Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Materials and Machine Mechanics

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • GOPINATHAN, Arun - JERZ, Jaroslav - KOVÁČIK, Jaroslav - SADEGHI, Behzad - CAVALIERE, Pasquale**. Implementation of T-history method to determine the thermophysical properties of the phase change materials. In Thermochimica Acta, 2023, vol. 723, no. 179485. ISSN 0040-6031. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tca.2023.179485 Type: ADMA
 • HADIBEIK, Sepide** - SPIECKERMANN, Florian - NOSKO, Martin - KHODABAKHSHI, Farzad** - HEYDARZADEH SOHI, Mahmoud - ECKERT, Jurgen. High-Entropy Alloy-Induced Metallic Glass Transformation: Challenges Posed by in situ Alloying via Additive Manufacturing. In Advanced Engineering Materials, 2023, vol. 25, iss. 7, no. 2200764. ISSN 1438-1656. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/adem.202200764 Type: ADMA
 • IZAI, Vitalii** - FIANTOK, Tomáš - VIDIŠ, Marek - TRUCHLÝ, Martin - SATRAPINSKYY, Leonid - NAGY, Štefan - ROCH, Tomáš - TURINIČOVÁ, Veronika - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian. Structure and chemical composition of thin-film nanocomposites based on silver in organosilicon amorphous matrix prepared by High Target Utilization Sputtering. In Thin Solid Films, 2023, vol. 765, no. 139643. ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2022.139643 Type: ADMA
 • JAVIDI, M. J. - HOSSEINI, S. M. - KHODABAKHSHI, F.** - MOHAMMADI, M. - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. Laser powder bed fusion of 316L stainless steel/Al2O3 nanocomposites: Taguchi analysis and material characterization. In Optics and Laser Technology, 2023, vol. 158, no. 108883. ISSN 0030-3992. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108883 Type: ADCA
 • KHODABAKHSHI, F.** - FARSHIDIANFAR, M. H. - GERLICH, A. P. - KHAJEPOUR, A. - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - MOHAMMADI, M. - SHAKIL, S. I. - HAGHSHENAS, M. Nanoindentation plasticity and loading rate sensitivity of laser additive manufactured functionally graded 316L and 410L stainless steels. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2023, vol. 862, art. no. 144437. ISSN 0921-5093. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/1.4818260 Type: ADMA
 • KLIMOVÁ, Alena - LAPIN, Juraj. Effect of Solidification Conditions on the Microstructure of Multiphase Al0.4CoCr1.3FeNi1.3(Si,Ti,C,B)0.4 Complex Concentrated Alloy. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : TANGER Ltd., p. 35. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Type: AFG
 • KOVÁČIK, Jaroslav** - EMMER, Štefan - RODRIGUEZ, José - CAÑADAS, Inmaculada - ŠUGÁR, Peter - ŠUGÁROVÁ, Jana - BOČÁKOVÁ, Barbora - BERONSKÁ, Naďa. Surface treatment of Ti and Ti composites using concentrating solar power and laser. In European Mechanical Science, 2023, vol. 7, iss. 2, pp. 63-69. ISSN 2587-1110. Dostupné na: https://doi.org/10.26701/ems.1206422 (VEGA 2/0135/20 : Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov. VEGA2/0054/23 : Laserová modifikácia povrchu Ti-TiB2 biokompozitov pripravených procesom práškovej metalurgie s cieľom zvýšiť ich oseointegráciu) Type: ADEB
 • KOVÁČIK, Jaroslav** - JERZ, Jaroslav - GOPINATHAN, Arun - SIMANČÍK, František - MARSAVINA, Liviu - LINUL, Emanoil. Effect of sample shape on compression behavior of aluminum foams. In Materials Today: Proceedings, 2023, vol. 78, p. 308-313. ISSN 2214-7853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.11.498 (RA-SAS-22-01 : Aplikácia kovových pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch. 313011BWF3 : Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku) Type: ADMB
 • LAPIN, Juraj** - KLIMOVÁ, Alena - PELACHOVÁ, Tatiana - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - BAJANA, Otto. Synergistic effect of Ti, B, Si, and C on microstructure and mechanical properties of as-cast Al0.4Co0.9Cr1.2Fe0.9Ni1.2(Si, Ti, C, B)(0.375) complex concentrated alloy. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 934, no. 168050. ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.168050 (APVV-20-0505 : Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu. 2/0018/22 : Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu) Type: ADCA
 • LI, Hong** - LI, Bo-jin - XING, Zeng-cheng - HODÚLOVÁ, Erika - YI-PENG, Wang** - LEHMERT, Benjamin - LI, Zhuo-xin - TILLMANN, Wolfgang. Pulse-pressure diffusion bonding of Ti-6Al-4 V alloy with nanostructured Cu-W multilayer film as interlayer. In Welding in the World, 2023, vol. 67, iss. 5, p. 1337-1345. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40194-023-01492-9 Type: ADMA
 • LONGAUER, Jaroslav - JARÁS, Milan - KURCZ, János - PONIČAN, Ján. Rozvoj výroby a využívania elektrickej energie a tepla z OZE aplikáciou smartgridov na Slovensku. In OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2023 : Zborník prednášok z 21. vedecko-odbornej konferencie na tému Čo škodí a čo pomáha OZE na Slovensku. Dušan Petráš, Zuzana Švecová. - Bratislava : SSTP Bratislava, 2023, p. 27-34. ISBN 978-80-8284-010-3. (313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa. 313011BWF3 : Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku) Type: AFD
 • MINÁRIK, Peter** - HOSOVÁ, Klára - ŠAŠEK, Stanislav - KUBÁSEK, Jiří** - VESELÝ, Jozef - KRÁL, Robert - ČAVOJSKÝ, Miroslav - STRÁSKÁ, Jitka - VOJTĚCH, Dalibor. Ignition-resistant Mg‐2Y‐2Gd‐1Ca alloy for aviation applications. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 948, no. 169683. ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169683 Type: ADMA
 • OPÁLEK, Andrej** - ŠVEC, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - BERONSKÁ, Naďa - IŽDINSKÝ, Karol. Ni porous preforms compacted with Al2O3 particles and Al binding agent. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 3, no. 988. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16030988 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Type: ADMA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - DUALE, Khadar - ZAWIDLAK-WEGRZYŃSKA, Barbara - RYDZ, Joanna. Antimicrobial and drug delivery aspect of environment-friendly polymer nanocomposites. In Nanocomposites-Advanced Materials for Energy and Environmental Aspects. - Chennai, India : Matthew Deans, 2023, p. 383-447. ISBN 978-0-323-99704-1. (2/0143/22 : Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu) Type: ABC
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - SACARESCU, Liviu - OPÁLEK, Andrej - MOSNÁČEK, Jaroslav - PEPTU, Cristian**. Electrospinning of Cyclodextrin–Oligolactide Derivatives. In Biomolecules : Open Access Journal, 2023, vol. 13, iss. 2, no. 203. ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom13020203 Type: ADMA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - ABDALLAH, Heba M. - ELBAYOMI, Smaher Mosad - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Recycled Synthetic Polymer-Based Electrospun Membranes for Filtering Applications. In Recent Developments in Nanofibers Research. - Londýn : IntechOpen Limited, 2023, p. 1-19. ISBN 978-1-80356-387-9. Dostupné na internete: https://www.intechopen.com/chapters/83152 (2/0143/22 : Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu) Type: AECA
 • RUSKOVÁ, Magdaléna - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - GAGO, Custódia - GUERREIRO, Adriana - BUČKOVÁ, Mária - PUŠKÁROVÁ, Andrea - PANGALLO, Domenico** - ANTUNES, Maria Dulce. Biodegradable active packaging enriched with essential oils for enhancing the shelf life of strawberries. In Antioxidants, 2023, vol. 12, art. no. 755, [16] p. ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12030755 Type: ADEA
 • ŠULHÁNEK, Patrik - ĎURIŠKA, Libor - PALCUT, Marián** - BABINCOVÁ, Paulína - SAHUL, Martin - ČAPLOVIČ, Ľubomír - KUSÝ, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - SATRAPINSKYY, Leonid - HARŠÁNI, Marián - ČERNIČKOVÁ, Ivona. Influence of Isothermal Annealing on Microstructure, Morphology and Oxidation Behavior of AlTiSiN/TiSiN Nanocomposite Coatings. In Nanomaterials-Basel, 2023, vol. 13, iss. 3, art. no. 474. ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano13030474 Type: ADCA
 • ULYBKINA, Kateryna - LAPIN, Juraj - KAMYSHNYKOVA, Kateryna. Design, Processing and Properties of Precipitation-Hardenable Complex Concentrated Alloy. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : TANGER Ltd., p. 54. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials. METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Type: AFG
 • VOZÁROVÁ, Mária** - NEUBAUER, Erich - BAČA, Ľuboš - KITZMANTEL, M. - FERANC, Jozef - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - PECIAR, Peter - KRITIKOS, Michaela - ORLOVSKÁ, M. - JANEK, Marián** - MATEJDES, Marián. Preparation of fully dense boron carbide ceramics by Fused Filament Fabrication (FFF). In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, no., p. 1751-1761. ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.12.018 Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus