Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Materials Research

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANDREJOVSKÁ, Jana - PETRUŠ, Ondrej** - MEDVEĎ, Dávid - VOJTKO, Marek - RIZNIČ, Marcel - KIZEK, Peter - DUSZA, Ján. Hardness and indentation modulus of human enamel and dentin. In Surface and Interface Analysis, 2023, vol. 55, p. 270-278. ISSN 0142-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/sia.7187 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov) Type: ADCA
 • BERA, Cyril - STREČKOVÁ, Magdaléna. Carbon fibers doped by binary phosphides as an electrocatalytic layer for PEM electrolysers. In Journal of Nano Research, 2023, vol. 78, p. 97-102. ISSN 1662-5250. Type: ADMA
 • BERA, Cyril** - STREČKOVÁ, Magdaléna. Elektrokatalyzátory na báze fosfidov pre rozklad vody. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 16. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Type: GII
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - FÁBEROVÁ, Mária - BUREŠ, Radovan - STREČKOVÁ, Magdaléna - SZABÓ, Juraj. Magnetic properties of iron based composite materials with magnetically active insulation of particles. In 26th Conference of Slovak Physicists, 05. - 08. september 2022, Košice : Proceedings. - Košice, Slovak republic : Slovak Physical Society, 2022, p. 99-100. ISBN 978-80-89855-19-3. (Conference of Slovak Physicist) Type: AFD
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana - DOBÁK, Samuel - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - WEIDENFELLER, Bernd - BEDNARČÍK, Jozef - ONDERKO, František. Magnetické vlastnosti kompozitných materiálov Fe@ferit pripravených metódou "suchého" povlakovania častíc. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 11. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Type: GII
 • BUREŠ, Radovan** - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - BEDNARČÍK, Jozef - MILYUTIN, Vasily - PETRYSHYNETS, Ivan - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - DILÝOVÁ-HATRAKOVÁ, Michaela. High pressure compaction of soft magnetic iron powder. In Powder Technology, 2023, vol. 421, art. no. 118434. ISSN 0032-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.118434 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Type: ADCA
 • CENIGA, Ladislav**. Mathematical determination of residual stresses in two-component materials. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 94 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/BLHY9905. ISBN 979-8-88697-112-5 Type: AAA
 • CENIGA, Ladislav**. Interstitial strengthening in anisotropic metals. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 100 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/NCEG9468. ISBN 979-8-88697-111-8 Type: AAA
 • DOBÁK, Samuel** - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. On the ferrite-controlled iron coupling for enhanced soft magnetic hybrid composites via first-order reversal curves. In Acta Materialia, 2023, vol. 246, p. 118667-1 - 118667-10. ISSN 1359-6454. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118667 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Type: ADCA
 • GOREJOVÁ, Radka - ORIŇAKOVÁ, Renáta** - ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana - SOPČÁK, Tibor - ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana - SCHNITZER, Marek - KOHAN, Miroslav - HUDÁK, Radovan. Electrochemical deposition of a hydroxyapatite layer onto the surface of porous additively manufactured Ti6Al4V scaffolds. In Surface & Coatings Technology, 2023, vol. 455, p. 129207-1 - 129207-10. ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.129207 Type: ADCA
 • HU, Zimeng - KOVAĽ, Vladimír - YUE, Yajun - ZHANG, M. - JIA, Chenglong** - ABRAHAMS, Isaac** - YAN, Haixue**. Structural evolution and coexistence of ferroelectricity and antiferromagnetism in Fe, Nb co-doped BaTiO3 ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, p. 2460-2468. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.01.034 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Type: ADCA
 • LI, Boyuan - YAN, Zhongna** - ZHOU, Xuefan - QI, He - KOVAĽ, Vladimír - LUO, Xiaogang - LUO, Hang** - YAN, Haixue - ZHANG, Dou. Achieving ultrahigh energy storage density of La and Ta codoped AgNbO3 ceramics by optimizing the field-induced phase transitions. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, p. 4246-4256. ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.2c20508 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Type: ADCA
 • LI, Meng-Chang - CHENG, Zanlin - DUSZA, Ján - SONG, Zhuolin - XIAO, Fangkun - GONG, Manfeng - SUN, Shangyue - ZHANG, Chengyu. Wear behaviour of graphene platelets reinforced WC-Co cemented carbide. In Advances in Applied Ceramics, 2022, vol. 121, no. 4, p. 143-149. (2021: 2.475 - IF, Q2 - JCR, 0.434 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1743-6753. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17436753.2022.2121531 Type: ADCA
 • LOFAJ, František** - KVETKOVÁ, Lenka - ROCH, T. - DOBROVODSKÝ, Jozef - GIRMAN, Vladimír - KABÁTOVÁ, Margita - BEŇO, Matúš. Reactive HiTUS TiNbVTaZrHf-Nx coatings: Structure, composition and mechanical properties. In Materials, 2023, vol. 16, p. 563-1 - 563-27. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16020563 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Type: ADCA
 • MACIASZEK, Robert** - KOLLÁR, P. - TKÁČ, Martin - RUDEICHUK, Tetiana - FÁBEROVÁ, Mária - DŽUNDA, Róbert. Improved soft magnetic properties of iron powder compacts prepared by mechanical treatment of powder particles. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040017. ISSN 0094-243X. (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Type: ADMB
 • MATOVIC, Branko** - ZAGORAC, Dejan - ZAGORAC, Jelena - BUTULIJA, Svetlana - ERČIC, Jelena - HANZEL, Ondrej - SEDLÁK, Richard - LISNICHUK, Maksym - TATARKO, Peter. Fabrication and characterization of high entropy pyrochlore ceramics. In Boletín de la sociedad Espaňola de cerámica y vidrio, 2023, vol. 62, p. 66-76. ISSN 0366-3175. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2021.11.002 (APVV-SK-18-0022 : Vysokoteplotné karbidy pre aplikicie v extrémnych podmienkach. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky) Type: ADCA
 • MIHÁLIK, Matúš** - VAVRA, Martin - MOLČANOVÁ, Zuzana - BRIANČIN, Jaroslav - MIHALIK, Marián. Magnetic phase diagram of SmMn1-xFexO3 substitutional system. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 660, art. no. 414850. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414850 Type: ADCA
 • MICHALIK, Štefan** - MOLČANOVÁ, Zuzana - ŠULÍKOVÁ, Michaela - ŠUĽOVÁ, Katarína - JÓVÁRI, P. - DARPENTIGNY, Jacques - SAKSL, Karel. Structure and physical properties of Mg93-xZnxCa7 metallic glasses. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 6, art. no. 2313. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16062313 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. SK-PL-21-0022 : Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvertor tepla ľudského tela na elektrickú energiu) Type: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily** - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - SHISHKIN, D.A. - ROUPCOVÁ, Pavla - HADRABA, Hynek - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - PHUONG, Doan Dinh. Multi-component soft magnetic alloy FeNiCoAl0.4Mo0.1Si0.4B0.1 with high frequency stability of permeability. In Materials Science and Engineering B - Solid-State Materials for Advanced Technology, 2023, vol. 293, art. no. 116485. ISSN 0921-5107. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2023.116485 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Type: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - KROMKA, František. Effect of milling parameters on size, morphology, and structure of Fe-Ga binary alloy powder. In Journal of Materials Engineering and Performance, 2023, vol. 32, no. 8, p. 3839-3848. ISSN 1059-9495. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11665-022-07356-5 (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) Type: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - FÁBEROVÁ, Mária - BUREŠ, Radovan - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. Effect of rare-earth doping on dynamic magnetic properties of FeGa alloy. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1081, p. 149-154. ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-97z6qj (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Type: ADMB
 • MILYUTIN, Vasily** - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Effect of process control agent on mechanical alloying of Fe-Ga solid solution. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 9. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Type: GII
 • MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - GLOC, Michal - CIUPIŇSKI, Lukasz - SAKSL, Karel**. Residual stresses of explosively welded bimetal studied by hard X-ray diffraction. In Procedia Structural Integrity, 2023, vol. 43, p. 89-94. ISSN 2452-3216. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Type: ADMB
 • NESLUŠAN, M.** - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - MILYUTIN, Vasily - ČILLIKOVÁ, Mária - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Influence of pressure on Barkhausen noise in Fe soft magnetic composites. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 10. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Type: GII
 • OROSZOVÁ, Lenka - ŠUĽOVÁ, Katarína - VARCHOLOVÁ, Dagmara - SAKSL, Karel. Solid state materials for deuterium storage. In Hydrogen Days 2023 : 13th international conference on hydrogen technologies. Praha, 29.-31.3.2023. - Praha : The Czech Hydrogen Technology Platform, 2023, p. 66. ISBN 978-80-907264-5-1. (Hydrogen Days 2023 : international conference on hydrogen technologies) Type: AFG
 • RAVI, Soundariya** - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - MILYUTIN, Vasily - BUREŠ, Radovan. Structure and physical properties of soft magnetic powders based on gradient structure. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 19. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Type: GII
 • SHARMA, Sandan Kumar** - FIDES, Martin - HVIZDOŠ, Pavol - REECE, Michael J. - GRASSO, Salvatore. Flash spark plasma sintering of SiC: Impact of additives. In Silicon, 2022, vol. 14, p. 7377-7382. (2021: 2.941 - IF, Q3 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1876-990X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12633-021-01407-7 Type: ADCA
 • SCHLACHER, Josef** - CSANÁDI, Tamás - VOJTKO, Marek - PAPŠÍK, Roman - BERMEJO, Raúl. Micro-scale fracture toughness of textured alumina ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, pp. 2943-2950. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.028 Type: ADCA
 • SOPČÁK, Tibor** - MEDVECKÝ, Ľubomír - JEVINOVÁ, Pavlína - GIRETOVÁ, Mária - MAHUN, A. - KOBERA, Libor - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - KROMKA, František - GIRMAN, Vladimír - BALÁŽ, Matej. Physico-chemical, mechanical and antibacterial properties of the boron modified biphasic larnite/bredigite cements for potential use in dentistry. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 6531-6544. ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.119 (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Type: ADCA
 • ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - VARCHOLOVÁ, Dagmara - SAKSL, Karel. Development of materials for solid state hydrogen storage. In Solid State Phenomena, 2023, vol. 341, p. 3-9. ISSN 1012-0394. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-y5p0b0 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Type: ADMB
 • TIMKOVÁ, Lenka - CSANÁDI, Tamás - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DUSZOVÁ, Annamária - VASKOVÁ, I. - DUSZA, Ján. Processing and mechanical properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1082, p. 84-89. ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-s8gm7c (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Type: ADMB
 • VOVK, Sviatoslav - DOBÁK, Samuel - FÜZER, J.** - KOLLÁR, P. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Loss separation and thermal studies of Fe/SiO2/ferrite soft magnetic composites. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 945, art. no. 169254-1 - 169254-10. ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169254 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Type: ADCA
 • VOVK, Sviatoslav - FÜZER, J. - DOBÁK, Samuel - TSAKALOUDI, Vasiliki - KOLLÁR, P. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - ZASPALIS, Vassilios T. Novel soft magnetic composites with insulating layers formed by ferrite at elevated temperatures. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 18. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Type: GII
 • ZHANG, M. - KOVAĽ, Vladimír - SHI, Y. - YUE, Yajun - JIA, Chenglong** - WU, Jiagang - VIOLA, Giusuppe - YAN, Haixue. Magnetoelectric coupling at microwave frequencies observed in bismuth ferrite-based multiferroics at room temperature. In Journal of Materials Science and Technology, 2023, vol. 137, p. 100-103. ISSN 1005-0302. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.07.040 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami) Type: ADCA
 • Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023. 20 p. Dostupné na internete: http://www.imr.saske.sk/project/mikromatel/files/FKM_abstracts.pdf. ISBN 978-80-89782-15-4 (Funkčné kompozitné materiály) Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus