Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Molecular Biology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BALIOVÁ, Martina - JAHODOVÁ, Iveta - JURSKÝ, František**. A Significant Difference in Core PDZ Interactivity of SARS‑CoV, SARS‑CoV2 and MERS‑CoV Protein E Peptide PDZ Motifs In Vitro. In Protein Journal, 2022, vol. 42, no. 4, p. 253-262. (2021: 4.000 - IF, Q3 - JCR, 0.924 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1572-3887. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10930-023-10103-x (Vega č. 2/0127/21 : Regulácia interakčnej špecificity multi-PDZ proteínov) Type: ADMA
 • CSÖLLEIOVÁ, Dominika - JAVOROVÁ, Rachel - NOVÁKOVÁ, Renáta - FECKOVÁ, Ľubomíra - MATULOVÁ, Mária - OPATERNÝ, Filip - REŽUCHOVÁ, Bronislava - ŠEVČÍKOVÁ, Beatrica - KORMANEC, Ján**. Investigating the initial steps of auricin biosynthesis using synthetic biology. In AMB Express, 2023, vol. 13, art. no. 83. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2191-0855. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13568-023-01591-2 Type: ADCA
 • FARKAS, Zuzana - PUŠKÁROVÁ, Andrea - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - POLJOVKA, Andrej - ZÁMOCKÝ, Marcel - VADKERTI, Eva - URÍK, Martin - FARKAS, Bence - BUČKOVÁ, Mária - KRAKOVÁ, Lucia - PANGALLO, Domenico**. Evaluation of enzymatic stamp removal startegies on handmade (cellulose-based) and machine-made (lignin-containing) papers. In International Journal of Biological Macromolecules, 2023, vol. 242, art.no. 124599, [10]p. (2022: 8.2 - IF, Q1 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124599 Type: ADCA
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - PALKOVIČOVÁ, Katarína - MERTENS, Katja - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym - MITULOVIC, G. - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Proteogenomics analysis of human macrophages infected with Coxiella burnetii revel strain dependent differences on how the bacterium may enter its host : OL10. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 19. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Type: AFH
 • CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HUNTER, Zachary R. - HIDESHIMA, Teru - FLORES, Ludmila - ZELEZNIKOVA, Tatiana - HARRACHOVA, Denisa - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - DRGOŇA, Ľuboš - TREON, Steven P. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David M. - ANDERSON, Kenneth C. - JAKUBÍKOVÁ, Jana**. Dysfunctions of innate and adaptive immune tumor microenvironment in Waldenström macroglobulinemia. In International Journal of Cancer, 2023, vol. 152, no. 9, p. 1947-1963. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.259 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7136. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ijc.34405 (APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance) Type: ADCA
 • JAKUBÍKOVÁ, Jana** - CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HIDESHIMA, Teru - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - JAMROZIAK, Krzysztof - RICHARDSON, Paul G. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David - ANDERSON, Kenneth C. Heterogeneity of B cell lymphopoiesis in patients with premalignant and active myeloma. In JCI Insight, 2023, vol. 8, no. 3, art. no. e159924. (2022: 8 - IF, Q1 - JCR, 3.277 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2379-3708. Dostupné na: https://doi.org/10.1172/jci.insight.159924 (2019/14-BMCSAV-9 : Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. VEGA 2/0144/20 : Anti-myelómová aktivita nových kompozitných nanomateriálov a ich mechanizmus účinku in vitro a in vivo. VEGA 2/0147/20 : Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách) Type: ADCA
 • JARDIM-MESSEDER, Douglas - CAVERZAN, Andreia - BALBINOTT, Natalia - MENGUER, Paloma K. - PAIVA, Ana L. S. - LEMOS, Moaciria - CUNHA, Juliana R. - GAETA, Marcos L. - COSTA, Miguel - ZÁMOCKÝ, Marcel - SAIBO, Nelson J. M. - SILVEIRA, Joaquim A. G. - MARGIS, Rogério - MARGIS-PINHEIRO, Márcia. Stromal Ascorbate Peroxidase (OsAPX7) Modulates Drought Stress Tolerance in Rice (Oryza sativa). In Antioxidants, 2023, vol. 12, iss. 2, art. no. 387. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12020387 (VEGA č. 2/0012/22. APVV-20-0284 : Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách) Type: ADMA
 • JARDIN-MESSEDER, Douglas - DE SOUZA-VIEIRA, Ygor - CORRÊA LAVAQUIAL, Lucas - CASSOL, Daniela - GALHEGO, Vanessa - BASTON, Gabriel Afonso - FELIX-CORDEIRO, Thais - ZÁMOCKÝ, Marcel - MARGIS-PINGEIRO, Márcia - SACHETTO-MARTINS, Gilberto. Ascorbate-Glutathione Cycle Genes Families in Euphorbiaceae: Characterization and Evolutionary Analysis. In Biology-Basel, 2023, vol. 12, no. 1, art. no. 19. (2022: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology12010019 (VEGA č. 2/0012/22) Type: ADCA
 • KODRÍKOVÁ, Rebeka - PAKANOVÁ, Zuzana** - KRCHŇÁK, Maroš - ŠEDIVÁ, Mária - ŠESTÁK, Sergej - KVĚTOŇ, Filip - BEKE, Gábor - ŠALIGOVÁ, Anna - SKALICKÁ, Katarína - BRENNEROVÁ, Katarína - JANČOVÁ, Emília - BARÁTH, Peter - MUCHA, Ján - NEMČOVIČ, Marek. N-Glycoprofiling of SLC35A2-CDG: Patient with a Novel Hemizygous Variant. In Biomedicines, 2023, vol. 11, no.580, art. no. 11020580. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines11020580 Type: ADCA
 • POLJOVKA, Andrej - MUSIL, Miloš - BEDNÁŘ, David - CHOVANOVÁ, Katarína - BAUEROVÁ, Vladena - BELLOVÁ, Jana - KOHÚTOVÁ, Lenka - BARÁTH, Peter - ZÁMOCKÝ, Marcel**. Comparison of Fungal Thermophilic and Mesophilic Catalase–Peroxidases for Their Antioxidative Properties. In Antioxidants, 2023, vol. 12, iss. 7, art. no. 1382. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12071382 (VEGA č. 2/0012/22) Type: ADMA
 • RUSKOVÁ, Magdaléna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - GAGO, Custódia - GUERREIRO, Adriana - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico** - ANTUNES, Maria Dulce. Biodegradable active packaging enriched with essential oils for enhancing the shelf life of strawberries. In Antioxidants, 2023, vol. 12, art. no. 755, [16] p. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12030755 Type: ADMA
 • ŠŤASTNÝ, Dominik - PETRISKOVÁ, Lívia - TAHOTNÁ, Dana - BAUER, Jacob - POKORNÁ, Lucia - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - PEVALA, Vladimír - COCKCROFT, Shamshad - GRIAČ, Peter**. Yeast Sec14-like lipid transfer proteins Pdr16 and Pdr17 bind and transfer the ergosterol precursor lanosterol in addition to phosphatidylinositol. In Febs Letters, 2023, vol. 597, no. 4, p. 504-514. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 1.276 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1873-3468. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/1873-3468.14558 (Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. VEGA č. 2/0131/20 : Štúdium vplyvu mutácií asociovaných so srdcovými arytmiami na štruktúru a funkciu ľudského ryanodínového receptora 2. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus