Information Page of SAS Organisation

Central Library

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • Informačný bulletin ÚK SAV. Výkonný redaktor: Ľudmila Čelková [-2010], Jana Kresáková [2011-2012], Natália Pastorková [2012-]. Bratislava : Ústredná knižnica SAV, 1971-. 2x ročne. ISSN 0139-9993. Type: FAI
  • DOKTOROVÁ, Andrea. Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2019, roč. 20, č. 1, s. 55-57. ISSN 1335-7026. Type: BDF
  • KOLLÁROVÁ, Ivona. BACHLEITNER, Norbert. Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Mit Beiträgen von Daniel Syrovy, Petr Píša und Michael Wögerbauer. Wien : Böhlau, 2017. 528 s. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2018, roč. 8, č. 2, s. 105-109. ISSN 1804-6983. Recenzia na: Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 / Norbert Bachleitner. - Wien : Böhlau, 2017. - ISBN 978-3-205-20502-9. Type: EDI
  • PASTORKOVÁ, Natália - ŽIAKOVÁ, Zuzana - DOKTOROVÁ, Andrea - PRIEZVISKO, Meno. Skúšobný záznam - testovanie : repozitár. In Nazov casopisu - test, 2019, roč. 1, č. 1, s. 1-10. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus