Information Page of SAS Organisation

Institute of Materials and Machine Mechanics

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • AZIMI-ROEEN, Ghasem - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - NAGY, Štefan - MAŤKO, Igor. Formation of Al/(Al13Fe4 + Al2O3) Nano-composites via Mechanical Alloying and Friction Stir Processing. In Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, vol. 27, no. 2, p. 471-482. (1.340 - IF2017). ISSN 1059-9495. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11665-018-3170-8>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
 • AZIMI-ROEEN, Ghasem - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír. EBSD investigation of Al/(Al13Fe4+Al2O3) nanocomposites fabricated by mechanical milling and friction stir processing. In Journal of Microscopy, 2018, vol. 270, iss. 1, p. 3-16. (1.693 - IF2017). ISSN 0022-2720. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmi.12642>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
 • BALOG, Martin - ROSOVÁ, Alica - SZUNDIOVÁ, B. - OROVČÍK, Ľubomír - KRÍŽIK, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - KULICH, Miloslav - KOPERA, Ľubomír - KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - IBRAHIM, Ahmed Mohamed Hassan. HITEMAL-an outer sheath material for MgB2 superconductor wires: the effect of annealing at 595–655 °C on the microstructure and properties. In Materials and Design, 2018, vol. 157, p. 12-23. (4.525 - IF2017). ISSN 0261-3069. Type: ADCA
 • BALOG, Martin - KOVÁČ, Pavol - KRÍŽIK, Peter - ROSOVÁ, Alica - OROVČÍK, Ľubomír - KULICH, Miloslav - HUŠEK, Imrich - KOPERA, Ľubomír - ŠVEC, Peter. Powder Metallurgy Fabricated In-situ Al-Al2O3 Composite (HITEMAL) as a Sheath Material of MgB2 Based Superconductive Wire. In 2018 World Congress on Powder Metallurgy [elektronický zdroj]. - Peking, Čína ; Peking, Čína : The Chinese Society for Metals : China Powder Metallurgy Alliance, 2018, p. 974-982. Požaduje sa Acrobat Reader(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. The 2018 World Congress on Powder Metallurgy). Type: AECA
 • DVORSKÝ, Drahomír - KÚBASEK, Jiří - VOJTĚCH, Dalibor - ČAVOJSKÝ, Miroslav - MINÁRIK, Peter. Effect of heat pre-treatment and extrusion on the structure and mechanical properties of WZ21 magnesium alloy = Vpliv toplotne obdelave in iztiskovanja na strukturo in mehanske lastnosti magnezijeve zlitine WZ21. In Materiali in tehnologije, 2018, vol. 52, iss. 4, p. 499-505. (0.590 - IF2017). ISSN 1580-2949. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/327150688_Effect_of_heat_pre-treatment_and_extrusion_on_the_structure_and_mechanical_properties_of_WZ21_magnesium_alloy>. Type: ADMA
 • GRIVALSKÝ, Tomáš - RYCHLÝ, Jozef - RYCHLÁ, Lýdia - BUČKOVÁ, Mária - KRAKOVÁ, Lucia - PUŠKÁROVÁ, Andrea - OROVČÍK, Ľubomír - PANGALLO, Domenico. Aerobic Biodegradation of Aromatic Aliphatic Copolyester Induced by Bacteria Obtained from Different Environments. In Journal of Polymers and the Environment, 2018, vol. 26, iss. 2, p. 680-690. (1.971 - IF2017). ISSN 1566-2543. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10924-017-0980-y>. Type: ADMA
 • HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - CATIC, Amir - SCHAUPERL, Zdravko. Optimization of Mg Content in Novel bioactive Ti-Mg Composite Produced by Warm Powder Consolidation Process. In 2018 World Congress on Powder Metallurgy [elektronický zdroj]. - Peking, Čína ; Peking, Čína : The Chinese Society for Metals : China Powder Metallurgy Alliance, 2018, p. 1825-1831. Požaduje sa Acrobat Reader(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. The 2018 World Congress on Powder Metallurgy). Type: AECA
 • JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠPANIELKA, Ján - ŠEBEK, Jozef - KOVÁČIK, Jaroslav - TOBOLKA, Peter - DVORÁK, Tomáš - OROVČÍK, Ľubomír. Energy demand reduction in nearly zero-energy buildings by highly efficient aluminium foam heat exchangers. In Materials Science Forum, 2018, vol. 919, p. 236-245. ISSN 0255-5476.(Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ). Type: ADMB
 • JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠEBEK, Jozef - TOBOLKA, Peter - KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján. Tepelná pohoda v budúcich budovách pomocou dostupnej bezplatnej energie z bezprostredného okolia. In Alternativní zdroje energie 2018 : Sborník přednášek z konference. - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2018, p. 67-76. ISBN 978-80-02-02805-5. Dostupné na internete: <http://www.azecr.cz/cz/program-konference>(Alternativní zdroje energie 2018. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ. Alternativní zdroje energie 2018). Type: AFC
 • JERZ, Jaroslav - ŠEBEK, Jozef - SIMANČÍK, František - ŠPANIELKA, Ján. Aluminium foam heat exchangers for future zero-energy buildings. In EnInnov2018 : 15. Symposium Energieinnovation [elektronický zdroj]. - Graz, Rakúsko : TU Graz, IEE, p. 1-10. ISBN 978-3-85125-584-3. Požaduje sa Adobe Acrobate Reader. Dostupné na internete: <https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Events/.../EnInnov2018_Tagungsband.pdf>(EnInnov2018 : Symposium Energieinnovation. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ). Type: AFC
 • JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠEBEK, Jozef - KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján. Phase Change Materials Reinforced by Aluminium Foam – Breakthrough Solution for Thermal Energy Storage. In 3rd Global Congress & Expo on Materials Science & Engineering : abstract booklet. - Hyderabad, India, 2018, p. 23.(Global Congress & Expo on Materials Science & Engineering. Global Congress & Expo on Materials Science & Engineering). Type: AFG
 • JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠEBEK, Jozef - TOBOLKA, Peter - KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján. Výmenníky tepla z penového hliníka a materiálov s fázovou premenou. In Materiály pro stavbu, 2018, no. 7, p. 48-53. ISSN 1213-0311.(Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580). Type: BDE
 • KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj. Vacuum induction melting and solidification of TiAl-based alloy in graphite crucibles. In Vacuum, 2018, vol. 154, p. 218-226. (2.067 - IF2017). ISSN 0042-207X. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X18306754>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie). Type: ADCA
 • KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj. Processing and properties of in-situ TiAl-based matrix composite reinforced with carbide phase particles. In Conference Proceedings Mechanical teghnologies and structural materials. Sonja Jozić, Nikola Gjeldum. - Split : Croatian Society for mechanical technologies, 2018, p. 101-106. ISSN 1847-7917.(International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018. APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018). Type: AFC
 • KHODABAKHSHI, F. - NOSKO, Martin - GERLICH, A. P. Influence of CNTs decomposition during reactive friction-stir processing of an Al–Mg alloy on the correlation between microstructural characteristics and microtextural components. In Journal of Microscopy, 2018, vol. 271, iss. 2, p. 188-206. (1.693 - IF2017). ISSN 0022-2720. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/324916929_Influence_of_CNTs_decomposition_during_reactive_friction-stir_processing_of_an_Al-Mg_alloy_on_the_correlation_between_microstructural_characteristics_and_microtextural_components>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
 • KHODABAKHSHI, F. - NOSKO, Martin - GERLICH, A. P. Effects of graphene nano-platelets (GNPs) on the microstructural characteristics and textural development of an Al-Mg alloy during friction-stir processing. In Surface and coatings technology, 2018, vol. 335, p. 288-305. (2.906 - IF2017). ISSN 0257-8972.(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
 • KHODABAKHSHI, F. - NOSKO, Martin - GERLICH, A. P. Dynamic restoration and crystallographic texture of a friction-stir processed Al-Mg-SiC surface nanocomposite. In Materials Science and Technology, 2018, vol. 34, no. 14, p. 1773-1791. (1.803 - IF2017). ISSN 0267-0836. Type: ADCA
 • KONTRÍK, Martin - ŠIMKO, František - GALUSKOVÁ, Dagmar - NOSKO, Martin - BIZOVSKÁ, Valéria - HIČÁK, Michal - GALUSEK, Dušan - RAKHMATULLIN, Aydar - KORENKO, Michal. A corrosion mechanism of titanium diboride in KF-AlF3-Al2O3 melt. In Journal of the European Ceramic Society, 2018, vol. 38, no. 4, p. 1143-1151. (3.794 - IF2017). ISSN 0955-2219. Type: ADCA
 • KONTRÍK, Martin - ŠIMKO, František - GALUSKOVÁ, Dagmar - NOSKO, Martin - BIZOVSKÁ, Valéria - HIČÁK, Michal - GALUSEK, Dušan - RAKHMATULLIN, Aydar - KORENKO, Michal. Corrosion of titanium diboride in KF-AlF3-Al2O3 melt. In HTMC XVI. 16th IUPAC high temperature materials chemistry conference, july 2 - 6, 2018, Ekaterinburg, Russia : book of abstracts. - Ekaterinburg, Russia : Ural State Pedagogical University, 2018, p. 174. ISBN 978-5-7186-1042-0.(HTMC XVI. IUPAC Conference on High Temperature Materials Chemistry). Type: AFG
 • KOVÁČIK, Jaroslav - MARSAVINA, Liviu - LINUL, Emanoil. Poisson’s Ratio of Closed-Cell Aluminium Foams. In Materials, 2018, vol. 11, iss. 10, no. e-1904. (2.467 - IF2017). ISSN 1996-1944. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1996-1944/11/10/1904/htm>(SK-RO-0014-12. APVV-0692-12 : Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM. Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou). Type: ADCA
 • KOVÁČIK, Jaroslav - DVORÁK, Tomáš - EMMER, Štefan - RODRIGUEZ, J. - CANADAS, I. Solar Powder Metallurgy: preparation of TiC-TiB2 ceramic foam. In The 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS´18. Book of Abstracts. - Timisoara, Rumunsko : Editura Politehnica, 2018, p. 30.(International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018). Type: AFG
 • KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Štefan - KULASA, J. - LIS, M. - MALARA, S. - RODRIGUEZ, J. - CANADAS, I. W-TiB2 composite material for Electro-spark deposition. In The 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS´18. Book of Abstracts. - Timisoara, Rumunsko : Editura Politehnica, 2018, p. 31.(International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018). Type: AFG
 • KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - KULICH, Miloslav - KOVÁČ, Ján - MELIŠEK, Tibor - KOPERA, Ľubomír - PEREZ, N. - HAESSLER, W. - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - BEREK, Dušan. Lightweight MgB2 wires with a high temperature aluminum sheath made of variable purity Al powder and Al2O3 content. In Superconductor Science and Technology, 2018, vol. 31, no. 085003. (2.861 - IF2017). ISSN 0953-2048.(Vega č. 2/0025/14 : Príprava a štúdium nových typov kompozitov na báze Al pripravených in situ metódami práškovej metalurgie). Type: ADCA
 • KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - ROSOVÁ, Alica - KULICH, Miloslav - KOVÁČ, Ján - MELIŠEK, Tibor - KOPERA, Ľubomír - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter. Ultra-lightweight superconducting wire based on Mg, B, Ti and Al. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 11229. (4.122 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Type: ADCA
 • KRAKOVÁ, Lucia - ŠOLTYS, Katarína - PUŠKÁROVÁ, Andrea - BUČKOVÁ, Mária - JESZEOVÁ, Lenka - KUCHARÍK, Marcel - BUDIŠ, Jaroslav - OROVČÍK, Ľubomír - SZEMES, Tomáš - PANGALLO, Domenico. The microbiomes of a XVIII century mummy from the castle of Krasna Horka (Slovakia) and its surrounding environment. In Environmental microbiology, 2018, vol. 20, iss. 9, p. 3294-3308. (4.974 - IF2017). ISSN 1462-2912. Dostupné na internete: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30051567>. Type: ADCA
 • LACO, Juraj - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina - ČAVOJSKÝ, Miroslav - SIMANČÍK, František - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of rate corrosion of Mg and Mg alloy on renal nitric oxide synthase activity in male and female rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 246. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty). Type: AFL
 • LAPIN, Juraj - PELACHOVÁ, Tatiana - DOMÁNKOVÁ, M. Long-term creep behaviour of cast TiAl-Ta alloy. In Intermetallics, 2018, vol. 95, p. 24-32. (3.420 - IF2017). ISSN 0966-9795.(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Výskumné centrum ALLEGRO : ITMS 26220220198). Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto. Fracture behaviour of cast in-situ TiAl matrix composite reinforced with carbide particles. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2018, vol. 721, p. 1-7. (3.414 - IF2017). ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509318302946>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku). Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj - KAMYSHNYKOVA, Kateryna. Processing, microstructure and mechanical properties of in-situ Ti3Al+TiAl matrix composite reinforced with Ti2AlC particles prepared by centrifugal casting. In Intermetallics, 2018, vol. 98, p. 34-44. (3.420 - IF2017). ISSN 0966-9795. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979518302115>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku). Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj - MAREK, Katarína. Effect of continuous cooling on solid phase transformations in TiAl-based alloy during Jominy end-quench test. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 735, p. 338-348. (3.779 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838817338227?via%3Dihub>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. APVV-0434-10 : Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl. Gravitačná závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na rovnoosé v peritektických zliatinách na báze TiAl : akronym GRADECET. Výskumné centrum ALLEGRO : ITMS 26220220198. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií). Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj - KLIMOVÁ, Alena. Design, processing and properties of cast TiAl + Ti3Al matrix in-situ composites reinforced with MAX phase particles. In Conference Proceedings Mechanical teghnologies and structural materials. Sonja Jozić, Nikola Gjeldum. - Split : Croatian Society for mechanical technologies, 2018, non. p. ISSN 1847-7917.(International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018. International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018). Type: AFE
 • LAPIN, Juraj. Material research in space. 4. Košice : Ústav experimentálnej fyziky SAV, 2018. 82. ISBN 978-80-89656-23-3. Type: BEF
 • LINUL, Emanoil - MARSAVINA, Liviu - KOVÁČIK, Jaroslav. The compressive behaviour of reinforced aluminium alloy foam. In The 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS´18. Book of Abstracts. - Timisoara, Rumunsko : Editura Politehnica, 2018, p. 83.(International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018. International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018). Type: AFG
 • MOHEBBI, Mohammad Sadegh - REZAYAT, Mohammad - PARSA, Mohammad Habibi - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. The impact of Nb on dynamic microstructure evolution of an Nb-Ti microalloyed steel. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2018, vol. 723, p. 194-203. (3.414 - IF2017). ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509318304015>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy). Type: ADCA
 • MOHEBBI, Mohammad Sadegh - PARSA, Mohammad Habibi - REZAYAT, Mohammad - OROVČÍK, Ľubomír. Analysis of Flow Behavior of an Nb-Ti Microalloyed Steel During Hot Deformation. In Metallurgical and materials transactions A : physical metallurgy and materials science, 2018, vol. 49A, no. 5, p. 1604-1614. (1.887 - IF2017). ISSN 1073-5623. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11661-018-4536-0.pdf>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
 • MORENO, Mario Fredy - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter. Mechanical characterization of PM aluminum composites by small punch test. In Revista Matéria, 2018, vol. 23, no. 2, no. e-12021. (0.340 - IF2017). ISSN 1517-7076.(APVV-0556-12 : Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov). Type: ADMA
 • MÚČKA, Peter. Sensitivity of road unevenness indicators to short wavelength distresses in Portland cement concrete surfaces. In International journal of pavement engineering, 2018, vol. 19, no. 10, p. 901-916. (2.322 - IF2017). ISSN 1029-8436. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10298436.2016.1224409>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Type: ADCA
 • MÚČKA, Peter. Simulated Road Profiles According to ISO 8608 in Vibration Analysis. In Journal of Testing and Evaluation, 2018, vol. 46, no. 1, p. 405-418. (0.669 - IF2017). ISSN 0090-3973. Dostupné na internete: <https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20160265.htm>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Type: ADCA
 • NAGY, Štefan - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - OPÁLEK, Andrej - SIMANČÍK, František - IŽDINSKÝ, Karol. Formation and analysis of interphase between carbon fibres and carbide forming elements in Mg based composites. Štefan Nagy, Pavol Štefánik, Stanislav Kudela Jr., Martin Nosko, Ľubomír Orovčík, Andrej Opálek, František Simančík, Karol Iždinský. In Book of abstracts. FEMS JUNIOR EUROMAT CONFERENCE 2018. - Budapešť : Akadémiai Kiadó, 2018, s. 40. ISBN 978-96-05-9917-7. Dostupné na internete: <https://static.akcongress.com/downloads/euromat/JuniorEuromat2018_Bookofabstracts.pdf>(FEMS Junior EUROMAT CONFERENCE 2018. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. FEMS Junior EUROMAT CONFERENCE 2018). Type: AFK
 • NOSKO, Martin - ŠIPOŠ, Eduard - ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - GIGAC, Juraj - HAIN, Miroslav. Forensic study of paper documentation for contractual fraud revelation purposes. In Forensic Imaging Techniques - an exploration of their potential as standalone tools and wthin a multimodal approach : book of abstracts. - Zagreb : Ruder Boškovič Institute, 2018, p.46. ISBN 978-953-79-41-25-3. Type: AFG
 • NÝBLOVÁ, Daniela - BILLIK, Peter - NOGA, Jozef - ŠIMON, Erik - BYSTRICKÝ, Roman - ČAPLOVIČOVÁ, Mária - NOSKO, Martin. Degradation of Al4C3 due to atmospheric humidity. In JOM : Journal of the Minerals, Metals and Materials Society, 2018, vol. 70, no. 19, p. 2378-2384. (2.145 - IF2017). ISSN 1047-4838.(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II). Type: ADCA
 • OPÁLEK, Andrej - BERONSKÁ, Naďa - DVORÁK, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Pavol - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. Cu-ZrB2 composites prepared by gass pressure infiltration. In Book of abstracts. FEMS JUNIOR EUROMAT CONFERENCE 2018. - Budapešť : Akadémiai Kiadó, 2018, s. 41. ISBN 978-96-05-9917-7. Dostupné na internete: <https://junioreuromat2018.akcongress.com/index.php/conference/committees>(FEMS Junior EUROMAT CONFERENCE 2018. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. FEMS Junior EUROMAT CONFERENCE 2018). Type: AFK
 • PATEL, Niketan Sarabhai - PAVLÍK, Viliam - KUBÍKOVÁ, Blanka - NOSKO, Martin - DANIELIK, Vladimír - BOČA, Miroslav. Study of high-temperature interaction of the superalloys with molten fluorides. In HTMC XVI. 16th IUPAC high temperature materials chemistry conference, july 2 - 6, 2018, Ekaterinburg, Russia : book of abstracts. - Ekaterinburg, Russia : Ural State Pedagogical University, 2018, p. 175. ISBN 978-5-7186-1042-0.(HTMC XVI. IUPAC Conference on High Temperature Materials Chemistry). Type: AFG
 • PLEVA, M. - GRANČIČ, B. - MIKULA, Marian - TRUCHLÝ, M. - ROCH, T. - SATRAPINSKYY, L. - GREGOR, M. - ĎURINA, P. - GIRMAN, V. - ŠVEC, Peter Jr. - PLECENIK, A. - KÚŠ, P. Thermal stability of amorphous Ti-B-Si-N coatings with variable Si/B concentration ratio. In Surface and coatings technology, 2018, vol. 333, p. 52-60. (2.906 - IF2017). ISSN 0257-8972. Type: ADCA
 • PUCHÝ, Viktor - FIDES, Martin - DŽUNDA, Róbert - SEDLÁK, Richard - KOVÁČIK, Jaroslav - HLOCH, S. - HLAVÁČEK, P. - HVIZDOŠ, Pavol. Microstructure, properties and damage mechanisms by water jet cutting of TiB2-Ti cermets prepared by SPS. In Advances in Manufacturing Engineering and Materials : Proceedings of the International Conference on Manufacturing Engineering and Materials ICMEM 2018. Nový Smokovec, 18.-22.6.2018. Ed. Sergej Hloch et al. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 97-104. ISBN 978-3-319-99352-2.(Advances in manufacturing engineering and materials : International conference). Type: AFC
 • RYDZ, Joanna - AUSEJO, Jennifer Gonzalez - MUSIOL, Marta - SIKORSKA, Wanda - WLODARCZYK, Jakub - JANECZEK, Henryk - ŠIŠKOVÁ, Alena - JOHNSTON, Brian - KOWALCZUK, Marek. Forensic Engineering of Advanced Polymeric Materials. Part VI – Degradation of Polyester-based Materials Obtained by Different Processing Methods – Comparative Studies. In Mathews Journal of Forensic Research : open access, 2018, vol. 1, no. 1, p. 1-8. Požaduje sa PDF Reader. Dostupné na internete: <http://www.mathewsopenaccess.com/PDF/Forensic/M_J_Foren_1_1_003.pdf>. Type: GHG
 • SADEGHI, B. - CAVALIERE, P. - SHAMANIAN, M. - SANAYEI, M. - SZPUNAR, J. A. - NOSKO, Martin. Electron backscattered diffraction analysis of friction stir processed nanocomposites produced via spark plasma sintering. In Journal of Microscopy, 2018, vol. 271, iss. 2, p. 145-163. (1.693 - IF2017). ISSN 0022-2720. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmi.12704>. Type: ADCA
 • SCHABOWICZ, Krzysztof - JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA, Daria - RANACHOWSKI, Zbigniew - KÚDELA, Stanislav, Jr. - DVORÁK, Tomáš. Microstructural characterization of cellulose fibres in reinforced cement boards. In Archives of Civil & Mechanical Engineering, 2018, vol. 18, iss. 4, p. 1068-1078. (2.763 - IF2017). ISSN 1644-9665. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966518300189>. Type: ADMA
 • SCHAUPERL, Zdravko - ĆATIĆ, Amir - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - IBRAHIM, Ahmed Mohamed Hassan. Innovative Ti-Mg Composite for Dental Implants. In PROGRAM IN KNJIGA POVZETKOV [elektronický zdroj]. - Ljubljana, Slovinsko : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2018, s. 113. ISBN 978-961-94088-2-7. Požaduje sa PDF Reader. Dostupné na internete: <http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit184/BookOfAbstracts_26ICM&T.pdf>(International conference on materials and technology. International conference on materials and technology). Type: AFG
 • SIMANČÍK, František - ŠKROBIAN, Milan. Horčík-efektívny spôsob sezónneho uskladnenia energie. In Alternativní zdroje energie 2018 : Sborník přednášek z konference. - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2018, p. 175-182. ISBN 978-80-02-02805-5. Dostupné na internete: <http://www.azecr.cz/cz/program-konference>(Alternativní zdroje energie 2018. APVV-14-0934 : Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka. Alternativní zdroje energie 2018). Type: AFC
 • STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter - CHMÚRNY, Rudolf. Ferromagnetic eddy current damper of beam transversal vibrations. In Journal of Vibration and Control, 2018, vol. 24, iss. 5, p. 892-903. (2.197 - IF2017). ISSN 1077-5463. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077546316654791>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Type: ADCA
 • STEIN, George Juraj - KRAFČÍK, Andrej - TOBOLKA, Peter - FROLLO, Ivan. Oscillating ferromagnetic yoke in the magnetic field of a permanent magnet. In IEEE Transactions on Magnetics, 2018, vol. 54, no. 4, p. 8000911. (1.467 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0018-9464. Type: ADCA
 • STEIN, George Juraj - KRAFČÍK, Andrej - TOBOLKA, Peter - FROLLO, Ivan. Attenuation of beam transversal vibrations by electro-magnetic means. In Mechatronika (ME) 2018 : Proceedings of the 18th International Conference on Mechatronics. Editors: D. Maga, A. Stefek, T. Brezina. - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, 2018, p. 47-52. ISBN 978-80-214-5543-6. Type: AFC
 • ŠEBEKOVÁ, Katarína - CSONGOVÁ, Melinda - GURECKÁ, Radana - KRIVOŠÍKOVÁ, Zora - ŠEBEK, Jozef. Gender Differences in Cardiometabolic Risk Factors in Metabolically Healthy Normal Weight Adults with Central Obesity. In Experimental and clinical endocrinology and diabetes, 2018, vol. 126, p. 309-315. (1.623 - IF2017). ISSN 0947-7349. Type: ADCA
 • ŠIŠKOVÁ, Alena - OPÁLEK, Andrej - PÁSZTÓI, Balázs - PEPTU, Cristian. Water-soluble non-polymeric and polymeric nanofibers with drugs delivery potentionatities. In POC 2018 : 17th Polymers and Organic Chemistry Conference : abstract book. - Montpellier, France : Institute Charles Gerhardt, School of Chemistry of Montpellier, 2018, p56. Type: AFG
 • ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - KLIMOVÁ, Alena - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto. Using the 3-point bending method to study fracture behaviour of cast in-situ TiAl matrix composite. In Conference Proceedings Mechanical teghnologies and structural materials. Sonja Jozić, Nikola Gjeldum. - Split : Croatian Society for mechanical technologies, 2018, p. 183-188. ISSN 1847-7917.(International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018. APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018). Type: AFC
 • YAKYMOVYCH, A. - ŠVEC, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - BAJANA, Otto - IPSER, H. Nanocomposite SAC Solders: The Effect of Adding Ni and Ni-Sn Nanoparticles on Morphology and Mechanical Properties of Sn-3.0Ag-0.5Cu Solders. In Journal of Electronic Materials, 2018, vol. 47, no. 1, p. 117-123. (1.566 - IF2017). ISSN 0361-5235. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11664-017-5834-9.pdf>(VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus