU, Murat - BIRINCI, Mustafa - SIS, Hikmet - ERDEMOGLU, Sema. Potential use of K-feldspar for CO2 sequestration. In Proceedings CO2 based Fuels and Chemicals Conference 2024. - Renewable Carbon Publications, Nova Institute GmbH, Hürth, Nemecko, 2024. (ERA-MIN3 Joint Call 2021 : POTASSIAL 27: Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials) Type: GII
 • ARAPAN, S. - NIEVES, P. - DZUBINSKA, A. - REIFFERS, Marián - FABIÁN, Martin - ARUN, K. - LEGUT, Dominik**. From virtual to reality: A practical route to design new materials. In Physical Review Research, 2024, vol. 6, art. no. 023036. (2023: 3.5 - IF, Q1 - JCR, 1.689 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2643-1564. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.023036 Type: ADMA
 • BALÁŽ, Matej - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan - SOPČÁK, Tibor - CSANÁDI, Tamás. Mechanically induced self-propagating reactions (MSRs) to instantly prepare binary metal chalcogenides: assessing the influence of particle size, bulk modulus, reagents melting temperature difference and thermodynamic constants on the ignition time. In RSC Mechanochemistry, 2024, vol. 1, no.1, p. 94-105. ISSN 2976-8683. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Type: ADEB
 • BALÁŽ, Peter - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej. Eccentric Vibration Milling for Mechanochemical Synthesis : a Straightforward Route to Advanced Materials. In Mechanochemistry and Emerging Technologies for Sustainable Chemical Manufacturing. - CRC Press Boca Raton, Florida, USA, 2024, p. 215-241. ISBN 978-1-003-17818-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9781003178187-13 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ABC
 • BALÁŽ, Peter - BARAN BURCAK, Arda - AYDEMIR, Umut - MIKULA, Andrzej - NIERODA, Pawel - BALÁŽ, Matej - FINDORÁKOVÁ, Lenka - BUREŠ, Radovan - PUCHÝ, Viktor - ERDEMOGLU, Murat - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - GUILMEAU, Emanuel - AL BACHA, Sandy. Modification of tetrahedrite Cu12Sb4S13 thermoelectric performance via the combined treatment of mechanochemistry and composite formation. In Solid State Sciences, 2024, vol. 151, art. no. 107497. (2023: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1293-2558. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2024.107497 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. ERA-MIN3 Joint Call 2021 : POTASSIAL 27: Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials) Type: ADCA
 • BALÁŽ, Peter** - RAJŇÁK, Michal - KUBÍČKOVÁ, L. - BALI HUDÁKOVÁ, Mária - DANEU, Nina - LEVINSKÝ, P. - KNÍŽEK, Karel - HEJTMÁNEK, Jiri - NAVRÁTIL, Jiří - KMJEC, T. - DŽUNDA, Róbert - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - ŠESTINOVÁ, Oľga - BALÁŽ, Matej. Mechanochemical preparation of nanocrystalline stannite/chatkalite composite : kinetics of synthesis and thermoelectric properties. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2024, vol., no, p. (2023: 3 - IF, Q2 - JCR, 0.585 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-024-12931-0 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.) Type: ADCA
 • BEKÉNYIOVÁ, Alexandra** - DANKOVÁ, Zuzana - ČECHOVSKÁ, Katarína - FEDOROVÁ, Erika - KOLLOVÁ, Zuzana - BAČO, Pavel - BRIANČIN, Jaroslav - FABIÁN, Martin. Insights into emulsion synthesis of self-assembled suprastructures formed by Janus silica particles with –NH2/–SH surface groups. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 11-12. ISBN 978-80-8174-075-6. (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Type: AFD
 • BODNAR YANKOVYCH, Halyna** - ABREU-JAUREGUÍ, Coset - FARRANDO-PEREZ, Judit - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SILVESTRE-ALBERO, Joaquín**. Advanced Removal of Dyes with Tuning Carbon/TiO2 Composite Properties. In Nanomaterials-Basel, 2024, vol. 14, no. 3, art. no. 309. (2023: 4.4 - IF, Q2 - JCR, 0.798 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano14030309 (H2020- SYSTEM -787128 : Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
 • BOIKO, Yulia - KYSHKAROVA, Viktoriia** - TOMINA, Veronika - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Silica/Pectin hybrid material as efficient sorbent for Lead(II) ions removal from aqueous solutions. In ISOS-20. - Hiroshima, Japan, 2024, p. 2BO07. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Type: GII
 • BRÁZOVÁ, Tímea - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - JUHÁSOVÁ, Ľudmila - HANČUĽÁK, Jozef - KUZMIN, Y. Assessment of the degree of anthropogenic load in four regions of eastern Slovakia using frogs and their endohelminths. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.39. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega č. 2/0052/24 : Hodnotenie miery antropogénnej záťaže vybraných oblastí východného Slovenska s využitím studenokrvných živočíchov a ich endohelmintov. Zoologické dny Ostrava 2024) Type: AFG
 • BUJNOVÁ, Katarína - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina. Vysoko-tuková strava a jej vplyv na biodostupnosť oxidu dusnatého po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 120-125. ISBN 978-80-223-5822-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2024.pdf (VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu) Type: AFD
 • BURASHEV, Gairat - TATYKAYEV, Batukhan - BALÁŽ, Matej - KHAN, Natalya Vladimirovna - JUMAGAZIEVA, Ardak - ISKAKBAYEVA, Zhanar - SEYSEMBEKOVA, Anar - TUGELBAY, Saparbek - TURGYNBAY, Nurshat - NIYAZBAYEVA, Almagul - ILIN, Alexandr - BURKITBAYEV, Mukhambetkali - SHALABAYEV, Zhandos S.**. Solid-state synthesis of ZnS/ZnO nanocomposites and their decoration with NiS cocatalyst for photocatalytic hydrogen production. In Semiconductor Science and Technology, 2024, vol. 39, no.4, p.045006. (2023: 1.9 - IF, Q3 - JCR, 0.411 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0268-1242. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.07.200 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • ČIČÁKOVÁ, Claudia** - KUPKA, Daniel - HRONCOVÁ, Jana - MAČINGOVÁ, Eva - FARAGÓ, Tomáš - JURKOVIČ, Ľubomír - HAGAROVÁ, Lenka - TÓTH, Roman. Elektro-oxidácia natívnej podzemnej vody znečistenej ropnými látkami a amónnymi iónmi z modelovej lokality pravdepodobnej environmentálnej záťaže. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.27-31. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Type: AFD
 • ČIČÁKOVÁ, Claudia** - KUPKA, Daniel - HRONCOVÁ, Jana - MAČINGOVÁ, Eva - FARAGÓ, Tomáš - JURKOVIČ, Ľubomír - HAGAROVÁ, Lenka - TÓTH, Roman. Využitie pokročilých elektrooxidačných metód pri odstraňovaní ropných uhľovodíkov a amónnych iónov zo znečistenej podzemnej vody = The utilisation of advanced electrooxidation processes in the removal of petroleum hydrocarbons and ammonium ions from contaminated groundwater. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 1005-1010. ISBN 978-80-223-5822-4. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing) Type: AFD
 • DRENČAKOVÁ, Dáša** - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Alternatívna príprava nanočastíc striebra - prekurzora mechanochemickej syntézy CuAgSe. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. - Košice : Technická univerzita, 2024, p. 40-46. ISBN 978-80-553-4034-0. (VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. APP0498 : Štúdium alternatívnych syntéz nanočastíc striebra –prekurzora mechanochemickej syntézy CuAgSe - polovodiča pre konverziu energie. Metalurgia Junior 2024) Type: AFD
 • DUTKOVÁ, Erika** - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - DANEU, Nina - BRIANČIN, Jaroslav - KASHIMBETOVA, Adelia - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - KOVÁČOVÁ, S. - ČELKO, Ladislav. Optical and Optoelectrical Properties of Ternary Chalcogenide CuInS2/TiO2. In Crystals, 2024, vol. 14, iss. 4, art. no. 324. (2023: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.449 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst14040324 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. APVV 20-0437) Type: ADCA
 • HAGAROVÁ, Lenka** - BÁRTOVÁ, Zuzana - JURKOVIČ, Ľubomír - KUPKA, Daniel - ČIČÁKOVÁ, Claudia. Získavanie antimónu biolúhovaním tetraedritu. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.56-59. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Type: AFD
 • HANČUĽÁK, Jozef** - GÁLLOVÁ, Petra - MAČINGOVÁ, Eva - ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka. Podiel emisií hutníckeho priemyslu na atmosférickej depozícii tuhých častíc v oblasti Košíc. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.60-63. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Type: AFG
 • HREDZÁK, Slavomír** - MATIK, Marek - ŠESTINOVÁ, Oľga - KUPKA, Daniel - BÁRTOVÁ, Zuzana - HAGAROVÁ, Lenka - ZUBRIK, Anton - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - DOLINSKÁ, Silvia. Brief Characterisation of Ochre from the Marta Adit (Nižná Slaná, Spiš-Gemer Ore Mts., Eastern Slovakia). In Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, rocznik. ISSN 1640-4920. Dostupné na: https://doi.org/10.29227/IM-2024-01-01 (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Type: ADEB
 • HREDZÁK, Slavomír** - MATIK, Marek - ŠESTINOVÁ, Oľga - ZUBRIK, Anton - BRIANČIN, Jaroslav - DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Identifikácia minerálov v izolačných doskách so zameraním na azbest. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 70-71. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Type: AFD
 • HRONCOVÁ, Jana** - LUPTÁKOVÁ, Alena. Využitie bakteriálnej aktivity pri eliminácii znečistenia z vôd. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.72-73. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 1/0213/22 : Staré banské diela ako zdroj environmentálneho zaťaženia prostredia. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Type: AFD
 • KOVÁČOVÁ, Mária - BODNAR YANKOVYCH, Halyna - AUGUSTYNIAK, Adrian - CASAS-LUNA, Mariano - REMEŠOVÁ, Michaela - FINDORÁKOVÁ, Lenka - STAHORSKÝ, Martin - ČELKO, Ladislav - BALÁŽ, Matej**. Triggering antibacterial activity of a common plant by biosorption of selected heavy metals. In Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2024, vol. 29, p.201-216. (2023: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.543 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0949-8257. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00775-024-02045-1 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • KUSIAK, N.V.** - MELNYK, Inna - KUSYAK, Andrii - GORBYK, Petro. The peculiarities of obtaining hollow nanoparticles of magnetite. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. - Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 124. ISBN 978-617-95367-1-7. Type: BEE
 • KYSHKAROVA, Viktoriia - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - MELNYK, Inna - TOPEL DEMIREL, Seda**. Shungite/poly(vinyl alcohol) hybrid hydrogels: An efficient adsorption material for rare earth metals in aqueous media. In Journal of Applied Polymer Science, 2024, vol. 141, no. 8, art. no. e55001. (2023: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.557 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-8995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/app.55001 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Advanced silica-based carboxyl hybrids for the effective removal of Ni(II) and Mn(II) ions from aqueous media. In CLEANWATER. Eds.:Gawdzik, B., Paczkowski, P.,. - Lublin, Polsko : MARIA CURIE-SKLODOWSKA PRESS, 2024, p.34-36. ISBN 978-83-227-9811-9. (VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. Development of Perspective Silica/Pectin Composites as Environmentally Friendly Adsorbents for Wastewater Treatment : 2023/OV1/016. Workshop Synthesis and Characterisation of Carbon Materials) Type: AFC
 • MAKOTA, Oksana** - DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav - BEDNARČÍK, Jozef - LISNICHUK, Maksym - YEVCHUK, Iryna - MELNYK, Inna. Advanced Photodegradation of Azo Dye Methyl Orange Using H2O2-Activated Fe3O4@SiO2@ZnO Composite under UV Treatment. In Molecules, 2024, vol. 29, no. 6, art. no. 1190. (2023: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.744 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules29061190 (09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Type: ADCA
 • MARCHINI, Marianna - MONTANARI, Giacomo - CASALI, Lucia - MARTELLI, Matteo - RAGETTI, Lucia - BALÁŽ, Matej - BALÁŽ, Peter - MAINI, Lucia**. What makes every work perfect is cooking and grinding: the ancient roots of mechanochemistry. In RSC Mechanochemistry, 2024, vol. 1, no.1, p. 123-129. ISSN 2976-8683. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry) Type: ADEB
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - BODNAR YANKOVYCH, Halyna - KOLEV, Hristo - DUTKOVÁ, Erika - BREIJAERT, Tory C. - KESSLER, Vadim - SEISENBAEVA, Gulaim. Insights into emulsion synthesis of self-assembled suprastructures formed by Janus silica particles with –NH2/–SH surface groups. In Nanoscale Advances, 2024, vol. 6, no.12, p. 3146-3157. (2023: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.953 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2516-0230. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3na00909b (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADCA
 • NOSACH, Liudmyla** - BODNAR YANKOVYCH, Halyna - SKWAREK, Ewa - MELNYK, Inna. In situ synthesis of AgI on the nanosilica surface for potential application as a cloud seeding material. In ChemPhysChem, 2024, vol. 25, no. 6, art. no. e202300820. (2023: 2.3 - IF, Q2 - JCR, 0.623 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1439-7641. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cphc.202300820 Type: ADCA
 • PETRÁKOVÁ, Martina - GOREJOVÁ, Radka - SHEPA, Jana - MACKO, Ján - KUPKOVÁ, Miriam - MIČUŠÍK, Matej - BALÁŽ, Matej - HAJDUČKOVÁ, Vanda - HUDECOVÁ, Patrícia - KOŽÁR, Martin - ŠIŠKOVÁ, Barbora - SÁHA, Petr - ORIŇAKOVÁ, Renáta**. Effect of gentamicin sulfate and polymeric polyethylene glycol coating on the degradation and cytotoxicity of iron-based biomaterials. In ACS Omega, 2024, vol. 9, p. 27113-27126. (2023: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.71 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2470-1343. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c01002 Type: ADCA
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin. Študium elektochemickych vlastnosti vysoko-entropickych oxidov na baze spinelu. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. - Košice : Technická univerzita, 2024, p. 159-162. ISBN 978-80-553-4034-0. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Metalurgia Junior 2024) Type: AFD
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin - KOLEV, Hristo - LISCHNICHUK, Maksym - GIRMAN, Vladimír - ZUKALOVÁ, Markéta. Structure and electrochemical properties of novel high entropy oxides. In BATTERY 2030. - Grenoble Francúzsko, 2024, p. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Annual Conference 2024!) Type: GII
 • PRINCÍK, D. - ZELEŇÁK, Vladimír** - BEDNARČÍK, Jozef - ELEČKO, J. - MACKO, J. - ZELENKA, T. - GYEPES, R. - DUTKOVÁ, Erika. Novel fluorinated MOFs with hydrophobic properties. In Polyhedron, 2024, vol. 247, art. no. 116739. (2023: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.379 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0277-5387. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.poly.2023.116739 Type: ADCA
 • ROHAĽOVÁ, S. - WOLASCHKA, Tomáš - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - PAULOVIČOVÁ, Katarína - TÓTHOVÁ, Jana - PAVLOKOVÁ, Sylvie - STAHORSKÝ, Martin - GAJDZIOK, Jan**. Formulation optimization and evaluation of oromucosal in situ gel loaded with silver nanoparticles prepared by green biosynthesis. In European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2024, vol. 193, art. no. 106683. (2023: 4.3 - IF, Q1 - JCR, 0.752 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0928-0987. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106683 Type: ADCA
 • SEMESHKO, Olha - KYSHKAROVA, Viktoriia - DUTKOVÁ, Erika - TOMINA, Veronika - STOLIARCHUK, Natalyia - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna**. Photoluminescence silica nanosensors: precision detection of pharmaceuticals through lanthanides and dyes integration. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. - Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 134. ISBN 978-617-95367-1-7. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) Type: BEE
 • SEMESHKO, Olha** - TOMINA, Veronika - STOLIARCHUK, Natalyia - MELNYK, Inna. Ecological impacts of warfare in ukraine: advancing silica-based sorbents for heavy metal removal from water. In Perspektívy rozvoja výzbroje a vojenskej techniky pozemných síl (Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ). - Lvov, Ukraina(Львів) : Národná akadémia pozemných síl pomenovaná po hetmanovi Petrovi Sahaidachnym (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного), 2024, p.461-462. ISBN 978-617-7689-10-1. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Type: BEE
 • SEMESHKO, Olha** - MELNYK, Inna. Design of sensor based on bifunctional silica material and lanthanides for the recognition of doxycycline in hospital wastewater. In Synergy of science and business in the post-war restoration of Ukrainian Regions, p.176-181. ISSN 978-966-289-911-5. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Type: BEE
 • SEMESHKO, Olha - MELNYK, Inna. The functionalized silica nanoparticles with adsorbed Europium, Cerium and Lanthanum with selective fluorescence as sensor for doxycycline. In ISOS-20. - Hiroshima, Japan, 2024, p. 1P66. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín) Type: GII
 • SEMESHKO, Olha - KYSHKAROVA, Viktoriia - TOMINA, Veronika - SLIESARENKO, Valeria - SEISENBAEVA, Gulaim - LOBNIK, A. - MELNYK, Inna**. The role of lanthanides and dyes in enhancing the photoluminescence of silica sensors for pharmaceutical monitoring in water. In NANOAPP 2024 of Nanomaterials & Applications. - Ptuj, Slovenia : IOS, 2024, p.30. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. Development of Perspective Silica/Pectin Composites as Environmentally Friendly Adsorbents for Wastewater Treatment : 2023/OV1/016. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. International Scientific Conference : NANOAPP 2024) Type: GII
 • STOLIARCHUK, Natalyia** - TOMINA, Veronika - SEMESHKO, Olha - MELNYK, Inna. Water purification from inorganic arsenium utilizing sol-gel derived core-shell sorbents. In Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : Actual problems of chemistry: research and perspectives. VIII. Rec.: Boichuk I.D., Zablotska O.S., Starostenko O. - Zhytomyr, Ukraine : Житомирський державний університет імені Івана Франка, Zhytomyr Ivan Franko State University, 2024, p. 10-12. ISBN 978-966-485-296-5. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) Type: AFC
 • STOLIARCHUK, Natalyia** - TOMINA, Veronika - SEMESHKO, Olha - MELNYK, Inna**. Creation of various thiol-functionalized polysilsesquioxane materials utilizing sol-gel techniques. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. - Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 163. ISBN 978-617-95367-1-7. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) Type: BEE
 • TKACHENKO, Serhii** - OLIVER-URRUTIA, Carolina - KSENZOVA, Olha - SLÁMEČKA, Karel - BEDNAŘÍKOVÁ, Vendula - REMEŠOVÁ, Michaela - BALÁŽ, Matej - DEÁK, Andrea - MONTUFAR, Edgar - ČELKO, Ladislav. Production of spherical Mo and Mo-Si powders by spray drying of Si. In Advanced Powder Technology, 2024, vol. 35, p.104313. (2023: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.813 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-8831. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apt.2023.104313 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • TOMINA, Veronika** - STOLIARCHUK, Natalyia - MURATOVA, Myroslava - SEMESHKO, Olha - MELNYK, Inna**. REE removal by magnetically-controlled hybrid particles. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. - Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 167. ISBN 978-617-95367-1-7. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Type: BEE
 • TOMINA, Veronika - STOLIARCHUK, Natalyia - KYSHKAROVA, Viktoriia - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEMESHKO, Olha - MELNYK, Inna**. Spherical Silica-Based Adsorbents With Functionalized Surfaces For Industrial Water Treatment. In ISOS-20. - Hiroshima, Japan, 2024, p. 2CO14. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Type: GII
 • YUKHYMCHUK, Anna - ZHUKOVA, Daria - PRYBORA, Nataliya - STOLIARCHUK, Natalyia - MELNYK, Inna**. Unlocking the potential of pine sawdust biochar for adsorption of Co(II) and Ni(II) ions and sustainable recycling for carbamazepine removal. In CLEANWATER. - Lublin, Polsko : MARIA CURIE-SKLODOWSKA PRESS, 2024, p.37-38. ISBN 978-83-227-9811-9. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics. 52310162 : IVF International Visegrad Fund. Design of the N-bearing surface layer of silica hybrid organic-inorganic particles for their application in industrial wastewater treatment. Workshop Synthesis and Characterisation of Carbon Materials) Type: BEE
 • ZELENKA, Tomáš - BALÁŽ, Matej - FÉROVÁ, Marta - DIKO, Pavel - BEDNARČÍK, Jozef - KIRÁLYOVÁ, Alexandra - ZAUŠKA, Ľuboš - BUREŠ, Radovan - SHARDA, Pooja - KIRÁLY, Nikolas - BADAČ, Aleš - VYHLÍDALOVÁ, Jana - ŽELINSKÁ, M. - ALMÁŠI, Miroslav**. The influence of HKUST-1 and MOF-76 hand grinding/mechanical activation on stability, particle size, textural properties and carbon dioxide sorption. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, p. 15386. (2023: 3.8 - IF, Q1 - JCR, 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-66432-z (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • Proceedings CO2 based Fuels and Chemicals Conference 2024. Renewable Carbon Publications, Nova Institute GmbH, Hürth, Nemecko, 2024 Type:
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus