Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of World Literature SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BEDNÁROVÁ, Katarína. Výpovedná hodnota archívnych materiálov pre výskum dejín prekladu : poznámky na okraj dejín prekladu z francúzskej literatúry (1750 – 1918) = Informative value of archival material for the research of translation history: marginalia on the history of translation of French literature (1750 – 1918). In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 74-107. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Type: AEDA
  • DOBRÁ, Judit. “The Experience of Change”: Hungarian Literature in the First Czechoslovak Republic. In Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics : 19th to Early 20th Century. - Leiden ; Boston : Brill, 2021, s. 152-161. ISBN 978-90-04-39839-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004457713_010 Type: AECA
  • GÖRÖZDI, Judit. Doslov. In KRASZNAHORKAI, László. Melanchólia vzdoru ; z maďarčiny preložila Gabriela Magová. - Bratislava : Brak, 2020, s. 409-419. ISBN 978-8089921-33-1. Type: BEF
  • Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. Zostavili Edita Gromová, Natália Rondziková a Igor Tyšš. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021. 149 s. ISBN 978-80-558-1677-7 (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Type: FAI
  • KOPECKÁ, Zuzana. Introspektívny rozmer literárnej moderny = Introspective Aspect of Literary Modernism. In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, 2020, roč. 2, č. 2, s. 35-46. ISSN 2644-6367. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/CEV.2020.02.2.35-46 Type: ADFB
  • KUSÁ, Mária. Využitie archívnych materiálov pri príprave slovníka (slovenských) prekladateľov = Use of archival material in compiling the dictionary of (Slovak) literary translators. In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 62-73. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Type: AEDA
  • TYŠŠ, Igor. Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach : úvodné poznámky a glosy = Archival research (of texts) in-between disciplines: introductory remarks and glosses. In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 8-19. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Type: AEDA
  • VAJDOVÁ, Libuša. Doba, idey, krajiny, kultúry a životy drobných ľudí v prachu archívov = The times, ideas, countries, cultures, and lives of ordinary people in the dust of archives. In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 108-127. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Type: AEDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus