Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Geotechnics SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - GÁBOROVÁ, Katarína - GIRMAN, Vladimír - LISNICHUK, Maksym - DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav. Simple mechanochemical synthesis and characterization of a nanostructured silver (I) selenide semiconductor. In NN23 : 20th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologie (NN23), Thessaloniki, Grécko, Júl 4-7 2023. - Thessaloniki, Grécko, 2023, p. 95. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. NN23 : 20th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18), ,) Type: GII
 • BALÁŽ, Matej** - AUGUSTYNIAK, Adrian - TATYKAYEV, Batukhan - SHALABAYEV, Zhandos S. - BURASHEV, Gairat - DUTKOVÁ, Erika - DANEU, Nina - BRIANČIN, Jaroslav - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - STAHORSKÝ, Martin - BALÁŽ, Peter - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemical synthesis of non-stoichiometric copper sulfide Cu1.8S applicable as photocatalyst and antibacterial agent and synthesis scalability verification. In Faraday Discussions, 2023, vol. 241, pp. 367-386. (2022: 3.4 - IF, Q3 - JCR, 0.882 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1364-5498. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d2fd00082b (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] DUBADI, R. - HUANG, S.D. - JARONIEC, M. Mechanochemical Synthesis of Nanoparticles for Potential Antimicrobial Applications. In MATERIALS. FEB 2023, vol. 16, no. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16041460., Registrované v: WOS
 • BALÁŽ, Peter - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej. Eccentric Vibration Milling for Mechanochemical Synthesis : a Straightforward Route to Advanced Materials. In Mechanochemistry and Emerging Technologies for Sustainable Chemical Manufacturing. - CRC Press Boca Raton, Florida, USA, 2023, p. 215-239. ISBN 978-1-003-17818-7. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ABC
 • BALÁŽ, Peter** - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KNÍŽEK, Karel - BALI HUDÁKOVÁ, Mária - PUCHÝ, Viktor - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan. Manipulation with mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: thermoanalytical and thermoelectric performance. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 223. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Type: AFG
 • BEDLOVIČOVÁ, Zdenka** - BALÁŽ, Matej - SALAYOVÁ, Aneta - GOGA, Michal. Synthesis of metal nanoparticles using lichens and their biological applications. In Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Production and Agricultural Applications. 1. vyd. - Amsterdam : Elsevier, 2023, pp. 163-203. ISBN 978-0-323-99922-9. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry) Type: ABC
 • ČERVEŇÁKOVÁ, Petra** - HANČUĽÁK, Jozef. Vybrané prvky atmosférickej depozície v oblasti Košíc. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 19-24. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Type: AFD
 • DANKOVÁ, Zuzana** - ČECHOVSKÁ, Katarína - BEKÉNYIOVÁ, Alexandra - KOLLOVÁ, Zuzana - FEDOROVÁ, Erika - BAČO, Pavel - NOVÁKOVÁ, Jarmila - ZACHER, Tomáš - KALAFUTOVÁ, Zuzana - KANDRÍKOVÁ, Valéria - FABINYOVÁ, Emilia - BRIANČIN, Jaroslav - FABIÁN, Martin. Laboratórny výskum prípravy produktov z dolomitovej suroviny vhodných do zmesi pre vsádzku na silikotermickú výrobu kovového horčíka. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.25-26. ISBN 978-80-8174-071-8. (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • DOLINSKÁ, Silvia** - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - VALOVIČOVÁ, Věra - VACULÍKOVÁ, Lenka - PLEVOVÁ, E. Influence of quartz sand and manganese oxides on sorption properties of bentonite. In 5th International Conference on Materials Research  Nanotechnology, 6th Annual International Conference on Eco-Sustainable Construction Materials. - PHRONESIS LLC : 5 Great Valley Pkwy, STE 235, Malvern PA 19355, USA, 2023, p.70. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: GII
 • DRENČAKOVÁ, Dáša** - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Príprava syntetického eucairitu - CuAgSe mletím v lanetárnom mlyne. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.35-40. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Type: AFD
 • DUTKOVÁ, Erika** - BALÁŽ, Matej - SAYAGUÉS, Mária Jesús - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. Mechanochemically Synthesized Chalcogenide Cu3BiS3 Nanocrystals in an Environmentally Friendly Manner for Solar Cell Applications. In Crystals, 2023, vol.13, no.3, art. no.487. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.458 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13030487 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie) Type: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika** - SAYAGUES, M.J. - FABIÁN, Martin - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - STAHORSKÝ, Martin - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka. Nanocrystalline Skinnerite (Cu3SbS3) Prepared by High-Energy Milling in a Laboratory and an Industrial Mill and Its Optical and Optoelectrical Properties. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 1, p. 326. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010326 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] SHENOUDA, A.Y. - MOHARAM, M.M. - FARGHALY, F.E. Synthesis, characterization, and electrochemical performance of Cu3SbS3 using different sources of sulfur. In JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS. ISSN 0957-4522, APR 2023, vol. 34, no. 12. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10854-023-10450-6., Registrované v: WOS
  [1.1] YAGCI, O. - YUKSEL, S.A. - BOZKURT, K. - ALTINDAL, A. The effect of boron doping on the optical, morphological and structural properties of Cu3SbS3 thin films prepared via spin coating. In NEW JOURNAL OF CHEMISTRY. ISSN 1144-0546, APR 24 2023, vol. 47, no. 16, p. 7678-7685. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3nj00668a., Registrované v: WOS
 • DUTKOVÁ, Erika** - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KASHIMBETOVÁ, Adelia - SAYAGUES, M.J. - FABIÁN, Martin - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - GÁBOROVÁ, Katarína - PUCHÝ, Viktor - ČELKO, Ladislav. Properties of Mechanochemically Synthesized Famatinite Cu3SbS4 Nanocrystals. In Micro, 2023, vol. 3, iss. 2, pp. 458-470. ISSN 2673-8023. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADEB
 • DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Peter** - SAYAGUÉS, Mária Jesús - BALÁŽ, Matej - FABIÁN, Martin - KOVÁČIK, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KNÍŽEK, Karel - GÁBOROVÁ, Katarína - PUCHÝ, Viktor. Promising optoelectric and thermoelectric properties of mechanochemically synthesized skinnerite Cu3SbS3 and wittichenite Cu3BiS3. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 224. ISSN 978-963-454-915-4. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Type: AFG
 • FICERIOVÁ, Jana** - DUTKOVÁ, Erika. Obtaining of Gold from Slovak Concentrate by Using an Innovative Method. In WMESS 2023. - Prague, Czech Republic : IOP Publishing, scientific publishers, Prague, Czech Republic, 2023, p.160. ISBN 978-0-9998551-1-9. (VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie) Type: AFG
 • GÁBOROVÁ, Katarína - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - ŠKÁCHA, Pavel - MÁRAQUEZ-ZAVALIA, Maria Florencia - BRIANČIN, Jaroslav - ŠESTINOVÁ, Oľga. Leaching of silver from mechanically activated naumannite. In Mining, Metallurgy and Exploration, 2023, vol. 40, pp. 505-515. (2022: 1.9 - IF, Q2 - JCR, 0.396 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2524-3470. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42461-023-00748-8 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Type: ADCA
 • GÁBOROVÁ, Katarína** - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - HEGEDUS, Michal - ŠESTINOVÁ, Oľga. An influence of mechanical activation on the cooper leaching kinetics of bezelianite. In XV International Mineral Processing & Recycling Conference. Eds.: Jovica Sokolovič, Milan Trumič. - Grafomed - Trade Bor d.o.o., Bor Serbia : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2023, p. 236-241. ISBN 978-86-6305-133-1. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Type: AFC
 • GÁBOROVÁ, Katarína** - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Optimalizácia lúhovania medi z minerálu berzelianitu prostredníctvom mechanickej aktivácie. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.54-59. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Type: AFD
 • HANČUĽÁK, Jozef** - ČERVEŇÁKOVÁ, Petra - ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka. Porovnanie atmosférickej depozície vybraných prvkov z rôznych oblastí. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.43-44. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • HREDZÁK, Slavomír** - MATIK, Marek - ŠESTINOVÁ, Oľga - ZUBRIK, Anton - KUPKA, Daniel - DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - SISOL, Martin - MARCIN, Michal - PAŠEK, L. Study of ore samples from the Zlaté Hory deposit (Hrubý Jeseník Mts., Silesia, Czech Republic). In XV International Mineral Processing & Recycling Conference. Eds.: Jovica Sokolovič, Milan Trumič. - Grafomed - Trade Bor d.o.o., Bor Serbia : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2023, p. 367-372. ISBN 978-86-6305-133-1. (VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Type: AFC
 • HREDZÁK, Slavomír** - ŠESTINOVÁ, Oľga - FINDORÁKOVÁ, Lenka - MATIK, Marek - ZUBRIK, Anton - DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Analýza historickej trosky z Kremnice. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.48-48. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • HRONCOVÁ, Jana** - LUPTÁKOVÁ, Alena. Porovnanie sorpcie kadmia, medi a zinku pomocou sulfidov vytvorených vplyvom baktérií. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 50-51. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. VEGA 1/0213/22 : Staré banské diela ako zdroj environmentálneho zaťaženia prostredia. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - SHEPA, Ivan** - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - GIRMAN, Vladimír - PAVLINAK, D. - BALÁŽ, Matej - DUSZA, Ján. Graphene-coated alumina nano/microfibers as filler for composites. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24216-24221. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.237 (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Type: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SHEPA, Ivan - GIRMAN, Vladimír - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - PAVLINAK, D. - BALÁŽ, Matej - DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. - Košice : Technical University, 2023, p. 1-2. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Preparation of ceramic materials : international conference) Type: AFH
 • KUPKA, Daniel** - BÁRTOVÁ, Zuzana - HAGAROVÁ, Lenka. Fe-oxidujúce baktérie v geochemických procesoch. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 78-80. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • KUPKA, Daniel** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - BODNÁR, Gergő. Flotačná kolóna a sústava zariadení na čistenie odpadových vôd obsahujúca flotačnú kolónu. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 12.4.2023. Úžitkový vzor 9743 Y1 (VEGA 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. 20170731-bsk_sav : Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD) Type: AGJ
 • KUSIAK, N.V.** - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - YANKOVYCH, Halyna - KUSYAK, Andrii - FINDORÁKOVÁ, Lenka - MELNYK, Inna. Specific aspects of human immunoglobulin interactions with Fe3O4/≡Si(CH2)3NH2 nanocomposite surface. In Applied Nanoscience, 2023, vol., no., p. (2022: 0.485 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. (Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
 • KUSYAK, Andrii** - ORANSKA, Olena - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - PETRANOVSKA, Alla - CHORNYI, Volodymyr - BUR’YANOV, O - DUBOK, Vitalii - GORBYK, Petro. XRD, EDX AND FTIR STUDY OF THE BIOACTIVITY OF 60S GLASS DOPED WITH La AND Y UNDER IN VITRO CONDITIONS. In Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni, 2023, vol. 14, no.1, pp.93-101. (2022: 0.162 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2518-1238. Dostupné na: https://doi.org/10.15407/hftp14.01.093 Type: ADMB
  Citations:
  [1.2] SMOLYAK, S.S. - KARBIVSKYY, V.L. - DUBOK, V.A. - ZAGORODNIY, Y.O. Local structure of nanosized bioglasses doped with yttrium and lanthanum by 29Si and 31P MAS NMR. In Applied Nanoscience. ISSN 2190-5517, vol., 2023, iss., p., Registrované v: SCOPUS
 • KYSHKAROVA, Viktoriia - YANKOVYCH, Halyna - WZOREK, Zbigniew - NOWAK, Anna K. - MELNYK, Inna**. Novel Synthesis Strategy for the Use of Silica-Based Composites Modified With Styrene-Acrylic Copolymer as High-Performance Adsorbents for Cationic Dyes Removal From Aqueous Environment. In ChemistrySelect, 2023, vol.8, p.e202301949. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.38 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2365-6549. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. Syntéza a adsorpčný potenciál hybridných materiálov na báze oxidu kremičitého a prekurzorov polymérov s karboxylovými skupinami. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.90-95. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Type: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia. POLYMER HYBRID COMPOSITES FOR THE REMOVAL OF HEAVY METALS FROM INDUSTRIAL WATERS. Školiteľ: Melnyk, I. UGt SAV : TUKE, 2023. 99s. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Type: DAI
 • LACHKÁ, Miroslava** - SOLTISOVÁ, Katarína - NOSALOVÁ, Lea - TIMKOVÁ, Ivana - PEVNÁ, Viktória - WILLNER, Joanna - JANÁKOVÁ, Iva - LUPTÁKOVÁ, Alena - SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Jana. Metal‑containing landfills as a source of antibiotic tolerance. In Environmental Monitoring and Assessment, 2023, vol. 195, p. 1-14, Article number: 265. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.626 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0167-6369. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10661-022-10873-4 (VEGA 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle) Type: ADCA
 • MAČÁK, Livia** - VELGOSOVÁ, Oksana - MÚDRA, Erika - VOJTKO, Marek - DOLINSKÁ, Silvia. Transfer of AgNPs’ Anti-Biofilm Activity into the Nontoxic Polymer Matrix. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol.15, no.5, p. 1238. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 0.72 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15051238 Type: ADCA
 • MELNYK, Inna** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - IVANIČOVÁ, Lucia - KAŇUCHOVÁ, Mária - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. Features of the surface layer structure of the magnetosensitive materials functionalized by silica with thiourea groups and their applying for selective Cu(II) and Au(III) ions removal. In Applied Surface Science, 2023, vol.609, p.155253. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.155253 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADCA
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya. Synthetic Conditions for Obtaining Different Types of Amine-Holding Silica Particles and Their Sorption Behavior. In Crystals, 2023, vol. 13 no.2, p.190. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.458 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13020190 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov) Type: ADCA
 • MELNYK, Inna**. Silica-based particles with enhanced functionality for environmental protection. In 10th EUROPEAN SILICON DAYS. - Montpellier, 2023. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: GII
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - FURTAT, Iryna - YANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. N-containing silica spherical particles: one-pot synthesis, particularities of structure, and extended applications. In 16th International Conference on Materials Chemistry : Book of abstract, MC16 3 - July 2023, Dublin, Ireland. - Dublin, Irsko : Royal Society of Chemistry, 2023, p. F24. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: GII
 • MIHÁLIK, Matúš** - VAVRA, Martin - MOLČANOVÁ, Zuzana - BRIANČIN, Jaroslav - MIHALIK, Marián. Magnetic phase diagram of SmMn1-xFexO3 substitutional system. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 660, art. no. 414850. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.473 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414850 Type: ADCA
 • PORODKO, Olena - FABIÁN, Martin. Mechanochemická príprava vysoko-entropických oxidov so spinelovou štruktúrou. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.139-143. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Type: AFD
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin - KOLEV, Hristo - LISCHNICHUK, Maksym - ŽUKALOVÁ, Markéta - GIRMAN, Vladimír. Preparation and electrochemical properties of high entropy (Zn0.25Cu0.25Mg0.25Co0.25)Al2O4 spinel ceramics. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. - Košice : Technical University, 2023, p.33-34. ISBN 978-80-553-4384-6. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Preparation of ceramic materials : international conference) Type: AFH
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin - KOLEV, Hristo - LISCHNICHUK, Maksym - ZUKALOVÁ, Markéta - GIRMAN, Vladimír - DA SILVA, Klebson Lucenildo - ŠEPELÁK, Vladimír. Evolution of high entropy aluminates with spinel structure via one-step mechanochemical synthesis and their alternatives for ion-battery applications. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023 : zborník abstraktov. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 15. ISBN 978-80-89782-15-4. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. Funkčné kompozitné materiály) Type: GII
 • SOPČÁK, Tibor** - MEDVECKÝ, Ľubomír - JEVINOVÁ, Pavlína - GIRETOVÁ, Mária - MAHUN, Andry - KOBERA, Libor - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - KROMKA, František - GIRMAN, Vladimír - BALÁŽ, Matej. Physico-chemical, mechanical and antibacterial properties of the boron modified biphasic larnite/bredigite cements for potential use in dentistry. In Ceramics International, 2023, vol. 49, pp. 6531-6544. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.119 (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Type: ADCA
 • STOLIARCHUK, Natalyia** - TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna. Functionalized polysilsesquioxane materials as sorbents of metals and organic substances. In Innowacje w Praktyce. - Lublin, Polsko : Centrum Innowacij Naukowo-Edukacyjnych, 2023, p.92. ISBN 978-83-943796-9-8. Type: AFG
 • STOLIARCHUK, Natalyia** - TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna. POLYSILSESQUIOXANE SILICAS WITH TRIAMINE GROUPS AS ADSORBENTS FOR METAL IONS. In Ľvovské chemické čítania – 2023. - Ľvov, Ukrajina : Видавництво від А до Я, 2023, p. 226. Type: GII
 • TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - SEMESHKO, Olha - BARCZAK, Mariusz - MELNYK, Inna**. Diamine Groups on the Surface of Silica Particles as Complex-Forming Linkers for Metal Cations. In Molecules, 2023, vol. 28, no.1, p. 430. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010430 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADCA
 • VALOVIČOVÁ, Věra - PLEVOVÁ, E.** - VALLOVÁ, S. - VACULÍKOVÁ, Lenka - SMYKALOVA, Aneta - NAPRUSZEWSKA, Bogna D. - SERWICKA, Ewa M. - DOLINSKÁ, Silvia. Removal of amoxicillin and ampicillin using manganese dioxide/montmorillonite composite. In Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2023, vol. 98, no.1, p. 197-203. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.599 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0268-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jctb.7235 Type: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna** - BODNÁR, Gergő - ELSAESSER, Michael S. - FIZER, Maksym - STOROZHUK, Ludmyla - KOLEV, Hristo - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava**. Carbon composites for rapid and effective photodegradation of 4-halogenophenols: characterization, removal performance, and computational studies. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 441, art. no. 114753. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114753 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna** - DUTKOVÁ, Erika - KYSHKAROVA, Viktoriia - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. A 'Turn-On' Carbamazepine Sensing Using a Luminescent SiO2/-(CH2)3NH2/-C6H5 System. In Chemosensors. ISSN 2227-9040. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava** - MELNYK, Inna**. A Review on Adsorbable Organic Halogens Treatment Technologies: Approaches and Application. In Sustainability, 2023, vol.15, no.12, p. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
 • ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid** - DOLINSKÁ, Silvia - HREDZÁK, Slavomír. Utilization of microwave energy at treatment of refractory ores. In 5th International Conference on Materials Research  Nanotechnology, 6th Annual International Conference on Eco-Sustainable Construction Materials. - PHRONESIS LLC : 5 Great Valley Pkwy, STE 235, Malvern PA 19355, USA, 2023, p.69. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Type: GII
 • ZUBRIK, Anton** - JÁGER, Dávid - MAČINGOVÁ, Eva - MATIK, Marek - HREDZÁK, Slavomír. Spontaneous degradation of methylene blue adsorbed on magnetic biochars. In Scientific Reports, 2023, vol.13, art.no 14773. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-39976-9 (VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing) Type: ADCA
 • ŽUKALOVÁ, Markéta** - FABIÁN, Martin - PORODKO, Olena - VINARČÍKOVÁ, Monika - PITŇA LÁSKOVÁ, Barbora - KAVAN, Ladislav. High-entropy oxychloride increasing the stability of Li–sulfur batteries. In RSC Advances, 2023, vol .13, art. no. 17008. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2046-2069. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3ra01496g (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus