Information Page of SAS Organisation

Institute of Materials Research

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ABBAS, Aqeel** - HUANG, Song-Jeng - BALLÓKOVÁ, Beáta - SÜLLEIOVÁ, Katarína. Tribological effects of carbon nanotubes on magnesium alloy AZ31 and analyzing aging effects on CNTs/AZ31 composites fabricated by stir casting process. In Tribology International, 2020, vol. 142, p. 105982. (2019: 4.271 - IF, Q1 - JCR, 1.536 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0301-679X. Type: ADCA
 • BALLÓKOVÁ, Beáta - FALAT, Ladislav - PUCHÝ, Viktor - MOLČANOVÁ, Zuzana - BESTERCI, Michal - DŽUNDA, Róbert - ABBAS, Aqeel - HUANG, Song-Jeng. The influence of laser surface remelting on the tribological behavior of the ECAP-processed AZ61 Mg alloy and AZ61-Al2O3 metal matrix composite. In Materials, 2020, vol. 13, no. 12, art. no. 2688. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Type: ADCA
 • BESTERCI, Michal - SÜLLEIOVÁ, Katarína. Theoretical-experimental possibilities of microstructure quantification of dispersion strengthened materials. In Acta Metallurgica Slovaca, 2019, vol. 25, no. 1, p. 65-72. (2018: 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-1156. Type: ADNB
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Magnetic properties of selected Fe-based soft magnetic composites interpreted in terms of Jiles-Atherton model parameters. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, vol. 502, p. 166514. (2019: 2.717 - IF, Q2 - JCR, 0.658 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana - FÜZER, J. - KOLLÁR, P. - SZABÓ, Juraj - JAKUBČIN, M. - STREČKOVÁ, Magdaléna - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Preparation and characterization of iron-based soft magnetic composites with resin bonded nano-ferrite insulation. In Journal of Alloys and Compounds, 2020, vol. 828, p. 154416. (2019: 4.650 - IF, Q1 - JCR, 1.055 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Type: ADCA
 • BRUNCKOVÁ, Helena** - KOLEV, Hristo - ROCHA, Lucas Alonso - NASSAR, Eduardo Jose - MOSCARDINI, Susane Bonamin - MEDVECKÝ, Ľubomír. XPS characterization and luminescent properties of GdNbO4 and GdTaO4 thin films. In Applied Surface Science, 2020, vol. 504, p. 144358. (2019: 6.182 - IF, Q1 - JCR, 1.230 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Type: ADCA
 • BRUNCKOVÁ, Helena - KOLEV, Hristo - ROCHA, Lucas Alonso - NASSAR, Eduardo Jose - MOSCARDINI, Susane Bonamin - MEDVECKÝ, Ľubomír. XPS characterization and luminescent properties of GdNbO4 and GdTaO4 thin films. In Applied Surface Science, 2020, vol. 504, p. 144358. (2019: 6.182 - IF, Q1 - JCR, 1.230 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Type: ADCA
 • BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - JAKUBČIN, M. - SLOVENSKÝ, Peter. Functional properties and microstructure development of micro-nano Fe/MgO composite. In Acta Physica Polonica A, 2020, vol. 137, no. 3, p. 283-288. (2019: 0.579 - IF, Q4 - JCR, 0.214 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1898-794X. Type: ADCA
 • DA SILVA MARQUES, Nathalia - NASSAR, Eduardo Jose - VERELST, Marc - MAURICOT, Robert - BRUNCKOVÁ, Helena - ROCHA, Lucas Alonso. Effect of ytterbium amount on LaNbO4:Tm3+, Yb3+ nanoparticles for biolabelling applications. In Advances in Medical Sciences, 2020, vol. 65, no. 2, p. 324-331. (2019: 2.570 - IF, Q3 - JCR, 0.715 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1896-1126. Type: ADCA
 • ĎURIŠINOVÁ, Katarína - ĎURIŠIN, Juraj - MILKOVIČ, Ondrej. Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti disperzne spevneného nanokompozitu Cu-Al2O3 = Microstructure and mechanical properties of dispersion-strengthened Cu-Al2O3. In Hutnické listy : Odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství České republiky a Slovenské republiky, 2019, roč. 72, č. 4, s. 10-14. ISSN 0018-8069. Type: ADEB
 • GOREJOVÁ, Radka - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana - BALÁŽ, Matej - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika** - HAVEROVÁ, L. - DŽUPON, Miroslav - ORIŇÁK, Andrej - KAĽAVSKÝ, František - KOVAĽ, Karol. In vitro corrosion behavior of biodegradable iron foams with polymeric coating. In Materials, 2020, vol. 13, no.1, art. no. 184. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Type: ADCA
 • GOREJOVÁ, Radka - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - ORINÁK, Andrej - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - BALÁŽ, Matej. Statické korózne testy železných biomateriálov v prostredí simulovaných telesných tekutín = Static corrosion tests of iron-based biomaterials in the environment of simulated body fluids. In Koroze a ochrana materiálu, 2019, roč. 63, č. 3, s. 113-120. (2018: 0.164 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1804-1213. Type: ADMB
 • GRUDZIEN-RAKOCZY, Malgorzata** - RAKOCZY, Lukasz - CYGAN, Rafal - KROMKA, František - PIROWSKI, Zenon - MILKOVIČ, Ondrej. Fabrication and Characterization of the Newly Developed Superalloys Based on Inconel 740. In Materials, 2020, vol. 13, no. 10, art. no. 2362. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Type: ADCA
 • HEČKOVÁ, Mária - STREČKOVÁ, Magdaléna - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - HOVANCOVÁ, Jana - GUBOOVÁ, Alexandra - SOPČÁK, Tibor - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - PLEŠINGEROVÁ, B. - MEDVEĎ, Dávid - SZABÓ, Juraj - DUSZA, Ján. Porous carbon fibers for effective hydrogen evolution. In Applied Surface Science, 2020, vol. 506, p. 144955. (2019: 6.182 - IF, Q1 - JCR, 1.230 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Type: ADCA
 • HOMOLOVÁ, Viera - KEPIČ, Ján - ZEMANOVÁ, Adéla - ZOBAČ, Ondřej. Thermodynamic calculations and experimental investigation of phase equilibria in the quaternary B-Fe-Mn-V system. In CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 2019, vol. 67, p. 82. (2018: 2.652 - IF, Q1 - JCR, 1.014 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0364-5916. Type: AEGA
 • HU, Po-Sheng** - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - CHOU, Hsiu-Jen - LI, Meng-Chang - VOJTKO, Marek - ZAKUŤANSKÁ, Katarína - MAJOROŠOVÁ, Jozefína - CHEN, Shean-Jen - KOPČANSKÝ, Peter. Hyperthermia Induced by Near-Infrared Laser-Irradiated CsWO3 Nanoparticles Disintegrates Preformed Lysozyme Amyloid Fibrils. In Nanomaterials-Basel, 2020, vol. 10, no. 3, art. no. 442. (2019: 4.324 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Type: ADCA
 • KEPIČ, Ján - HOMOLOVÁ, Viera - FALAT, Ladislav - DŽUNDA, Róbert. The occurence of niobium borides in dissimilar weld joints of T92 steels. In CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 2019, vol. 67, p. 92. (2018: 2.652 - IF, Q1 - JCR, 1.014 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0364-5916. Type: AEGA
 • KIRKOVSKÁ, Ivana - HOMOLOVÁ, Viera - ČIRIPOVÁ, Lucia. Experimental study of the relationship between hardness and phase volume fraction in Fe-W-B alloys. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 51-56. ISBN 978-80-553-3560-5. Type: AFD
 • KOLLÁR, P.** - SLOVENSKÝ, Peter - OLEKŠÁKOVÁ, D. - JAKUBČIN, M. - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Preparation and magnetic properties of NiFeMo powdered compacts of powder elements with smoothed surfaces. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020, vol. 494, p. 165770. (2019: 2.717 - IF, Q2 - JCR, 0.658 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • KOLLÁR, P. - JAKUBČIN, M. - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - OLEKŠÁKOVÁ, D. - SLOVENSKÝ, Peter - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Demagnetizing field in NiFeMo powder compacted material. In 24th Conference of slovak physicists : procceddings, 2.-5.-9.2019, Univerzity Žilina. Editors: A. Džubinská, M. Reiffers. - Košice : EQUILIBRIA, s. r. o, 2019, p. 13-15. ISBN 978-80-89855-10-0.(Konferencia slovenských fyzikov). Type: AFD
 • KOVAĽ, Vladimír** - SHI, Y. - ŠKORVÁNEK, Ivan - VIOLA, Giusuppe - BUREŠ, Radovan - SAKSL, Karel - ROUPCOVÁ, Pavla - ZHANG, M. - JIA, Chenglong - YAN, Haixue. Cobalt-induced structural modulation in multiferroic Aurivillius-phase oxides. In Journal of Materials Chemistry C, 2020, vol. 8, no. 25, p. 8466-8483. (2019: 7.059 - IF, Q1 - JCR, 1.934 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-7526. Type: ADCA
 • LOFAJ, František - KABÁTOVÁ, Margita - DOBROVODSKÝ, Jozef - CEMPURA, Gregorz. Hydrogenation and hybridization in hard W-C:H coatings prepared by hybrid PVD-PECVD method with methane and acetylene. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2020, vol. 88, p. 105211. (2019: 3.407 - IF, Q1 - JCR, 1.037 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-4368. Type: ADCA
 • LOFAJ, František - KABÁTOVÁ, Margita - KVETKOVÁ, Lenka - DOBROVODSKÝ, Jozef. The effects of deposition conditions on hydrogenation, hardness and elastic modulus of W-C:H coatings. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 2721-2730. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Type: ADCA
 • LOFAJ, František - KABÁTOVÁ, Margita - KVETKOVÁ, Lenka - DOBROVODSKÝ, Jozef - GIRMAN, Vladimír. A review of mechanical and tribological properties of hydrogenated W-C:H coatings prepared by different sputtering techniques. In 2020 Hydrogenius and I2CNER tribology symposium : Program and abstract. Kyushu, Japan, 30.1.2020. - Kyushu : Kyushu University, 2020, p. 13-44.(2020 Hydrogenius and I2CNER tribology symposium). Type: AFG
 • MA, Decheng - KOVAĽ, Vladimír - JIA, Chenglong. Dynamic phase fluctuations in potential-driven Bose-Einstein condensate. In New Journal of Physics, 2020, vol. 22, no. 1, art. no. 013046. (2019: 3.539 - IF, Q1 - JCR, 1.734 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1367-2630. Type: ADCA
 • NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar - HABIBOLAHZADEH, Ali - QODS, Fathallah - HVIZDOŠ, Pavol. A Taguchi approach to the influence of infiltration parameters on microstructure and properties of W-ZrC composites prepared by the displacive compensation of porosity (DCP) method. In Composites Communications, 2020, vol. 20, p. 100356. (2019: 4.915 - IF, Q2 - JCR, 0.940 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2452-2139. Type: ADCA
 • ORIŇÁKOVÁ, Renáta - GOREJOVÁ, Radka - ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana - ORIŇÁK, Andrej - SHEPA, Ivan - HOVANCOVÁ, Jana - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - KIRÁLY, Nikolas - KAŇUCHOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej - STREČKOVÁ, Magdaléna - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KALAVSKÝ, František - ORINÁK, Andrej. Influence of albumin interaction on corrosion resistance of sintered iron biomaterials with polyethyleneimine coating. In Applied Surface Science, 2020, vol. 509, p. 145379. (2019: 6.182 - IF, Q1 - JCR, 1.230 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Type: ADCA
 • RAKOCZY, Lukasz** - MILKOVIČ, Ondrej - RUTKOWSKI, Bogdan - CYGAN, Rafal - GRUDZIEN-RAKOCZY, Malgorzata - KROMKA, František - ZIELINSKA-LIPIEC, Anna. Characterization of gamma ' Precipitates in Cast Ni-Based Superalloy and Their Behaviour at High-Homologous Temperatures Studied by TEM and in Situ XRD. In Materials, 2020, vol. 13, no. 10, art. no. 2397. (2019: 3.057 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Type: ADCA
 • SAKSL, Karel. Atómová štruktúra kovových skiel : habilitačné práce. Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2020. 16 s. + príl. Type: DAI
 • SHEPA, Ivan - MÚDRA, Erika - PAVLINAK, D. - ANTAL, Vitaliy - BEDNARČÍK, J. - MILKOVIČ, Ondrej - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DUSZA, Ján. Surface plasma treatment of the electrospun TiO2/PVP composite fibers in different atmospheres. In Applied Surface Science, 2020, vol. 523, art. no. 146381. (2019: 6.182 - IF, Q1 - JCR, 1.230 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332.(ICASS 2019 : international conference on applied surface science). Type: ADCA
 • SISÁKOVÁ, K. - ORIŇÁK, Andrej - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - STREČKOVÁ, Magdaléna - PATERA, J. - WELLE, A. - KOSTECKÁ, Z. - GIRMAN, Vladimír. Methane decomposition over modified carbon fibers as effective catalysts for hydrogen production. In Catalysis Letters, 2020, vol. 150, p. 781-793. (2019: 2.482 - IF, Q3 - JCR, 0.567 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1011-372X. Type: ADCA
 • STREČKOVÁ, Magdaléna** - BAŤKO, Ivan - BAŤKOVÁ, Marianna - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - FÜZER, J. - KOLLÁR, P. - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - BUREŠ, Radovan - MEDVECKÝ, Ľubomír. Design of permalloy-ferrite-polymer soft magnetic composites doped by ferrite nanoparticles and visualization of magnetic domains. In Bulletin of Materials Science, 2020, vol. 43, no. 1, art. no. 37. (2019: 1.392 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0250-4707. Type: ADCA
 • STREČKOVÁ, Magdaléna - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - HOVANCOVÁ, Jana - HEČKOVÁ, Mária - GUBOOVÁ, Alexandra - GIRMAN, Vladimír - MÚDRA, Erika - DANKOVÁ, Zuzana - BEKÉNYIOVÁ, Alexandra - DUSZA, Ján. Novel electrocatalysts for hydrogen evolution based on carbon fibers modified by cobalt phosphides. In Applied Surface Science, 2020, vol. 507, p. 144927. (2019: 6.182 - IF, Q1 - JCR, 1.230 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Type: ADCA
 • ŤAVODOVÁ, Miroslava - FALAT, Ladislav. Laboratórna analýza tvrdonávarového materiálu navrhnutého pre aplikáciu na lesnícke nástroje. In Zváranie : odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie, 2019, roč. 68, č. 4, s. 16-20. ISSN 0044-5525. Type: ADFB
 • ŤAVODOVÁ, Miroslava - FALAT, Ladislav - ŠKULTÉTYOVÁ, Veronika. Laboratory analysis of hardfacing material applied by plasma and TIG welding. In MM Science Journal, 2020, p. 3826-3831. (2019: 0.217 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1803-1269. Type: ADMB
 • TKÁČOVÁ, Jana - ZDRAVECKÁ, Eva - EVIN, Emil - TOMÁŠ, M. - JAKUBÉCZYOVÁ, Dagmar. Evaluation of selected properties of coatings in respect of risk elimination of surface damage of stamped parts. In Koroze a ochrana materiálu, 2019, vol. 63, no. 4, p. 159-166. (2018: 0.164 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1804-1213. Type: ADMB
 • ÜNSAL, Hakan - SHEPA, Ivan - HANZEL, Ondrej - MÚDRA, Erika - DUSZA, Ján - TATARKO, Peter. The effect of field assisted sintering parameters on processing of in-situ formed B4C-TiB2 ceramics. In 13th Conference for young scientists in ceramics, October 16-19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. - Novi Sad, Serbia : Faculty of Technology, University of Novi Sad, 2019, p. 102. ISBN 978-86-6253-104-9.(Conference for young scientists in ceramics. CYSC-2019). Type: AFG
 • VENCL, Aleksandar - BOBIČ, Ilija - STANKOVIČ, Miloš - HVIZDOŠ, Pavol - BOBIČ, Biljana - STOJANOVIČ, Blaža - FRANEK, F. Influence of secondary phases in A356 MMCs on their mechanical properties at macro- and nanoscale. In Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences, 2020, vol. 42, p. 115. (2019: 1.755 - IF, Q3 - JCR, 0.380 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1678-5878. Type: ADMA
 • WU, Jiyue - SUN, Wenfeng - MENG, Nan - ZHANG, Hangfeng - KOVAĽ, Vladimír - ZHANG, Yan - DONNAN, Robert - YANG, Bin - ZHANG, Dou - YAN, Haixue. Terahertz probing irreversible phase transitions related to polar clusters in Bi0.5Na0.5TiO3-based ferroelectric. In Advanced Electronic Materials, 2020, p. 1901373. (2019: 6.593 - IF, Q1 - JCR, 2.454 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2199-160X. Type: ADCA
 • WU, Jiyue - ZHANG, Haibin - HUANG, Chang-Hsun - TSENG, Chiao-Wei - MENG, Nan - KOVAĽ, Vladimír - CHOU, Yi-Chia - ZHANG, Zhen - YAN, Haixue. Ultrahigh field-induced strain in lead-free ceramics. In Nano Energy, 2020, vol. 76, art. no. 105037. (2019: 16.602 - IF, Q1 - JCR, 5.633 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2211-2855. Type: ADCA
 • ZHANG, Hangfeng - GIDDENS, Henry - YUE, Yajun - XU, Xinzhao - ARAULLO-PETERS, Vicente - KOVAĽ, Vladimír - PALMA, Matteo - ABRAHAMS, Isaac - YAN, Haixue - HAO, Yang. Polar nano-clusters in nominally paraelectric ceramics demonstrating high microwave tunability for wireless communication. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 12, p. 3996-4003. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus