Information Page of SAS Organisation

Institute of Slovak Literature

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BARBORÍK, Vladimír - PETRÍK, Vladimír. Pohyb k nehybnosti : literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 244 s. ISBN 978-80-8119-109-1. Type: AAB

  Citácie:
  [6] ŠIKULOVÁ, Veronika. Pole obrábané slovami. In Pravda, roč. 28, 2018, č. 167, s. 50 – 51. ISSN 1335-4051.

 • BARBORÍK, Vladimír. Písanie ako sebatvorba. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Pán Ó / Rudolf Jurolek. - Ivanka pri Dunaji : F. R. & G, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/106>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Fantastika, paródia, satira: Rusko v našich hlavách. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Ruzká klazika / Daniel Majling (ed.). - Bratislava : OZ Brak, 2018. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/85>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Rodinný román. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Muž z jamy a deti z lásky / Vanda Rozenbergová. - Bratislava : Slovart, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/95>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Pozostalosť: O Vladimírovi Petríkovi. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 178-180. ISSN 2453-8507. Type: EDJ
 • BARBORÍK, Vladimír. O názoroch (Mikšík o Bendzákovi). In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/102>. Type: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. O medzidruhovej (a)symetrii, zmysle cien a podpore štátu : glosa o literárnych cenách. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/101>. Type: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. ... o óde : ako chváliť: poetika uznania. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/97>. Type: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. Minulost třeba, byť se skřípáním zubů, přijmout za svou : rozhovor s historikom Michalom Macháčkom. Účastník interview Michal Macháček. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Type: GII
 • BÍLIK, René. "Yesterday and Tomorrow" : the forms of Slovak literature of Socialist Realism in the years 1945 – 1956. In Socialist Realism in Central and Eastern European literature: Institution, dynamics, discourses. Literatures under Stalin. - London : Anthem Press, 2017, s. 199-216. ISBN 978-1-78308-697-9. Dostupné na internete: <http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000427249600014>. Type: ABC
 • BRAXATORIS, Martin. Vedecký seminár Kázne a reči. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 162-164. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Podoby idylického v Doležalovej Tragoedii [The Forms of Doležal´s Idyllic Pamětná celému světu Tragoedia]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 27-36. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika - VANEKOVÁ, Oľga. Dejiny slovenskej literatúry a srbská Vojvodina. Dva vojvodinské katechizmy a latinská ekloga Beata Bacska [The Slovak Literature and the Serbian Vojvodina. Two Vojvodian Catechisms and the Latin Eclogue Beata Bacska]. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 3-4, s. 158-178. ISSN 0037-6787. Type: ADNB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Mit olvastak a csabai szlovákok? = Čo čítali Slováci v Békešskej Čabe? [What Did the Slovaks in Békéscsaba Read?]. In Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből. - Békéscsasba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018, s. 229-238. Súbežné vydanie monografie v slovenskom jazyku: Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018, s. 215 – 223. ISBN 978-615-5330-11-7. Type: AECA
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Sládek, Miloš: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 228-233. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém / Miloš Sládek. - Praha : Památník národního písemnictví, 2017. Type: EDI
 • BYSTRZAK, Magdalena. Antitradicionalisti : k étosu slovenskej kultúrnej ľavice medzi dvoma svetovými vojnami [On the Ethos of Interwar Slovak Left-wing Authors]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 33-42. ISSN 2453-8507.(VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia). Type: ADFB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Et in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov [Et in Arcadia ego. The Melancholy Idyll of Slovak Romantic Writers]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 15-26. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Type: ADNB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Inovácia, sebapoznanie alebo cudzí export? : vybrané aspekty poľských diskusií o postkolonializme [Innovation, Self-knowledge or Foreign Export? Selected Aspects of Polish Discussions on Postcolonialism]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 4, s. 249-263. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Ćwiek-Rogalska, Karolina - Filipowicz, Marcin (eds.): Słowiańska pamięć / Slavic Memory. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 148-150. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Słowiańska pamięć / Slavic Memory / Karolina Ćwiek-Rogalska - Marcin Filipowicz. - Kraków : Libron, 2017. Type: EDI
 • BYSTRZAK, Magdalena. Karikatúra uniformity, ilúzia blahobytu. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Antihrdina / Alexandra Salmela. - Bratislava : Artforum, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/112>. Type: EDI
 • CSIBA, Karol. Alta Vášová: Menoslov. In TOP 5 : slovenská literárna a výtvarná scéna 2014 v odbornej reflexii. - Košice ; Prešov : FF Prešovskej univerzity v Prešove : FU Technickej univerzity v Košiciach, 2018, s. 16-23. ISBN 978-80-89763-28-3. Type: AEDB
 • CSIBA, Karol. Mesto a umenie v súčasnej slovenskej próze. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 2, s. 109-111. ISSN 2585-8912. Type: BDF
 • CSIBA, Karol. Miesto písania : za Petrom Krištúfkom. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 2, s. 144-145. ISSN 2585-8912. Type: BDF
 • CSIBA, Karol. Niekde medzi neistotou a záhadou. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 1, s. 156-157. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Miesta, čo nie sú na mape / Pavol Rankov. - Bratislava : Slovart, 2017. Type: EDI
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Type: FAI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Netradičná čítanka. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 67-68. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Timrava vo výbere Dany Podrackej. - Literárne informačné centrum : 2017. Type: EDI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Pająk, Patrycjusz: Hrůza v české literatuře. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 155-159. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Hrůza v české literatuře / Patrycjusz Pająk. - Praha : Academia, 2017. Type: EDI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Váh, Juraj: Súborné dramatické dielo. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 234-239. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Súborné dramatické dielo I. : divadelné hry / zostavila, úvod, kalendárium, poznámky k divadelným hrám a redakčnú poznámku pripravila Dagmar Kročanová. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017. Recenzia na: Súborné dramatické dielo II. : rozhlasové hry / zostavila, úvod, kalendárium, poznámky k divadelným hrám a redakčnú poznámku pripravila Dagmar Kročanová. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017. Type: EDI
 • DOMORÁK, Daniel. Spisovateľ ako sociálna rola – svedomie národa, inžinier ľudských duší alebo niekto iný. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 160-161. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • DOMORÁK, Daniel. Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 242-243. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • HABAJ, Michal. Spisovateľ ako sociálna rola. In Tvar, 2018, roč. 29, č. 5, s. 6. ISSN 0862-657X. Type: CDEB
 • HABAJ, Michal. Poézia. In Tvar, 2018, roč. 29, č. 5, s. 6. ISSN 0862-657X. Type: CDEB
 • HUČKOVÁ, Dana. Problémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme [The Issues in Editorial Processing of Memoirs Written in Lowland]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 4, s. 278-293. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • HUČKOVÁ, Dana. Békéscsaba Ivan Thurzo emlékirataiban = Békešská Čaba v spomienkach Ivana Thurza [Békéscsaba in Ivan Thurzo’s Memories]. In Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből. - Békéscsasba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018, s. 253-262. ISBN ISBN 978-615-5330-12-4. Súbežné vydanie monografie v slovenskom jazyku: Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018, s. 237-245. ISBN 978-615-5330-11-7. Type: AECA
 • HUČKOVÁ, Dana. K recepcii Petra Bezruča v kontexte slovenskej modernistickej literatúry [On the Reception of Petr bezruč in the Context of the Slovak Modernist Literature]. In Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil : sborník z konference, konané 21. – 22. září 2017 u příležitosti stého padesátého výročí narození Vladimíra Vaška. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018, s. 42-54. ISBN 978-80-7599-004-4. Type: AFC
 • HUČKOVÁ, Dana. Personálne múzeum spisovateľa ako priestor pre prezentáciu skupinových (generačných, vývinových) pohybov. In Museologica literaria 2017 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie 15. júna 2017 v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017, s. 55-60. ISBN 978-80-89388-76-9. Type: AFC
 • HUČKOVÁ, Dana. Slováci v Srbsku a na Balkáne na prelome 19. a 20. storočia. In XVI meždunarodni kongres slavista. Teze i rezimei u dva toma : Tom 2. Književnost, kultura, folklor. Pitanja slavistike. - Beograd : Meždunarodni komitet slavista – Savez slavističeskich društava Srbije, 2018, s. 272. Type: AFE
 • HUČKOVÁ, Dana. Literárne svedectvá kňazov o Veľkej vojne. In V službe milosrdenstva I. Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. - Bratislava : Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, 2018, s. 57-70. ISBN 978-80-973022-9-0. Type: BBB
 • HUČKOVÁ, Dana. Pamiatke autentického kritika : (Za Jozefom Bžochom) [In memory of authentic criticism (For Jozef Bzoch)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 219-220. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Priestor podobnosti v metafore. In Kognice a umělý život 2018 : sborník příspěvků KUZ XVIII. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 46-47. ISSN 978-80-88123-24-8. Abstrakt: Priestor podobnosti v metafore. In Sborník abstraktů (Eds. Alžběta Strnadová, Čeněk Šašinka, Vojtěch Juřík, Zuzana Šmideková). Kognice a umělý život XVIII, Brno, 30. 5. – 1. 6. 2018, s. 12. Online: https://www.phil.muni.cz/media/3077032/bookofabstracts_kuz18.pdf. Dostupné na internete: <https://www.phil.muni.cz/media/3078302/sbornikprispevku_kuz18.pdf>(VEGA 2/0045/18 : Emócie v literatúre). Type: AECA
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Pacho, hybský zbojník: subverzia domácej zbojníckej tradície. In Slovanský literárny svet: kontexty a konfrontace III. : motiv domova ve slovanských literaturách. - Brno : Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky, 2017, s. 81-89. ISBN 978-80-210-8892-4. Type: BEE
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Smrť, kňaz a krásna herečka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kreslo / Jozef Andraščík. - Bratislava : Daxe, 20174. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Jej nádherná trauma. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 148-149. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Vlna, 2017. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin: Před komiksem. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 59. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Před komiksem : formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovine XIX. století / Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin. - Praha : Akropolis, 2016. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Poetika textu a poetika udalosti v literatúre po roku 1945 [Poetics of text and poetics of occurrence in Slovak literature after 1945]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 79-80. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Veľa sklamani na každý deň. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 2. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MATEJOVIČ, Pavel. Písanie ako vzdor. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 98, s. 32-33. ISSN 1335-4051. Type: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Konzervativizmus ako vzdor. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Z rečí v nížinách. Tváre a oslovenia. Epištoly / Ivan Kadlečík. - Bratislava : KK Bagala, 2017. Type: EDI
 • MATEJOVIČ, Pavel. Len osobne. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 3, s. 5. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MIKULOVÁ, Marcela. Idyla a limity realizmu (Žáner ako mentálne médium) [Idyll and the Limitations of Realism (Genre as a Mental Medium)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 130-142. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • MIKULOVÁ, Marcela. Timravine polemiky a tajomstvá. In Slovenský konzervativizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes : zborník prednášok vedeckej konferencie 21. október 2017, Lučenec. Recenzenti: Dušan Katuščák, Ivana Taranenková. - Bratislava : Živena - spolok slovenských žien, 2018, s. 18-25. ISBN 9789-80-972560-2-9. Type: AFB
 • MIKULOVÁ, Marcela. Prvá moderná slovenská spisovateľka. In Dráma duše v pokojnom živote : Božena Slančíková-Timrava v živote a diele. Zborník z odborného seminára o živote a diele Boženy Slančíkovej-Timravy 6. októbra 2017 v Lučenci. - Lučenec : Spolok Milana Rastislava Štefánika : Ing. Ján Sivok – JSS, 2017, s. 28-37. ISBN 78-80-971805-5-3. Type: AFD
 • MRAVCOVÁ, Vladimíra. V labyrinte, alebo v slepých uličkách? In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Kustódi. Arianina kniha / Eva Maliti Fraňová. - Bratislava : Slovart, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/91>. Type: EDI
 • MRAVCOVÁ, Vladimíra. Svatoň, Vladimír: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparastiky [On the Way to European Literary Field. Comparative Studies]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 4, s. 319-322. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparastiky / Vladimír Svatoň. - Praha : Univerzita Karlova, 217. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Jeden s druhým, všetci za seba – poznámky k stavu "mladej literatúry". In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 6, s. 22-23. ISSN 2585-7851. Type: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Básne. In Vlna, 2018, roč. 20, č 74, s. 80-85. ISSN 1335-5341. Type: CDFB
 • NÁDASKAY, Viliam. Naučiť sa žiť v zužujúcom sa priestore. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 137-138. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Správy z nedomovov / Veronika Dianišková. - Levoča : Modrý Peter, 2017. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Návrat po dvesto rokoch. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 56 -57. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Múza ze slovenských hor / Juraj Palkovič, zostavila Lenka Rišková. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Kolář, Pavel - Pullmann, Michal: Co byla normalizace? In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 151-154. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu / Pavel Kolář - Michal Pullmann. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Ústav pro výzkum totalitních režimů, 2016. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Slovenské psycho. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Sladký život / Jana Micenková. - Bratislava : Marenčin Media, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/104>. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Tak kto má teda písať? In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 2, s. 30. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Poviedka 2017. - Levice : KK Bagala, 2017. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Trochu prózy v básňach. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 1, s. 126-128. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Samota je moja staršia sestra / Ľuboš Bendzák. - Levoča : Modrý Peter, 2017. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Poľovačka na zmysel života a smrti. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Kráľ hlad / Ján Gavura. - Kordíky : Skalná ruža, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/98>. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Horor všedného dňa. In Vlna, 2017, roč. 19, č 72, s. 129-131. ISSN 1335-5341. Recenzia na: Čierny zošit / Richard Pupala. - Bratislava : Marenčin Media, 2017. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Neuspokojiť sa s ilúziou. In Platforma pre literatúru a výskum, 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Nedeľné šachy s Tisom / Silvester Lavrík. - Bratislava : Dixit, 2016. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/78>. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Kúsok úľavy v meandroch poézie. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2017, roč. 6, č. 4, s. 203-205. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: v záhradách / pod dronmi / Jana Bodnárová. - Levoča : Modrý Peter, 2016. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Vyznať sa vo vlastnom chaose. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 2, s. 154-156. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Skúsenosti týchto dní (zvierat) / Peter Brezňan. - Bratislava : Drewo a srd, 2017. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Sex, drogy a egocentrický subjekt. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Chaconna / Tomáš Hučko. - Bratislava : OZ Brak, 2018. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/111>. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Nudné postavy v slabej knihe netalentovaného spisovateľa. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Miesta, čo nie sú na mape / Pavol Rankov. - Bratislava : Slovart, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/90>. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Pripravené na vydanie – štyri autorky nastupujúcej generácie : (Dominika Moravčíková, Júlia Oreská, Nicol Hochholzerová, Dominika Madro) : [rozhovory]. Účastníčky interview Dominika Moravčíková, Júlia Oreská, Nicol Hochholzerová, Dominika Madro. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 83-90. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Type: GII
 • PÁCALOVÁ, Jana. Prostonárodné slovenské povesti v edícii Eugena Paulinyho [Prostonárodné slovenské povesti in the edition Eugen Pauliny]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 179-286. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0053/17 : K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)). Type: AEDB
 • PASSIA, Radoslav. Prežijú (humanitné) vedy? [Can (Human) Sciences Survive?]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 154-157. ISSN 2453-8507. Type: BDF
 • PASSIA, Radoslav. 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky [Ist International Symposium of Slovak Literature Studies]. In Česká literatura : časopis pro literární vědu, 2018, roč. 67, č. 1, s. 127-128. ISSN 0009-0468. Type: BDMB
 • PASSIA, Radoslav. Lízele sa vydáva. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 75, s. 32. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Nevesta / Ladislav Grosman. - Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2017. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Láska na prezidentskú výnimku. In Pravda, 29. 7. 2017, roč. 27, č. 174, s. 34. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/437043-kniha-tyzdna-laska-na-prezidentsku-vynimku/>. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Od bilancování k nominacím (3x na téma Magnesia Litera 2018). In Literární noviny, 2018, roč. 29. ISSN 1210-0021. Dostupné na internete: <http://literarky.cz/literatura/222-literatura/25943-od-bilancovani-k-nominacim-3x-na-tema-magnesia-litera-2018>. Type: GII
 • PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Laholov príbeh s tajomstvom. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 34, s. 32-33. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/458551-laholov-pribeh-s-tajomstvom/>. Type: GII
 • PODSTUPKA, Martin. Ako nenechať na pokoji mýty. [článok a rozhovor s M. Mikulovou a I. Taranenkovou]. In Akadémia/Správy SAV, 2017, roč. 53, č. 5, s. 20-21. ISSN 0139-6307. Type: GII
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Kronika postupne narastajúcej katastrofy alebo čo je vzácnejšie ako nová kuchyňa. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č., s. 136-138. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Muž z jamy a deti z lásky / Vanda Rozenbergová. - Bratislava : Slovart, 2017. Type: EDI
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Kladný hrdina Rudolf Sloboda. In Týždeň, 2018, roč. 15, č. 16, s. 48. ISSN 1336-5932. Dostupné na internete: <https://www.tyzden.sk/kultura/47641/kladny-hrdina-rudolf-sloboda/>. Type: GII
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Hollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou [Hollý´s Idylls – the Encounter between the Ideal and the Tradition]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 46-58. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Význam príležitostných tlačí vo vývinovom procese slovenskej literatúry : príležitostná báseň ako médium estetickej kultivovanosti čitateľa [The Importance of Occasional Prints in the Development Process of Slovak Literature]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 82-93. ISBN 978-80-8149-087-3. Type: AEDB
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Z otčiny na galeje a späť. K významovým a výrazovým dimenziám motívu domova v spisoch uhorských protestantských exulantov v 17. storočí. In Slovanský literárny svet: kontexty a konfrontace III. : motiv domova ve slovanských literaturách. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2017, s. 99-108. ISBN 978-80-210-8892-4. Type: BEE
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie : interdisciplinárna konferencia venovaná gemersko-malohontskému regiónu [Cultural heritage in Gemer and Malohontu and its access: Interdisciplinary conference on the Gemer- Malohontu region]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 81-83. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Evokovanie atmosféry v umeleckej avantgarde : na príklade lyrickej prózy Ladislava Gudernu Vodnár mŕtvych vôd. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 1, s. 104-108. ISSN 2585-8912.(VEGA 2/0033/16 : Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty). Type: BDF
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Význam priestoru mesta v tvorbe slovenských nadrealistov. In Slovanský literárny svet: kontexty a konfrontace III. : motiv domova ve slovanských literaturách. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2017, s. 117-124. ISBN 978-80-210-8892-4. Type: BEE
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Radosť bolesťou vrúbená. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: A čo je krása? / Milan Rúfus. - Bratislava : Perfekt, 2017. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Šimšík a iné básne. In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, 2017, roč. 5, č. špeciál, s. 60-61. ISSN 1339-3820. Recenzia na: Čabajka a iné údeniny / Erik Šimšík. - Bratislava : OZ Brak, 2017. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Mitanovská mätež. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 11, s. 13. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hľadanie strateného autora / Dušan Mitana. - Bratislava : KK Bagala, 2017. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia [Sunken Souls. From the Creation of Slovak Poetry in the First half of the 20th Century]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 65-68. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Potopené duše / Andrea Bokníková. - Bratislava : Aspekt, 2017. Type: EDI
 • ŠTAFUROVÁ, Katarína. Prchal Pavlíčková, Radmila: O útěše proti smrti / víra, smrt a spása v pohřebních kázních v období konfesionalizace. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 224-227. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: O útěše proti smrti / víra, smrt a spása v pohřebních kázních v období konfesionalizace / Radmila Prchal Pavlíčková. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Type: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Rivers of Babylon – postmoderný Bildungsroman, román konca dejín [Rivers of Babylon – a Postmodern Bildungsroman, the End of History Novel]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2018, roč. 65, č. 3, s. 183-197. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Teze k próze. In Host, 2018, roč. 34, č. 1, s. 17-19. ISSN 1211-9938. Type: BDE
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Prežijú (humanitné) vedy? [Can (Human) Sciences Survive?]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 154-157. ISSN 2453-8507. Type: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Literatúra ako virál. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Type: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Lekcie Fredericka Jamesona z postmodernizmu. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/103>. Type: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Nepriliehajúca skladačka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č.2, s. 20-21. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Drewo a srd : Občianske združenie Vlna, 2017. Type: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Fantómové bolesti. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Láska v době globálních klimatických změn / Josef Pánek. - Praha : Argo, 2017. Type: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana - MACSALIOVÁ, Lenka - ŠAKOVÁ, Jaroslava. Mapy fikcie. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/89>. Type: GHG
 • TOMEK, Miroslav - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.). Ukraiński człowiek z kamerą. Narodowe Centrum Ołeksandra Dowżenki. In Pomiędzy : polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, 2017, roč. 3, č. 3, s. 151 - 154. ISSN 2543-9227. Type: EDJ
 • VANEKOVÁ, Oľga. Latinská príležitostná tlač Jána Jessenia z roku 1611 [Jan Jessenius´s Occasional Literary Work Ad Matthiam II. oratio inauguralis 1611]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 64-72. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0170/14 : Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu). Type: AEDA
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Oriešok druhý : tvorivé písanie v nižšom strednom vzdelávaní. Recenzenti Zbyněk Fišer, Eva Tandlichová. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2018. 115 s. ISBN 978-80-223-4563-7. Type: ACB
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Rozhovor s odbornou garantkou Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Timoteou Vráblovou. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, 2018, roč. 25, č. 2, s. 50-58. ISSN 1335-7263. Type: BDF
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Na cestách – necestách sa knižky strácajú, iné objavujú a k niektorým sa oplatí vracať. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 7, s. 49-56. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Aj dospievajúci majú právo rozmýšľať. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 5. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Trinásťroční: 14-roční / Zuzana Štelbaská. - Praha : CooBoo, 2017. Type: EDI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus