Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of World Literature SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • Prečo sme nechceli francúzsku literatúru : rozhovor s romanistkou a literárnou vedkyňou Janou Truhlářovou. In Knižná revue, 2022, roč. 32, č. 6, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • BRANIȘTE, Lavinia - KENDERESSY, Eva. AXN Crime. Z rumunčiny preložila Eva Kenderessy. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2022, roč. 3, č. 1, s. 61-67. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2022/lavinia-braniste-axn-crime/ Type: CDFB
 • BŽOCH, Adam. Hovoriť striebro: Konverzačná kultúra v nizozemskom „Zlatom veku“ = Speech is silver: Conversation culture in the Dutch “Golden Age”. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 1, p. 79-97. (2021: 0.154 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.6 (VEGA 2/0085/19 : Konverzácia a európska literatúra) Type: ADDB
 • BŽOCH, Adam. Večerný nepokoj M. L. Rijnevelda a kontext globalizovanej nizozemskej literatúry. In Kapitál, 2022, roč. 6, č. 2, s. 14-15. ISSN 2585-7851. Type: BDF
 • BŽOCH, Adam. Piet Mondria(a)n - nizozemský spisovateľ? In MONDRIAN, Piet - BŽOCH, Adam (prekl.). Abstrakcia a realita ; z nizozemských originálov vybral, preložil a doslov napísal Adam Bžoch. Prvé slovenské vydanie. - Bratislava : Európa, 2021, s. 175-183. ISBN 978-80-8237-001-3. Type: BEF
 • BŽOCH, Adam. Tvár prírody : Miroslav Haľák: Tvár prírody. Teória antropomorfizmu vo výtvarnom umení. Bratislava: Petrus, 2021, 396 s. ISBN 978-80-89913-60-2. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2021, roč. 54, č. 2, s. 198-199. ISSN 0044-9008. Type: EDI
 • BŽOCH, Adam. Arie van der Ent (ed.): Vermoorde dichters almanak: Onvrijwillig gestorven 1919–1944 [Murdered poets’ almanac: Involuntary death 1919–1944] : Rotterdam: Woord in blik, 2022. 143 s. ISBN 978-94913-89-32-0. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 2, p. 103-104. (2021: 0.154 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Vermoorde dichters almanak: onvrijwillig gestorven 1919–1944 / Arie van der Ent. - Rotterdam : Woord in blik, 2022. - ISBN 978-94913-89-32-0. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.7 Type: EDI
 • CVIKOVÁ, Jana - GÁFRIK, Róbert. World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry (1991). In Revue de littérature comparée, 2021, 4, n° 380, p. 517-519. ISSN 0035-1466. Dostupné na: https://doi.org/10.3917/rlc.380.0133 Type: BDE
 • DOBRÁ, Judit. Súčasná maďarská próza na Slovensku a jej slovenská prekladová recepcia : dizertačná práca. Školiteľka: Judit Görözdi. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Ústav svetovej literatúry SAV, 2022. 118 s. Type: DAI
 • ESTERHÁZY, Péter. Život slov ; preklad Renáta Deáková. Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum, 2021. 180 s. ISBN 978-80-973125-2-7 Type: FAI
 • GÁFRIK, Róbert - ZELENKA, Miloš. World literature from the perspective of “small” literatures. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 2, p. 2-4. (2021: 0.154 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Type: BDDB
 • GÖRÖZDI, Judit. Közép-Európa mint narratív konstrukció. In Kelet-Közép-Európa mint kulturális konstrukció. - Budapest : Gondolat, 2021, s. 157-164. ISBN 978-963-556-187-2. Type: AECA
 • GÖRÖZDI, Judit. Doslov. In ESTERHÁZY, Péter - DEÁKOVÁ, Renáta (prekl.). Život slov ; preklad Renáta Deáková. - Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum, 2021, s. 169-174. ISBN 978-80-973125-2-7. Type: BEF
 • GURNAH, Abdulrazak - PUCHEROVÁ, Dobrota (prekl.). Pri mori : úryvok. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2022, roč. 4, č. 3, s. 12-13. ISSN 2644-4631. Type: CDFB
 • KENDERESSY, Eva. Lavinia Braniște. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2022, roč. 3, č. 1, s. 67-68. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2022/lavinia-braniste-axn-crime/ Type: BDF
 • KENDERESSY, Eva. Florin Lăzărescu. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2022, roč. 3, č. 1, s. 46-47. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2022/florin-lazarescu-elektronka-s-klobucikom/ Type: BDF
 • KENDERESSY, Eva (prekl.). Putinova vojna s tebou a so mnou. In Denník N [seriál], 2022, 7. 3., nestr. ISSN 1339-844X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2768742/putinova-vojna-s-tebou-a-so-mnou/?cst=fa0fa8c3521a2780b79a451fa4e3c050a3c4f83d&fbclid=IwAR0XRTgQmwJNofiqX7rivStcDrirSeW6SWKXIPaDr-aK_-4Yzbx1kQ-Zjzc Type: CDFB
 • LĂZĂRESCU, Florin - KENDERESSY, Eva (prekl.). Elektrónka s klobúčikom. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2022, roč. 3., č. 1, s. 40-46. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2022/florin-lazarescu-elektronka-s-klobucikom/ Type: CDFB
 • MIKULÁŠ, Roman. Carola Heinrich: Was bleibt? Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien [What remains? On the staging of memory and identity in post-Soviet Cuba and Romania] : Hildesheim – Zürich – New York: Olms, 2020. 209 S. ISBN 978-3-487-15847-1. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 2, p. 105-108. (2021: 0.154 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Was bleibt? Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien / Carola Heinrich. - Hildesheim ; Zürich ; New York : Olms, 2020. - ISBN 978-3-487-15847-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.8 Type: EDI
 • MONDRIAN, Piet - BŽOCH, Adam (prekl.). Abstrakcia a realita. Prvé slovenské vydanie. Bratislava : Európa, 2021. 183 s. ISBN 978-80-8237-001-3 Type: EAJ
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Mikuláš Bakoš a svetová literatúra : (k dynamike vnútroliterárnych a medziliterárnych procesov) = Mikuláš Bakoš and World Literature : (On the Dynamics of Internal and Interliterary Processes). In Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Soňa Pašteková – Dušan Teplan (eds.). - Bratislava : VEDA, 2022, s. 75-89. ISBN 978-80-224-1959-8. (VEGA č. 2/0079/20 : Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia). Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška) Type: AFD
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. Literárny vedec Viktor Šklovskij : kultúrny fenomén prekračujúci hranice priestoru a času = Literary scientist Viktor Shklovsky: a cultural phenomenon crossing the boundaries of space and time. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2022, roč. 4, č. 6-7, s. 4-6. ISSN 2644-4631. Type: BDF
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa - TEPLAN, Dušan. Úvod. In Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Soňa Pašteková – Dušan Teplan (eds.). - Bratislava : VEDA, 2022, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1959-8. (VEGA č. 2/0079/20 : Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia). Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška) Type: BEF
 • Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Soňa Pašteková – Dušan Teplan (eds.). Bratislava : VEDA, 2022. 208 s. ISBN 978-80-224-1959-8 (VEGA č. 2/0079/20 : Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia). Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška) Type: FAI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing : a 21st-Century Global Context. London ; New York : Routledge, 2022. 245 s. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003255932. ISBN 978-1-032-18727-3 Type: AAA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Afropolitanism, feminism and empathic imagination in Chimamanda Ngozi Adichie's Americanah and Sefi Atta's A Bit of Difference. In Africa in a Multilateral World : afropolitan dilemmas. - London ; New York : Routledge, 2022, s. 111-122. ISBN 978-1-032-03389-1. Type: AECA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Abdulrazak Gurnah : držiteľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2021. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2022, roč. 4, č. 3, s. 4-9. ISSN 2644-4631. Type: BDF
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Doslov. In OKPARANTA, Chinelo - STRELKOVÁ, Alexandra (prekl.). Pod konármi udaly ; preložila Alexandra Strelková. - Bratislava : Inaque, 2022, s. 301-308. ISBN 978-80-8207-182-8. Type: BEF
 • TRNOVEC, Silvester. Nová publikácia Afrika – neznámy kontinent. Spracovala Dobrota Pucherová. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2016, 24. 01. 2022. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10127 Type: GHG
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2015], zostavovateľka Libuša Vajdová [2/2015], zostavovatelia Roman Mikuláš, Soňa Pašteková [3/2015], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2015], zostavovateľky Mária Kusá, Libuša Vajdová [1/2016], zostavovateľka Judit Görözdi [2/2016], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2016], zostavovatelia Matteo Colombi, Christine Gölz, Beáta Hock, Stephan Krause [4/2016], zostavovateľ Adam Bžoch [1/2017], zostavovateľka Mária Kusá [2/2017], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2017], zostavovateľka Jana Cviková [4/2017], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2018], zostavovatelia Marcel Forgáč, Milan Kendra [2/2018], zostavovateľ Roman Mikuláš [3/2018], zostavovateľka Dobrota Pucherová [4/2018], zostavovateľka Mária Kusá [1/2019], zostavovatelia Anton Pokrivčák, Miloš Zelenka [2/2019], zostavovateľ Štefan Timko [3/2019], zostavovatelia Tomáš Jirsa, Rebecca Rosenberg [4/2019], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2020], zostavovatelia Ján Jambor, Zuzana Malinovská [2/2020], zostavovatelia Magda Kučerková, Martin Vašek [3/2020], zostavovatelia Mária Bátorová, Róbert Gáfrik [4/2020], zostavovateľka Bogumiła Suwara [1/2021], zostavovatelia Péter Hajdu, Róbert Gáfrik [2/2021], zostavovatelia Katarína Bednárová, Isabelle Poulin, Igor Tyšš [3/2021], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2021], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2022], zostavovatelia: Róbert Gáfrik, Miloš Zelenka [2/2022]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. SCOPUS, WOS, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EBSCO. ISSN 1337-9690 Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus