Information Page of SAS Organisation

Institute of World Literature

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ÁDÁM, Anikó - BABAMOVA, Irina - BEDNÁROVÁ, Katarína. Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane : des origines à 1989. Sous la direction de Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2019. 433 s. ISBN 978-2-7535-7611-7. ISSN 0154-5604. Type: AAA
 • ANDRADE, Carlos Drummond de - FRANEK, Ladislav (prekl.). Báseň siedmich tvárí.Sentimentálny. Národná hymna. Stroj sveta /úryvok/. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 112-116. ISSN 1335-7786. Type: CDFB
 • ANDRADE, Mário de - FRANEK, Ladislav (prekl.). Na Ulici Auróry som sa narodil. Štyridsať rokov. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 111-112. ISSN 1335-7786. Type: CDFB
 • BAKUŁA, Bogusław. Eine Parallele Welt : Beiträge zur unabhängigen Kultur in Polen 1976-1989 ; recenzenti Mária Bátorová, Hans-Christian Trepte. Bielefeld : Societas Pars Mundi Publishing, 2018. 353 s. ISBN 978-83-933603-8-3. Type: FAI
 • BÁTOROVÁ, Mária. The Myth of Sacrifice and the Myth of Truth in Slovak Literature after the Second World War (J. C. Hronský: Andreas Búr Majster and Dominik Tatarka: Farská republika and Essays). Preložil David McLean. In Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, 2018, roč. 23, č. 2, s. 35-46. ISSN 1733-165X. Type: ADEB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Alternatywność sztuki jako skutek emigracji wewnętrznej na słowackich terenach Czechosłowacji w latach 1977-1989. Preklad Małgorzata Dambek. In Od „Zapisu“ do... zapisu historii : kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. - Wrocław : Universytet Wrocławski, 2018, s. 339-349. ISBN 978-80-7893-243-7. Type: AECA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko : premiéra novej divadelnej hry. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 7-8, s. 6. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Namiesto laudácie. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 2, s. 67-70. ISSN 1335-7786. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Trhlina - film o smrti : nová filmová snímka režiséra Petra Bebjaka. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 11-12, s. 6-7. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Štvorec v divadelnej podobe : zdramatizovaná podoba filmu Rubena Östlunda v Slovenskom národnom divadle. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 13-14, s. 7. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Úchvatná komplexnosť : zamyslenie nad prozaickou knihou Renáty Bojničanovej. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 9-10, s. 12. ISSN 0862-5999. Recenzia na: Kolovrat / Renáta Bojničanová. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018. - ISBN 978-80-8202-022-2. Type: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Právom máme byť na čo hrdí : Hviezdoslavove Krvavé sonety v angličtine. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 5-6, s. 14. ISSN 0862-5999. Recenzia na: The Bloody Sonnets / Pavol Országh Hviezdoslav. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. - ISBN 978-80-8119-114-5. Type: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Interkultúrne vzťahy medzi Východom a Západom. In Literárny týždenník, 2019, roč. XXXII, č. 23-24, s. 12-13. ISSN 0862-5999. Recenzia na: Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre / Róbert Gáfrik. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. - ISBN 978-80-224-1635-1. Type: EDI
 • BÁTOROVÁ, Mária. Interkultúrne vzťahy medzi Východom a Západom. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8276>. Type: GHG
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Literárny kánon v prekladovom a kultúrnom priestore. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 15-41. (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: ADDB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Bratislava, un kaléidoscope littéraire. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2019. 113 s. ISBN 978-80-8119-120-6. Type: BAB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Dovoľte začať odpoveď na otázku... In Kritika prekladu, 2019, roč. 1, č. 2, s. 42-47. ISSN 1339-3405. Type: BDF
 • BURCINOVÁ, Nataša. Aleida Assmannová: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 2, p. 138-140. (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti / Aleida Assmannová / Preklad Jakub Flanderka, Světlana Ondroušková, Jiří Soukup. - Praha : Karolinum, 2018. - ISBN 978-80-246-3433-3. Type: EDI
 • BURCINOVÁ, Nataša. Prezentácia monografie o Antonovi Vantuchovi. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8212>. Type: GHG
 • BŽOCH, Adam. Doslov. In DOESBURG VAN, Theo - BŽOCH, Adam (prekl.). Štvrtý rozmer umenia ; výber, preklad a doslov Adam Bžoch. - Bratislava : Vydavateľstvo Európa, s.r.o., 2019, s. 315-322. ISBN 978-80-89666-75-1. Type: BEF
 • BŽOCH, Adam. Heinrich Böll a Československo : Heinrich Böll – Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2018. In Platforma pre literatúru a výskum, 2019, 11.2. ISSN 2453-9147. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.plav.sk/node/141>. Type: EDI
 • BŽOCH, Adam. Huizinga, Johan. Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10, č. 1, s. s. 118-121. ISSN 1338-2009. Recenzia na: Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden / Johan Huizinga. - Leiden : Leiden University Press, 2018. - ISBN 978-90-8728-312-4. Type: EDI
 • BŽOCH, Adam. Vangansbeke, Jeannick. Stefan Zweig (1881-1942) en de reformatie. 500 jaar heerlijk misverstand. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10, č. 1, s. 134. ISSN 1338-2009. Recenzia na: Stefan Zweig (1881-1942) en de reformatie. 500 jaar heerlijk misverstand / Jeannick Vangansbeke. - Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 2017. - ISBN 978-94-63381-25-3. Type: EDI
 • BŽOCH, Adam. Až sa zas budú básne čítať... In Pravda, príloha Víkend, 2019, roč. XXIX, č. 167, s. 52. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Lekcie (z) poézie / Fedor Matejov. - Bratislava : Slovac Academic Press, 2019. - ISBN 978-80-89607-76-1. Type: EDI
 • BŽOCH, Adam. Špióni, teroristi a translatológia. In Pravda, príloha Víkend, 2019, roč. XXIX, č. 208, s. 44. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Příběh zapomenuté univerzity : Univerzita 17. listopadu (1961-1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti / Marta Edith Holečková. - Praha : Fontes, 2019. Type: EDI
 • BŽOCH, Adam. Odišiel literárny vedec doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=8195>. Type: GHG
 • BŽOCH, Adam. Prof. Adam Bžoch Profesor of Modern German and Dutch Literature and Translator / Profesor modernej nemeckej a holandskej literatúry a prekladateľ. In Humans behind Dutch-Slovak relations / Tváre holandsko-slovenských vzťahov : The stories spanning 25 years of relations between the Netherlands and Slovakia / Príbehy písané počas 25 rokov vzťahov medzi Holandskom a Slovenskom. - Bratislava : Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Slovenskej republike, 2019, s. 112-114. Type: GII
 • ČAPUTOVÁ, Barbora. Literárne vyjadrenie religionistu. Analýza poviedky M. Eliadeho U Cigánok. In Filologické štúdie 4. Eds. Mária Vajičková, Renáta Bojničanová, Simona Tomášková ; recenzenti Peter Žeňuch, Renáta Bojničanová, Jana Javorčíková... [at all]. - Nümbrecht : KIRSCH Verlag, 2018, s. 174-189. ISBN 978-3-943906-47-9. Type: AFB
 • ČEJKOVÁ, Veronika. Personálna bibliografia Milana Žitného. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 59-139. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Type: FAI
 • DEBNÁROVÁ, Alexandra. Severská kultúra je vybudovaná na pevných základoch filozofie, románu a drámy : rozhovor s Milan Žitným. Milan Žitný. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 41-46. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Type: BBB
 • DOBRÁ, Judit. Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan. Műfordítás - Adaptáció - Kulturális transzfer. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 123-124. (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Bajuszbögre, lefordítatlan. Müfordítás - Adaptáció - Kulturális transzfer / Kappanyos András. - Budapest : Balassi Kiadó, 2015. - ISBN 9789635069729. Type: EDI
 • DOBRÁ, Judit. Slovensko-maďarské literárne dialógy. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8148>. Type: GHG
 • DOESBURG VAN, Theo - BŽOCH, Adam (prekl.). Štvrtý rozmer umenia. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, s.r.o., 2019. 328 s. Tulipán, zv. 17. ISBN 978-80-89666-75-1. Type: EAJ
 • ENGELBRECHT, Wilken - ENGELBRECHTOVÁ, Jana - HAMERS, Bas. Hendrik Conscience : muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu ; recenzenti Adam Bžoch, Hana Kábová. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 260 s. ISBN 978-80-244-5443-6. Type: FAI
 • FIGUEIRA, Dorothy M. - GÁFRIK, Róbert (prekl.). Prehodnotenie etiky porovnávania = Rethinking the Ethics of Comparing. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 70-80. (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: EDJ
 • FRANEK, Ladislav. Tvorca modernej poézie (k 100. výročiu úmrtia Guillauma Apollinaira). In Litikon : časopis pre výskum literatúry, 2018, roč. 3, č. 2, s. 60-68. ISSN 2453-8507. Type: ADFB
 • FRANEK, Ladislav. Translatológia a štúdium cudzích jazykov. In Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. - Ostrava : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 223-233. ISBN 978-80-905245-6-9. Type: AECA
 • FRANEK, Ladislav. Estudios comparativos en la versología. In Interlitteraria : Influence and Originality in Literary Creation – Miscellanea, 2018, vol. 23, no. 2, p. 23-47. ISSN 1406-0701, [online 2228-4729]. Type: AECA
 • FRANEK, Ladislav. Método interdisciplinario de enseñanza. In Actas del XXI Encuentro de profesores de español en Eslovaquia. - Ministerio de educación y formación profesional, 2018, s. 47-53. ISBN 978-80-971962-7-1. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.educacionyfp.gob.es/eslovaquia/dam/cr:c83a5823-d459-45cc-8854-477e1d6a58de/actasxxi.pdf>. Type: AFA
 • FRANEK, Ladislav. Vstup do skrytých sfér poznania. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 13-17. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Type: BBB
 • FRANEK, Ladislav. Brazílsky modernizmus. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 96-104. ISSN 1335-7786. Type: BDF
 • FRANEK, Ladislav. Jorge de Lima. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 104. ISSN 1335-7786. Type: GII
 • FRANEK, Ladislav. Carlos Drummond de Andrade. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 112. ISSN 1335-7786. Type: GII
 • FRANEK, Ladislav. Mário de Andrade. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 110-111. ISSN 1335-7786. Type: GII
 • FRANEK, Ladislav. Augusto Frederico Schmidt. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 105-106. ISSN 1335-7786. Type: GII
 • GÁFRIK, Róbert. The Search for a Method in Slovak Comparative Literary Studies. In Comparative Literature in Europe : Challenges and Perspectives. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, s. 191-208. ISBN 978-1-5275-2226-8. Type: AECA
 • GÁFRIK, Róbert. Milan sa tešil zo svojej práce. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 47-49. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Type: BBB
 • GÁFRIK, Róbert. Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko. In Knižná revue, 2019, roč. XXIX., č. 7-8, s. 83. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Bjørnstjerne Bjørnson o mieri a malých národoch / Eds. Milan Žitný, Marianna Oravcová. - Bratislava : Veda Vydavateľstvo SAV, 2018. - ISBN 978-80-224-1685-6. Type: EDI
 • GÁFRIK, Róbert. Za germanistom, nordistom a prekladateľom Milanom Žitným. In Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, roč. 8, č. 2, s. 15. ISSN 1338-9025. Type: GII
 • GÖRÖZDI, Judit. Közép - Európára tekintve - Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása és Pavel Vilikovský Kutya az úton című esszéregénye alapján. In Irodalmi Szemle : IRODALOM, MŰVÉSZET, MŰVELŐDÉS/TÖRTÉNET, 2019, roč. LXII, č. 3, s. 57-65. ISSN 1336-5088. Type: ADFB
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Co je vymazané, to už nikdy nikomu nebude chybět. Otázky Petra Nováková. In WHAT, 2019, roč. 1, č. 2, s. 8-10. ISSN 2571-2462. Type: BDE
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Správa o stave duše (Rozhovory Denisy Gura Doričovej so psychiatrom Pavlom Černákom). In EMMA, 2019, roč. 8, č. 220, s. 167. ISSN 1339-0953. Recenzia na: Správa o stave duše / Denisa Gura Doričová, Pavol Černák. - Bratislava : Premedia, 2018. - ISBN 978-80-8159-684-1. Type: EDI
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Petra Hilbert Dievča, ktoré sadilo lásku srdcom a farbičkami. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://svetlopodperinou.sk/petra-hilbert-dievca-ktore-sadilo-lasku-srdcom-a-farbickami/>. Type: GHG
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Vďaka influencerom sa zdvihne povedomie o kvalitných knihách pre mileniálov. Otázky Jana Mutňanská. In EMMA, 2019, roč. 8, č. 223, s. 66. ISSN 1339-0953. Type: GII
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová (33) odkrýva tajomstvá ľudových tradícií : Kútna plachta chránila ženu po celý život! In Nový čas, príloha Nedeľa, 2019, roč. 28, s. 14-15. Type: GII
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Neukončené vzťahy priťahujú pozornosť : pendlerstvo je v knihe zobrazené aj ako fenomén tvoriaci priestor, kde sa bije „cudzie“ a „naše“. In SME, príloha Magazín o knihách, 2019, roč. 27, č. 51, s. I. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HERIBANOVÁ, Tamara. Neexistuje dobro, iba ak ho konáme. Otázky Dado Nagy. In Pohľady / Ansichten : časopis Slovákov v Rakúsku, 2019, roč. 44, č. 1, s. 10-12. ISSN nemá. Type: GII
 • CHRENKOVÁ, Zuzana - RUSŇÁKOVÁ, Lenka. Text as an Artifact – Theoretical-methodological reflection. In Marketing Identity: Digital Mirrors - part II. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, s. 242-253. ISBN 978-80-8105-985-8. Type: AEDA
 • KÁLLAY, Kristína. Postavenie literatúry a literárne vzdelávanie v súčasnosti. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8297>. Type: GHG
 • KÁLLAY, Kristína. Editoriál. In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 3, s. 3. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: <https://kapital-noviny.sk/editorial-16/>. Type: GII
 • KÁLLAY, Kristína. Editoriál. Odpovedá Veronika Valkovičová. In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 7, s. 3. ISSN 2585-7851. Type: GII
 • KÁLLAY, Kristína. Výška a hmotnosť dávajú oveľa väčšiu výhodu ako testosterón. Odpovedá Rachel McKinnon. In Kapitál, 2019, roč. 3, č. 8, s. 10-12. ISSN 2585-7851. Type: GII
 • KUČERKOVÁ, Magda. The Image of Mexico in Czechoslovak Travel Sketches of the 1940s and 1950s. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 2, p. 95-110. (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Type: ADNB
 • Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. Recenzentka Judit Görözdi. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019. 140 s. Knižnica časopisu World Literature Studies. ISBN 978-80-88815-24-2(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Type: BAB
 • KUSÁ, Mária. Milan Žitný je pre nás inšpiráciou. In Nezameniteľný zmysel pre vecnosť : personálna bibliografia Milana Žitného. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019, s. 9-17. ISBN 978-80-88815-24-2.(VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch). Type: BBB
 • KUSÁ, Mária. Preklad a kánon. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 2. (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: GII
 • LIMA, Jorge de - FRANEK, Ladislav (prekl.). Och, básnik. Spíš. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 104-105. ISSN 1335-7786. Type: CDFB
 • PEČERSKIJ, Alexander - MALITI, Eva (prekl.). Svedectvo odvahy. Bratislava : Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry, 2019. 145 s. ISBN 978-80-8060-452-3. Type: CAB
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Travels among "backward heathens": J. I. Bajza´s "The Adventures and Experiences of the Young Man René" as a frontier orientalist fantasy. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 2, p. 45-60. (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: ADNB
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Klavdia Smola - Dirk Uffelmann (eds.): Postcolonial Slavic Literarures After Communism. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 1, p. 113-116. (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Postcolonial Slavic Literatures After Communism / Eds. Klavdia Smola, Dirk Uffelmann. - New York : Peter Lang, 2016. - ISBN 978-3-631-66856-6. Type: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Jeffrey R. Di Leo (ed.): American Literature as World Literature. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, vol. 11, no. 2, p. 134-138. (2019 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: American Literature as World Literature / Ed. Jeffrey R. Di Leo. - New York ; London ; Oxford ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury, 2018. - ISBN 978-1-5013-3227-2. Type: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Ako sa diskutuje o svetovej literatúre? Pohľad z Číny. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8159>. Type: GHG
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita. Názov prebraný z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8139>. Type: GHG
 • SCHMIDT, Augusto Frederico - FRANEK, Ladislav (prekl.). Príbeh bieleho motýľa. Okamih. Ars poetica. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 4, s. 106-110. ISSN 1335-7786. Type: CDFB
 • TYŠŠ, Igor. Myslenie o audiovizuálnom preklade na Slovensku: 1952-2017 ; recenzenti Mária Kusá, Emília Perez. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. 68 s. ISBN 978-80-558-1374-5(VEGA č. 2/0200/15 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom). Type: FAI
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019], zostavovateľ Bogumila Suwara [3/2017], editor Robert Gáfrik [3/2018], editor Mikuláš Roman [3/2018], editorka Dorota Pucherová [4/2018], editorka Mária Kusá [1/2019]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Type: FAI
 • ZAMBOR, Ján. Ak budeme slovenskú kritiku literárneho prekladu... In Kritika prekladu, 2019, roč. 1, č. 2, s. 72-75. ISSN 1339-3405. Type: BDF
 • ŽITNÝ, Milan. Legenda slovenskej škandinavistiky : rozhovor s literárnym vedcom a historikom, vysokoškolským pedagógom a prekladateľom, germanistom a nordistom doc. PhDr. Milanom Žitným, CSc. Otázky Ľuba Šajdová. In Slovenské pohľady, 2019, roč. IV+135, č. 7-8, s. 45-54. ISSN 1335-7786. Type: BDF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus