Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Measurement Science

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - ONDRIAŠ, Karol. Antihypertenzívny a vazorelaxačný efekt selenoanhydridu kyseliny ftalovej u normotenzných potkanov. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 58. ISBN 978-80-223-5782-1. (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-22-0154 : Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov. SK-BY-RD-19-0019 : Analýza interakcie medzi amfifilnými dendrónmi a biologickými systémami. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. 99. Fyziologické dni) Type: AFL
 • BERETA, M. - TEPLAN, Michal - ZAKAR, T. - VU VIET, Hoang - CIFRA, M.** - CHAVAI, D.E.**. Biological autoluminescence enables effective monitoring of yeast cell electroporation. In Biotechnology Journal, 2024, vol. 19, no. 4, art. no. 2300475. ISSN 1860-6768 (print), 1860-7314 (online). Dostupné na: https://doi.org/10.1002/biot.202300475 (VEGA č. 2/0124/22 : Investigation of biomedical effects of low frequency and pulsed electromagnetic fields. COST action CA17115 : European network for advancing Electromagnetic hyperthermic medical technologies) Type: ADMA
 • DVUREČENSKIJ, Anatolij - WITKOVSKÝ, Viktor. Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. - 3/4 C? In Mathematica Slovaca, 2024, vol. 74, no. 1, s. 1-4. ISSN 0139-9918. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/ms-2024-0001 (APVV-20-0069 : Pravdepodobnostné, algebraické a kvantovo-mechanické metódy. VEGA 2/0142/20 : Matematické modely neklasických javov a neurčitosti) Type: GII
 • HAGER, B. - JURAS, V. - ZARIC, O. - SZOMOLÁNYI, Pavol - TRATTNIG, S.** - DELIGIANNI, X. The variable echo time (vTE) sequence. In MRI of Short and Ultrashort-T₂ Tissues : Making the Invisible Visible. - Cham : Springer, 2023, p. 107-118. ISBN 978-3-031-35196-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-35197-6_9 Type: ABC
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Účinok chronického sociálneho stresu na génovú expresiu proteínov regulujúcich metabolizmus železa a antioxidačných enzýmov v pečeni hranične hypertenzných potkanov. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 99. ISBN 978-80-223-5782-1. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. COST-CA20121 : BenBedPhar - Bench to Bedside Transition for Pharmacological Regulation of NRF2 in Noncommunicable Diseases. APVV-22-0296 : Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie: vplyv komorbidnej hypertriglyceridémie a liečby dimetylfumarátom. 99. Fyziologické dni) Type: AFL
 • KRAKOVSKÁ, Hana - KUEHN, C. - LONGO, I.P.**. Resilience of dynamical systems. In European Journal of Applied Mathematics, 2024, vol. 35, no. 1, p. 155-200. ISSN 0956-7925. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0956792523000141 (VEGA č. 2/0023/22 : Causal analysis of measured signals and time series) Type: ADMA
 • KUZMANOV, I. - ACKOVSKA, N. - LEHOCKI, Fedor - MADEVSKA BOGDANOVA, A. Implementation of the time series and the convolutional vision transformers for biological signal processing - blood pressure estimation from photoplethysmogram. In Communications in Computer and Information Science : ICT Innovations 2023. - Springer, 2024, vol. 1991, p. 46-58. ISSN 1865-0929. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-54321-0_4 (NATO SPS G5825 : Smart Patch for Life Support Systems) Type: ADMB
 • NOEBAUER-HUHMANN, I.M.** - VANHOENACKER, F.M. - VILANOVA, J.C. - TAGLIAFICO, A.S. - WEBER, M. - LALAM, R.K. - GRIESER, T. - VASILEVSKA NIKODINOVSKA, V. - DE ROOY, J.V.J. - PAPAKONSTANTINOU, O. - MCCARTHY, C. - SCONFIENZA, L.M. - VERSTRAETE, K. - MARTEL‑VILLAGRÁN, J. - SZOMOLÁNYI, Pavol - LECOUVET, F.E. - AFONSO, D. - ALBTOUSH, O.M. - ARINGHIERI, G. - ARKUN, R. - ASTRÖM, G. - BAZZOCCHI, A. - BOTCHU, R. - BREITENSEHER, M. - CHAUDHARY, S. - DALILI, D. - DAVIES, M. - DE JONGE, M.C. - METE, B.D. - FRITZ, J. - GIELEN, J.L.M.A. - HIDE, G. - ISAAC, A. - IVANOSKI, S. - MANSOUR, R.M. - MUNTANER‑GIMBERNAT, L. - NAVAS, A. - O´DONNELL, P. - ÖRGÜÇ, Ş. - RENNIE, W. - RESANO, S. - ROBINSON, P. - SANAL, H.T. - TER HORST, S.A.J. - VAN LANGEVELDE, K. - WÖRTLER, K. - KOELZ, M. - PANOTOPOULOS, J. - WINDHAGER, R. - BLOEM, J.L. Soft tissue tumor imaging in adults: European Society of Musculoskeletal Radiology‑Guidelines 2023—overview, and primary local imaging: How and where? In European Radiology, 2024. ISSN 0938-7994. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00330-023-10425-5 Type:
 • PŘIBIL, Jiří** - PŘIBILOVÁ, Anna - FROLLO, Ivan. Wearable two-channel PPG optical sensor with integrated thermometers for contact measurement of skin temperature. In Engineering Proceedings, 2023, vol. 58, art. no. 108. ISSN 2673-4591. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ecsa-10-16249 Type: ADMB
 • PŘIBIL, Jiří - PŘIBILOVÁ, Anna - FROLLO, Ivan. Contact measurement of skin temperature using a wearable two-channel PPG optical sensor supplemented by thermometers. In Journal of Electrical Engineering, 2024, vol. 75, no. 2, pp. 113-123. ISSN 1335-3632. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jee-2024-0015 Type: ADNA
 • PŘIBIL, Jiří** - PŘIBILOVÁ, Anna - FROLLO, Ivan. Cuffless estimation of arterial blood pressure based on heart pulse transmission parameters determined from multi-channel PPG signals. In Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence : Proceedings of the 6th International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence (ASPAI' 2024). Ed. S.Y. Yurish. - Barcelona, Spain : IFSA Publishing, 2024, p. 8-12. ISBN 978-84-09-60540-8. ISSN 2938-5350. (6th International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence (ASPAI' 2024)) Type:
 • ŠMÍDOVÁ, L.** - BRUTHANSOVÁ, J. - HAIN, Miroslav. The ootheca-bearing cockroach Praeblattella indicates primitive external egg retention in the Cretaceous. In Palaeontographica Abteilung A, 2024, vol. 327, no. 4-6, p. 179-190. ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2024/0146 Type: ADCA
 • TRATTNIG, S.** - HANGEL, G. - ROBINSON, S. - JURAS, V. - SZOMOLÁNYI, Pavol - DAL-BIANCO, A. Ultrahigh-field MRI: Where it really makes a difference. In Radiologie : Zeitschrift für diagnostische und interventionelle Radiologie, Radioonkologie, Nuklearmedizin, 2024. ISSN 2731-7048. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00117-023-01184-x (APVV-21-0299 : Automatic data evaluation tool from the longitudinal quantitative MRI studies of articular cartilage) Type:
 • TYLER, A. - HUNDERTMARK, M. - MILLER, J.J. - RIDER, O. - TYLER, D.J. - VALKOVIČ, Ladislav**. Compartment-based reconstruction of acquisition-weighted 31P cardiac MRSI reduces sensitivity to cardiac motion and scan planning. In Frontiers in Physiology, 2024, vol. 14, art. no. 1325458. ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1325458 (APVV-21-0299 : Automatic data evaluation tool from the longitudinal quantitative MRI studies of articular cartilage) Type: ADCA
 • WITKOVSKÝ, Viktor. FindRoots (version 1.0.0.0). In MathWorks / Matlab Central, 2024. Dostupné na internete: https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/55206-findroots Type: GHG
  Citations:
  [1.1] GARISO, R. - BRAGA, M.E.M. - BERNARDO, F.P. Analytical solution of volatile active ingredient release and subsequent dispersion in wind tunnel. In CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE. ISSN 0009-2509, JUL 15 2023, vol. 276. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ces.2023.118764, Registrované v: WOS
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus