Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Chemistry

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BAJUS, M. - LABANCOVÁ, Eva - HAČKULIČOVÁ, Diana - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - KOLLÁROVÁ, Karin. Vplyv antimónu na rast fazule mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 51-56. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • BAJUS, M. - LABANCOVÁ, Eva - HAČKULIČOVÁ, Diana - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - KOLLÁROVÁ, Karin. Vplyv antimónu na rast fazule mungo (Vinga radiata (L.) Wilezek). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : 27. Apríl 2022. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská ; recenzenti: Alžbeta Blehová, Petra Švábová. 1.vydanie. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2022, s. 51-56. ISBN 978-80-223-5385-4. Type: AFD
 • BELKOVÁ, Martina - KÖSZAGOVÁ, Romana - NAHÁLKA, Jozef**. Active inclusion bodies: the unexpected journey. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2022. (2021: 0.225 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-5178. Dostupné na: https://doi.org/10.55251/jmbfs.5951 Type: ADNB
 • BERTÓKOVÁ, Anikó - KOŠÚTOVA, Natália - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena - VIKARTOVSKÁ, Alica - JÁNÉ, Eduard - HÍREŠ, Michal - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján**. Exosomes from prostate cancer cell lines: Isolation optimisation and characterisation. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, vol. 151, art. no 113093. (2021: 7.419 - IF, Q1 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113093 Type: ADCA
 • BETINOVA, Veronika - TOTH HERVAY, Nora - ELIAS, Daniel - HORVÁTHOVÁ, Ágnes - GBELSKA, Yvetta**. The UPC2 gene in Kluyveromyces lactis stress adaptation. In Folia Microbiologica, 2022, vol. 67, no. 4, p. 641-647. (2021: 2.629 - IF, Q3 - JCR, 0.465 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0015-5632. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12223-022-00968-3 Type: ADCA
 • BETINOVÁ, Veronika - TOTH HERVAY, Nora - ELIAS, Daniel - HORVÁTHOVÁ, Ágnes - GBELSKÁ, Yvetta**. The UPC2 gene in Kluyveromyces lactis stress adaptation. In Folia Microbiologica, 2022, vol.67, p. (2021: 2.629 - IF, Q3 - JCR, 0.465 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0015-5632. Type: ADCA
 • BLEHA, Roman** - TŘEŠŇÁKOVÁ, Lucie - SUSHYTSKYI, Leonid - CAPEK, Peter - ČOPÍKOVÁ, Jana - KLOUČEK, Pavel - JABLONSKÝ, Ivan - SYNYTSYA, Andriy. Polysaccharides from Basidiocarps of the Polypore Fungus Ganoderma resinaceum: Isolation and Structure. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2022, vol. 14, art. no. 255, [18] p. (2021: 4.967 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym14020255 Type: ADCA
 • BLEHA, Roman* - TŘEŠŇÁKOVÁ, Lucie - SUSHYTSKYI, Leonid - CAPEK, Peter - ČOPÍKOVÁ, Jana - KLOUČEK, Pavel - JABLONSKÝ, Ivan - SYNYTSYA, Andriy**. Polysaccharides from Basidiocarps of the Polypore Fungus Ganoderma resinaceum: Isolation and Structure. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2022, vol. 14, art. no. 255. (2021: 4.967 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym14020255 Type: ADCA
 • BLŠÁKOVÁ, Anna - KVĚTOŇ, Filip - LORENCOVÁ, Lenka - BLIXT, Ola - VIKARTOVSKÁ, Alica - KASÁK, Peter** - TKÁČ, Ján**. Amplified suspension magnetic bead-based assay for sensitive detection of anti-glycan antibodies as potential cancer biomarkers. In Analytica Chimica Acta, 2022, vol. 1195, art. no. 339444, [9] p. (2021: 6.911 - IF, Q1 - JCR, 1.105 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-2670. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.339444 Type: ADCA
 • BURYI, M.** - BABIN, V. - REMEŠ, Z. - MIČOVÁ, Júlia. Charge Trapping processes in hydrothermally grow Er-doped ZnO. In Radiation Measurements, 2022, vol. 150, art. no. 106700. (2021: 1.743 - IF, Q2 - JCR, 0.569 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1350-4487. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2021.106700 Type: ADCA
 • BURYI, Maksym** - REMEŠ, Zdeněk - BABIN, Vladimír - ARTEMENKO, Anna - CHERTOPALOV, Sergii - MIČOVÁ, Júlia. Cold plasma treatment of ZnO:Er nano- and microrods: The effect on luminescence and defects creation. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 895, art. no. 162671 [17] p. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162671 Type: ADCA
 • BURYI, Maksym** - BABIN, Vladimir - ARTEMENKO, Anna - REMEŠ, Zdenek - DĚCKÁ, Kateřina - MIČOVÁ, Júlia. Hydrothermally grow ZnO: Mo nanorods exposed to X-ray : Luminescence and charge trapping phenomena. In Applied Surface Science, 2022, vol. 585, art. no. 152682. (2021: 7.392 - IF, Q1 - JCR, 1.147 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S0020168508010068 Type: ADCB
 • CAPEK, Peter** - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Isolation, chemical characterization and antioxidant activity of Prunus spinosa L. fruit phenolic polysaccharide-proteins. In Carbohydrate Research, 2022, vol. 515, art. no. 108547 [9] p. (2021: 2.975 - IF, Q2 - JCR, 0.439 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0008-6215. Type: ADCA
 • CAPEK, Peter** - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Isolation, chemical chacterization and antioxidant activity of Prunus spinosa L. fruit phenolic polysaccharide-proteins. In Carbohydrate Research, 2022, vol. 515, art. no. 108547. (2021: 2.975 - IF, Q2 - JCR, 0.439 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0008-6215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carres.2022.108547 Type: ADCA
 • ČIPÁK, Ľuboš** - SELICKÝ, Tomáš - JURČÍK, Ján - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - OSADSKÁ, Michaela - LUKÁČOVÁ, Veronika - BARÁTH, Peter - GREGAN, Juraj. Tandem affinity purification protocol for isolation of protein complexes from Schizosaccharomyces pombe. In STAR Protocols, 2022, vol. 3, no. 1, art. no. 101137. (2021: 0.530 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2666-1667. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.xpro.2022.101137 Type:
 • PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. Editori: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022. 126 príspevkov. ISBN 978-80-972360-8-3 (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Type: FAI
 • GABKO, Peter - BELLA, Maroš. Stereoselective synthesis of dihydroxzlated 5-benzylpyrrolizidines and 5-bezylindolizidines as potential anticancer agents. In 19th Blue Danube Symposia on Heterocyclic Chemistry : Book of abstacts. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2022, p. 45. ISBN 978-80-8208-084-4. Type: AFL
 • HAČKULIČOVÁ, Diana - LABANCOVÁ, Eva - BAJUS, M. - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - KOLLÁROVÁ, Karin. Galaktoglukomanánové oligosacharidy ako stimulanty životaschopnosti protoplastov kukurice (Zea mays L.) počas stresu z kadmia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 201-206. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • HAČKULIČOVÁ, Diana - LABANCOVÁ, Eva - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - KOLLÁROVÁ, Karin. Pôsobenie galaktoglukomanánových oligosacharidov na životaschopnosť protoplastov kukurice (Zea mays L.). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 195-200. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • HALAJ, Michal - MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter**. Structural features of biologically active extracellular polysaccharide produced by green microalgae Dictyosphaerium chlorelloides. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 214, p. 152-161. (2021: 8.025 - IF, Q1 - JCR, 1.100 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.197 Type: ADCA
 • HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard - KALAVSKÁ, Katarína - CHOVANEC, Michal - MEGO, Michal - KASÁK, Peter - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján**. Glycan signatures for the identification of cisplatin-resistant testicular cancer cell lines: Specific glycoprofiling of human chorionic gonadotropin (hCG). In Cancer Medicine, 2022, p. 1-15. (2021: 4.711 - IF, Q2 - JCR, 1.144 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-7634. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cam4.4515 Type: ADCA
 • HORVÁTHOVÁ, Ágnes - FARKAŠ, Vladimír**. Effect of N‑acetyl chito‑oligosaccharides on the biosynthesis and properties of chitin in Saccharomyces cerevisiae. In Folia Microbiologica, 2022, p. 285-289, vol. 62. ISSN 0015-5632. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12223-021-00933-6 Type: ADCA
 • HRABÁROVÁ, Eva - BELKOVA, Martina - KÖSZAGOVÁ, Romana - NAHÁLKA, Jozef**. Pull-Down Into Active Inclusion Bodies and Their Application in the Detection of (Poly)-Phosphates and Metal-Ions. In Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022, vol. 10, art. no. 833192. (2021: 6.064 - IF, Q1 - JCR, 0.925 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-4185. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.833192 Type: ADCA
 • HRMOVA, Maria** - STRATILOVÁ, Barbora - STRATILOVÁ, Eva. Broad Specific Xyloglucan: Xyloglucosyl Transferases Are Formidable Players in the Re-Modelling of Plant Cell. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, art. no. 1656. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23031656 Type: ADCA
 • HURAN, Jozef** - BOHÁČEK, Pavol - SASINKOVÁ, Vlasta - KLEINOVÁ, Angela - MIKOLÁŠEK, Miroslav - KOBZEV, Aexander P. Amorphous silicon carbide thin films doped with P or B for the photoelectrochemical water splitting devices. In Current Applied Physics, 2022, vol. 34, p. 101-106. (2021: 2.856 - IF, Q2 - JCR, 0.521 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1567-1739. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cap.2021.11.014 Type: ADCA
 • HURAN, Jozef - SASINKOVÁ, Vlasta - NOZDRIN, Mikhail A. - KOVÁČOVÁ, Eva - KOBZEV, A.P. - KLEINOVÁ, Angela. Photo-induced electron emission of nanostructured carbon thin film based transmission photocathodes at different electric field. In Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2022, vol. 20, p. 108-114. (2021: 0.202 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1336-1376. Dostupné na: https://doi.org/10.15598/aeee.v20i1.4138 Type: ADNA
 • JURČÍK, Ján - SELICKÝ, Tomáš - SIVÁKOVÁ, Barbara - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - BARÁTH, Peter - ČIPÁK, Ľuboš. Analysis of interactome Cka1 and preparation of conditional ATP analog-sensitive allele in S. pombe. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 796-800. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. VEGA 2/0021/22 : Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: AFD
 • KAPOOR, Sonam** - NEMČOVIČ, Marek - FOLBERGROVÁ, Jaroslava - KALA, David - SVOBODA, Jan - OTAHAL, Jakub - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. N-glycans Profiling in Pilocarpine Induced Status Epilepticus in Immature Rats. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. 2, p. 1-4. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2022-0011 (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Type: ADNB
 • KATRLÍK, Jaroslav** - HOLAZOVÁ, Alena - MEDOVARSKÁ, Izabela - SEILEROVÁ, Ivana - GEMEINER, Peter - BYSTRICKÝ, Slavomír. SPR biosensor chip based on mannan isolated from Candida dubliniensis yeasts applied in immunization effectiveness testing. In Sensors and Actuators: B Chemical, 2022, vol. 350, art. no. 130883, [8] p. (2021: 9.221 - IF, Q1 - JCR, 1.390 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0925-4005. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130883 Type: ADCA
 • Proceedings of the 15th Bratislava Symposium on Saccharides. Ed.: Jaroslav Katrlík, Marek Baráth. 1. vyd. Bratislava : Chemický ústav SAV, 2022. 126 s. ISBN 978-80-971156-8-5. ISSN 1339-7036 Type: FAI
 • KIANIČKOVÁ, Kristína - PAŽITNÁ, Lucia - KUNDALIA, Paras - BARÁTH, Peter - PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - KVĚTOŇ, Filip - PANČÍK, Filip - JANEGA, Pavol - KATRLÍK, Jaroslav. Glycoprofiling of fixed lung tissue. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 201, roč., č., s. 21. ISSN 2336-7202. Type: AFG
 • KIANIČKOVÁ, Kristína. Diagnostika pomocou cukrov. In Quark, 2022, máj, s. 40. ISSN 1337-8422. Type: BDF
 • KIM, Seong Cheol - KIM, Hyeon Jeong - PARK, Gi Eun - LEE, Chang Won - SYNYTSYA, Andriy - CAPEK, Peter - PARK, Zong IL**. Sulfated Glucuronorhamnoxylan from Capsosiphon fulvescens Ameliorates Osteoporotic Bone Resorption via Inhibition of Osteoclastic Cell Differentiation and Function In Vitro and In Vivo. In Marine Biotechnology, 2022, vol. 24, no. 4, p. 690-705. (2021: 3.727 - IF, Q1 - JCR, 0.636 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1436-2228. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10126-022-10136-w Type: ADCA
 • KÖSZAGOVÁ, Romana - HRABÁROVÁ, Eva - ACHBERGEROVÁ, Lucia - NAHÁLKA, Jozef**. Insuble Protein Applications: The Use of Bacterial Inclusion Bodies as Biocatalysts. In Insoluble Protein : Methods and protocols. 2. vyd. - New York : Springer, 2022, p. 501-515. ISBN 978-1-0716-1858-5. ISSN 1064-3745. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2_30 (APVV-18-0361 : Produkcia bakteriálnych inklúznych teliesok pre biokatalýzu a biomedicínu (BIT-scale up). VEGA č. 2/0058/17 : Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov) Type: ADMB
 • KOŠÚTOVA, Natália - BERTÓK, Tomáš - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena - JÁNÉ, Eduard - HÍREŠ, Michal - PAŽITNÁ, Lucia - KATRLÍK, Jaroslav - TKÁČ, Ján. Isolation and characterisation of exomes as a potential prostate cancer biomarker. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2022, roč. 20, č. 4, p. 190. ISSN 2336-7202. (74. sjezd českých a slovenských chemických společností) Type: AFG
 • KOŠÚTOVA, Natália - BERTÓK, Tomáš - GÁBELOVÁ, Alena - KOZICS, Katarína - TKÁČ, Ján. Exomes as potential biomarkers for cancer. In Proceedings of the 15th Bratislava Symposium on Saccharides. 1. vyd. - Bratislava : Chemický ústav SAV, 2022, p. 70. ISBN 978-80-971156-8-5. ISSN 1339-7036. Type: AFH
 • KOVÁČ, Pavol - KAMRUZZAMAN, Mohammad - KELLY, Meagan - CHARLES, Richelle C. - CALDERWOOD, Sthepen B. - AKTER, Aklima - BISWAS, Rajib - KAISAR, M. Hasanul - BHUIYAN, Taufiqur R. - IVERS, Louise C. - TERNIER, Ralph - JEROME, Jean - Gregory - LU, Xiaowei - SOLIMAN, Sameh E. - RUTTENS, Bart - SAKSENA, Rina - O´CONNOR, Robert D. - MEČÁROVÁ, Jana - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - QADRI, Firdausi - BYSTRICKÝ, Slavomír - XU, Peng - RYAN, Edwart T. Defining candidates for antigenic components of a conjugate vaccine against the disease vaused by vibrio cholerae O139. In Proceedings of the 15th Bratislava Symposium on Saccharides. 1. vyd. - Bratislava : Chemický ústav SAV, 2022, p. 111. ISBN 978-80-971156-8-5. ISSN 1339-7036. (15th Bratislava Symposium on Saccharides) Type: AFH
 • KREGIEL, Dorota** - NOWACKA, Maria - RYGALA, Anna - VADKERTIOVÁ, Renáta. Biological activity of pulcherrimin from the Meschnikowia pulcherrima clade. In Molecules, 2022, vol. 27, art. no. 1855, [14] p. (2021: 4.927 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Type: ADCA
 • LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČ, Marek - ŠEBOVÁ, Radka - BENKO, Mário - ZAJONC, D.M. - NEMČOVIČOVÁ, Ivana**. Molecular characterization of the native (non-linked) CD160-HVEM protein complex revealed. In Acta Crystallographica A, 2021, vol. A77, c1106, PS-41-4. (2020: 2.290 - IF, Q2 - JCR, 0.742 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2053-2733. (APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Type: AFK
 • LU, Xiaoling - DAMBORSKÝ, Pavel - MADHAT MUNIEF, Walid - KA-YAN LAW, Jessica - CHEN, Xianping** - KATRLÍK, Jaroslav** - PACHAURI, Vivek** - INGEBRANDT, Sven. Electrical SPR biosensor with thermal annealed graphene oxide: concept of highly sensitive biomolecule detection. In Biosensors & Bioelectronics, 2022, vol. 11, art. no. 100152. (2021: 12.545 - IF, Q1 - JCR, 2.113 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0956-5663. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biosx.2022.100152 Type: ADCA
 • MIČOVÁ, Júlia - REMES, Zdenek** - ARTEMENKO, Anna - BURYI, Maksym - LEBEDA, Miroslav - CHANG, Yu Ying. Plasma Treatment of Ga-Doped ZnO Nanorods. In Physica Status Solidi A : applications and materials science, 2022, vol. 219, no. 10, art. no. 2100663. (2021: 2.170 - IF, Q3 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1862-6300. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/pssa.202100663 Type: ADDA
 • NAHÁLKA, Jozef. Transcription of the Envelope Protein by 1-L Protein–RNA Recognition Code Leads to Genes/Proteins That Are Relevant to the SARS-CoV-2 Life Cycle and Pathogenesis. In Molecular Biology, 2022, vol. 44, p. 791-816. (2021: 1.540 - IF, Q4 - JCR, 0.192 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0026-8933. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cimb44020055 Type: ADMA
 • NAHÁLKA, Jozef**. Transcription of the Envelope Protein by 1-L Protein–RNA Recognition Code Leads to Genes/Proteins That Are Relevant to the SARS-CoV-2 Life Cycle and Pathogenesis. In Current Issues in Molecular Biology, 2022, vol. 44, no. 2, p. 791-816. (2021: 2.976 - IF, Q3 - JCR, 0.703 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1467-3037. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cimb44020055 Type:
 • OSADSKÁ, Michaela* - SELICKÝ, Tomáš* - KRETOVÁ, Miroslava - JURČÍK, Ján - SIVÁKOVÁ, Barbara - ČIPÁKOVÁ, Ingrid** - ČIPÁK, Ľuboš**. The Interplay of Cohesin and RNA Processing Factors: The Impact of Their Alterations on Genome Stability. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 7, art. no. 3939. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23073939 (VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. VEGA 2/0021/22 : Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov) Type: ADCA
 • PANČÍK, Filip - PAKANOVÁ, Zuzana** - KVĚTOŇ, Filip - BARÁTH, Peter. Diagnostics of lysosomal storage diseases by mass spectrometry: a review. In Chemical Papers, 2022, vol. 76, no. 7, p. 3995-4004. (2021: 2.146 - IF, Q3 - JCR, 0.365 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02153-9 Type: ADCA
 • PANČÍK, Filip** - PAKANOVÁ, Zuzana - MEČÁROVÁ, Jana - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - BYSTRICKÝ, Slavomír - KOZMON, Stanislav - BARÁTH, Peter. Fragmentation analysis of O-specific polysaccharide from bacteria Vibrio cholerae O139 by MALDI-TOF and LC/ESI-MS/MS. In European Journal of Mass Spectrometry, 2022, vol. 28, no. 1-2, p. 47-55. (2021: 1.436 - IF, Q3 - JCR, 0.265 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1469-0667. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/14690667221099119 Type: ADDA
 • PAULOVIČOVÁ, Ema** - HRUBIŠKO, M. Humoral immune responses against facultative pathogen Candida utilis in atopic patients with vulvovaginal candidiasis. Candida utilis glucomannan – New serologic biomarker. In Immunobiology, 2022, vol. 227, art. no. 152154, [7] p. (2021: 3.152 - IF, Q4 - JCR, 0.709 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0171-2985. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.imbio.2021.152154 (VEGA 2/0076/21 : Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória .... APVV-15-0161 : Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans) Type: ADCA
 • PAVLÍČKOVÁ, Michaela - LORENCOVÁ, Lenka - HATALA, Michal - KOVÁČ, Miroslav - TKÁČ, Ján - GEMEINER, Peter**. Facile fabrication of screen-printed MoS2 electrodes for electrochemical sensing of dopamine. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, art. no. 11900. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-16187-2 (VEGA 1/0602/19 : Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva. VEGA 1/0488/19 : Tlačené funkčné vrstvy pre hybridné perovskitové solárne články. APVV 17–0300 : Glykánové bionanosenzory and bioanalytické zariadenia – ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny) Type: ADCA
 • PINKOVÁ GAJDOŠOVÁ, Veronika - LORENCOVA, Lenka - KASAK, Peter - JERIGOVA, Monika - VELIC, Dusan - OROVCIK, Lubomir - BARÁTH, Marek - FARKAŠ, Pavol - TKÁČ, Ján**. Redox features of hexaammineruthenium(III) on MXene modified interface: Three options for affinity biosensing. In Analytica Chimica Acta, 2022, vol. 1227, art. no. 340310. (2021: 6.911 - IF, Q1 - JCR, 1.105 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-2670. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.340310 Type: ADMA
 • REMEŠ, Zdeněk** - ARTEMENKO, Anna - UKRAINTSEV, Egor - SHARMA, Dhananjay K. - BURYI, Maksym - KROMKA, Alexander - POTOCKÝ, Štěpán - SZABÓ, Ondrej - KULÍČEK, Jaroslav - REZEK, Bohuslav - MIČOVÁ, Júlia - HSU, Hua Shu. Changes of Morphological, Optical, and Electrical Properties Induced by Hydrogen Plasma on (0001) ZnO Surface. In Physica Status Solidi A : applications and materials science, art. no. 2100427, [7] p. ISSN 1862-6300. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/pssa.202100427 Type: ADCA
 • ROBAJAC, Dragana** - KRIŽÁKOVÁ, Martina, Zámorová - ŠUNDERIĆ, Miloš - MILJUŠ, Goran - GEMEINER, Peter - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based protein microarray for the glycan analysis of colorectal cancer biomarkers: the insulin-like growth factor system. In Methods in Molecular Biology : Glycan Microarrays. Methods and Protocols. - Hertfordshire : Humana Press, 2022, 2022, vol. 2460, p. 207-222. ISSN 1064-3745. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2148-6_13 Type: ADMB
 • SELICKÝ, Tomáš - JURČÍK, Matúš - OSADSKÁ, Michaela - KRETOVÁ, Miroslava - JURČÍK, Ján - SIVÁKOVÁ, Barbara - KOHÚTOVÁ, Lenka - BELLOVÁ, Jana - BARÁTH, Peter - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ČIPÁK, Ľuboš. Defining the Interactome of Gpl1 Complex in the Fission Yeast. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 580-585. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: AFD
 • SLÁDEK, Vladimír** - HARADA, Ryuhei - SHIGETA, Yasuteru. Residue Folding Degree—Relationship to Secondary Structure Categories and Use as Collective Variable. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 13042. (2020: 5.924 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms222313042 Type: ADMA
 • ŠUCHOVÁ, Katarína** - CHYBA, Andrej - HEGYI, Zuzana - REBROŠ, Martin - PUCHART, Vladimír. Yeast GH30 Xylanase from Sugiyamaella lignohabitans Is a Glucuronoxylanase with Auxiliary Xylobiohydrolase Activity. In Molecules, 2022, vol. 27, art. no. 751, [13] p. (2021: 4.927 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Type: ADCA
 • ŠUCHOVÁ, Katarína - FEHÉR, Csaba - RAVN, Jonas L. - BEDO, Soma - BIELY, Peter - GEIJER, Cecilia**. Cellulose- and xylan-degrading yeasts: enzymes, applications and biotechnological potential. In Biotechnology Advances, 2022, vol. 59, art. no. 107981. (2021: 17.681 - IF, Q1 - JCR, 2.482 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0734-9750. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2022.107981 Type: ADCA
 • ŠUTOVSKÁ, Martina - KOCMÁLOVÁ, Michaela - MAŽERIK, Jozef - PAWLACZYK-GRAJA, Izabela - GANCARZ, Roman - CAPEK, Peter**. Chemical characteristics and significant antitussive effect of the Erigeron canadensis polyphenolic polysaccharide-protein complex. In Journal of Etnopharmacology, 2022, vol. 284, art. no. 114754, [8] p. (2021: 5.195 - IF, Q1 - JCR, 0.801 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-8741. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114754 Type: ADCA
 • ŠUTOVSKÁ, Martina - KOCMÁLOVÁ, Michaela - MAŽERIK, Jozef - PAWLACZYK-GRAJA, Izabela - GANCARZ, Roman - CAPEK, Peter**. Chemical characteristics and significant antitussive effect of the of the Erigeron canadensis polyphenolic polysaccharide-protein complex. In Journal of Etnopharmacology, 2022, vol. 284, art. no. 114754. (2021: 5.195 - IF, Q1 - JCR, 0.801 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-8741. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114754 Type: ADCA
 • TVAROŠKA, Igor**. Glycosyltransferases as targets for therapeutic intervention in cancer and inflammation: molecular nodeling insights. In Chemical Papers, 2022, vol. 76, no. 4, p. 1953-1988. (2021: 2.146 - IF, Q3 - JCR, 0.365 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-021-02026-7 Type: ADCA
 • UHLIARIKOVÁ, Iveta - MATULOVÁ, Mária - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter**. Lactylated acidic exopolysaccharide produced by the cyanobacterium Nostoc cf. linckia. In Carbohydrate Polymers, 2022, vol. 276, art, no. 118801 [11] p. (2021: 10.723 - IF, Q1 - JCR, 1.612 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0144-8617. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118801 Type: ADCA
 • UHLIARIKOVÁ, Iveta - MATULOVÁ, Mária - KOŠTÁLOVÁ, Zuzana - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter**. Lactylated acidic exopolysaccharide produced by the cyanobacterium Nostoc cf. linckia. In Carbohydrate Polymers, 2022, vol. 276, art. no. 118801. (2021: 10.723 - IF, Q1 - JCR, 1.612 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0144-8617. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118801 Type: ADCA
 • URBANÍKOVÁ, Naďa - HAČKULIČOVÁ, Diana - LABANCOVÁ, Eva - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - KOLLÁROVÁ, Karin. Vplyv galaktoglukomanánových oligosacharidov na fyziologické a štruktúrne parametre kukurice (Zea mays L.) v podmienkach sucha. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 660-665. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • URBANÍKOVÁ, Naďa - HAČKULIČOVÁ, Diana - LABANCOVÁ, Eva - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - KOLLÁROVÁ, Karin. Vplyv galaktoglukomanánových oligosacharidov na rast nadzemných častí kukurice (Zea mays L.) v podmienkach sucha. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 654-659. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • VRZOŇOVÁ, Romana - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - RAČKOVÁ, Lucia - MEČÁROVÁ, Jana - BIELIKOVÁ, Sandra - BYSTRICKÝ, Slavomír. Anti-staphylococcal activity of quaternized dextran-effect of molar mass and degree of quaternization. In Proceedings of the 15th Bratislava Symposium on Saccharides. 1. vyd. - Bratislava : Chemický ústav SAV, 2022, p. 117. ISBN 978-80-971156-8-5. ISSN 1339-7036. (15th Bratislava Symposium on Saccharides) Type: AFH
 • YOUSAF, Ammar Bin** - KVĚTOŇ, Filip - BLŠÁKOVÁ, Anna - POPELKA, Anton - TKÁČ, Ján - KASAK, Peter**. Electrochemical surface activation of commercialtungsten carbide for enhanced electrocatalytic hydrogen evolution and methanol oxidation reactions. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2022, vol. 919, art. no. 116525. (2021: 4.598 - IF, Q1 - JCR, 0.737 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-0728. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116525 Type: ADCA
 • YOUSAF, Ammar Bin** - KVĚTOŇ, Filip - BLŠÁKOVÁ, Anna - POPELKA, Anton - TKÁČ, Ján - KASAK, Peter**. Electrochemical surface activation of commercial tungsten carbide for enhanced electrocatalytic hydrogen evolution and methanol oxidation. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2022, vol. 919, art. no. 116525. (2021: 4.598 - IF, Q1 - JCR, 0.737 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-0728. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116525 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus