Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of World Literature SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BAUERSIMA, Igor - BŽOCH, Adam (prekl.). Molièrova Berenika. In BAUERSIMA, Igor. Tri hry & Malé múzem súvislostí ; do slovenského jazyka preložil Peter Lomnický, Adam Bžoch a Janka Lizáková. - Bratislava : Divadelný ústav, 2023, s. 103-197. ISBN 978-80-8190-101-0. Type: CED
 • BŽOCH, Adam. What´s left? In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 3, s. 4-5. ISSN 2585-7851. Type: BDF
 • GUIMARD, Terézia. Nagy, Ladislav: Od romance k románu a zase zpět. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 1, s. 116-118. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Od romance k románu a zase zpět / Ladislav Nagy. - Praha : Argo, 2019. - ISBN 978-80-257-3159-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.1.10 Type: EDI
 • KENDERESSY, Eva. Linguistic Identity as Trauma in Tatiana Țîbuleacʼs novel The Glass Garden1. In Analysen zur Interdiskursivität : Studies in Foreign Language Education. 1. Auflage. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2022, s. 23-41. ISBN 978-3-943906-63-9. (VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.) Type: AECA
 • KENDERESSY, Eva. Copilăria și copilul în romanele românești de după 1989: o introducere = Childhood and the child in Romanian novels after 1989: an introduction. In Discursul intercultural : dialoguri multidisciplinare. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 13-26. ISBN 978-80-223-5533-9. Type: AEDA
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Búranie tabu s nadhľadom a vtipom. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 1, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Tajný život štyroch manželiek / Lola Shoneyin. - Bratislava : Inaque, 2022. - ISBN 97-80-8207-192-7. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/vydanie-casopisu/knizna-revue-20231 Type: EDI
 • RYBÁROVÁ, Silvia. Memory and Trauma in Contemporary French Literature. In Analysen zur Interdiskursivität : Studies in Foreign Language Education. 1. Auflage. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2022, s. 11-22. ISBN 978-3-943906-63-9. Type: AECA
 • RYBÁROVÁ, Silvia. O súčasnej francúzskej literatúre a domácej prekladovej tvorbe. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2023, roč. 3, č. 1, s. 18-28. ISSN 2729-7691. Type: BDF
 • SCHMIDT, Annie M. G. - WESTENDORP, Fiep - BŽOCH, Adam (prekl.). Špunt z Vežodomu. Bratislava : Verbarium s. r. o., 2023. 200 s. Preložené z: Pluk van de Pettfeflet. - Amsterdam : Querido, 2010. ISBN 978-9045110950. ISBN 978-80-8219-096-3 Type: CAB
 • SIGMUNDOVÁ BARBARA - KREKÁŇOVÁ, Ivana - KENDERESSY, Eva - BENKOVÁ MARCELLIOVÁ, Jana. Prekladá umelá inteligencia. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 12–13. ISSN 1210-1982. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/clanok/preklada-umela-inteligencia Type: GII
 • TYŠŠ, Igor. Language in Patočka’s “First” Natural World. In Analysen zur Interdiskursivität : Studies in Foreign Language Education. 1. Auflage. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2022, s. 152-164. ISBN 978-3-943906-63-9. Type: AECA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus