Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Central Library of the Slovak Academy of Sciences

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DOKTOROVÁ, Andrea. Skúška knihy : mojej. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2022. 105 s. ISBN 978-80-8046-828-6 Type: AAB
  • KOLLÁROVÁ, Ivona. Digitalizácia historických zbierok v Ústrednej knižnici SAV, v. v. i = Digitalization of historical collections in the Central Library of Slovak Academy of Sciences. In Digital humanities : nástroje sprístupňovania historického dedičstva. 1. vyd. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2022, s. 22-23. ISBN 978-80-8227-012-2. (Digital humanities – nástroje sprístupňovania historického dedičstva) Type: AFH
  • KOLLÁROVÁ, Ivona. Landerer : vydavateľ v premenách 18. storočia. 1. vyd. Bratislava : Literárne a informačné centrum, 2022. 101 s. ISBN 978-80-8119-147-3 Type: BAB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus