Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Neurobiology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • FABIANOVÁ, Kamila** - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Fipronil impairs proliferation in the olfactory neurogenic region and alters low temperature sensitivity in adult mice. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, 2023, vol. 47, p. 27. Dostupné na internete: https://coldbiomed.cryo.org.ua/ (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. 47th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2023') Type: AFG
 • FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Nitrergic neurons in the olfactory neurogenic region: relationship to specifically arranged blood vessels. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Type: GHG
 • ILENINOVÁ, Mária - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - KURUC, Tomáš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Probiotic strain Lacticaseibacillus paracesei Ž2 modulates inflammatory response and improves locomotor recovery of rats after spinal cord injury. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: GHG
 • KISS BIMBOVÁ, Katarína** - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Impact of Endurance Training on Regeneration of Axons, Glial Cells, and Inhibitory Neurons after Spinal Cord Injury: A Link between Functional Outcome and Regeneration Potential within the Lesion Site and in Adjacent Spinal Cord Tissue. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 10, art. no. 8616. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24108616 (APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADCA
 • KISUCKÁ, Alexandra - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Recognition of the extracellular matrix formation within the SCI lesion is the key factor for the therapeutic potential of CSPGs inhibition. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Type: GHG
 • KOTOROVÁ, Klaudia** - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. Sekrotómy krvných buniek stimulované vzdialeným postkondicionovaním v terapii cievnej mozgovej príhody v kontexte obezity. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Základná a klinická medicína. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/konferencia/xv-rocnik-interaktivnej-konferencie-mladych-vedcov (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA. VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Type: AFH
 • KOTOROVÁ, Klaudia - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. the effect of obesity as a modifiable risk factor for stroke on neuroprotection induced by remote limb ischemic postconditioning. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)) Type: GHG
 • KURUC, Tomáš - ILENINOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Endurance training effectively modulates protein levels of BDNF and GDNF in obese rats within the brain, spinalcord, and muscles. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Type: GHG
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján. Regulatoryinfluence of three clinically approved anti-inflammatory drugs (Siponimed, Atorvastatin and Methylprednisolone) on polarization of M1/M2 microglia in subacute and chronic phase after Th9 compression. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh) Type: GHG
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela** - FABIANOVÁ, Kamila - POPOVIČOVÁ, Alexandra - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Nitrergic neurons of the rat rostral migratory stream under different pathological conditions. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: GHG
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - SZÉKIOVÁ, Eva - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Prevention and therapy of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a review of recent findings. In Neoplasma, 2022, vol.70, no.1, p. 15-35. (2021: 3.409 - IF, Q3 - JCR, 0.580 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2022_221007N992 (VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Type: ADDA
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - VANICKÝ, Ivo. Paclitaxel induces axonal degeneration and alters cold temperaturesensitivity in adult rats. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, 2023, vol. 47, p. 21. Dostupné na internete: https://coldbiomed.cryo.org.ua/ (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. 47th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2023') Type: AFG
 • MICHALOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Peripheral Neuropathy induced by Paclitaxel. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Type: GHG
 • PAVEL, Jaroslav** - SNOPKOVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika. The impact of spinal cord trauma on the expression of Angiotensin II receptors in the HPA axis. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: GHG
 • SNOPKOVÁ, Jana** - KELLEROVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Stimulation of Angiotensin II receptor type 2 after severe spinal cord injury promotes axonal neuroregeneration and functional recovery. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy) Type: GHG
 • SZÉKIOVÁ, Eva** - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - MUCHA, Rastislav - SLOVINSKÁ, Lucia - KELLO, Martin - VANICKÝ, Ivo. Characterisation of mesenchymal stem cells conditioned media obtained at different conditioning times: their effect on glial cells in in vitro scratch model. In Growth Factors, 2023, vol. 2, p. 57-70. (2022: 1.8 - IF, Q4 - JCR, 0.438 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0897-7194. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/08977194.2023.2182145 Type: ADCA
 • SZÉKIOVÁ, Eva - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - MUCHA, Rastislav - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko - VANICKÝ, Ivo. Monitoring the composition of the mesenchymal stem cells conditioned media obtained at different times of conditioning and its effect on glial cells - in vitro. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: GHG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus