Information Page of SAS Organisation

Institute of Botany

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • FAČKOVCOVÁ, Zuzana - GUTTOVÁ, Anna - BENESPERI, Renato - LOPPI, Stefano - BELLINI, E. - SANITÀ DI TOPPI - PAOLI, Luca. Retaining unlogged patches in Mediterranean oak forests may preserve threatened forest macrolichens. In iFOREST - Biogeosciences and Forestry, 2019, vol. 12, p. 187-192. (1.419 - IF2018). ISSN 1971-7458. Type: ADCA
 • GUTTOVÁ, Anna - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - MARTELLOS, Stefano - PAOLI, Luca - MUNZI, Silvana - PITTAO, E. - ONGARO, Silvia. Ecological specialization of lichen congeners with a strong link to Mediterranean-type climate: a case study of the genus Solenopsora in the Apennine Peninsula. In Lichenologist, 2019, vol. 51, no. 1, p. 75-88. (1.510 - IF2018). ISSN 0024-2829. Type: ADCA
 • HINDÁKOVÁ, Alica - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - CABOŇ, Miroslav - GUTTOVÁ, Anna. Are the photoautotrophic members of symbiotic associations linked to the rock type they colonize? A case study on the lichen genus Solenopsora. In Evolution and biodiversity of algae. Programme & Abstract Book. The 38th International Conference of the Polish Phycological Society. - Kraków : Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, 2019, s. 44.(The 38th International Conference of the Polish Phycological Society). Type: AFK
 • HRIVNÁK, Richard - BUBÍKOVÁ, Kateřina - OŤAHEĽOVÁ, Helena - ŠUMBEROVÁ, Kateřina. Formalised classification of aquatic vegetation in Slovakia. In Phytocoenologia : journal of vegetation ecology, 2019, vol. 49, no. 2, p. 107-133. (1.750 - IF2018). ISSN 0340-269X. Type: ADCA
 • HRIVNÁK, Richard - JASÍK, Marián - BLANÁR, Drahoš - SLEZÁK, Michal - BAGIN, Peter - DÍTĚ, Daniel - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - KLIMENT, Ján - MÁLIŠ, František - MOKRÁŇ, Marián - TOMÁŠIKOVÁ, Daniela - UJHÁZY, Karol. Zaujímavé nálezy ohrozených cievnatých rastlín z územia stredného Slovenska: komentovaný zoznam údajov z rokov 2017-2018 = Interesting findings of endangered vascular plants from the territory of central Slovakia; annotated list of data from 2017–2018. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2019, roč. 41, č. 1, s. 53-67. ISSN 1337-7043. Type: ADFB
 • Biologia. Editors [2007-] Štefan Janeček, [2009, 2013-] Mária Kazimírová, [2018-] Katarína Hegedüšová Vantarová, [2000-2017] František Hindák, [2000-2017] Igor Mistrík. Cham : Springer International Publishing, 2018-. Copyrith a vlastník: Centrum biologie a rastlin a biodiverzity SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV. 12 x ročne. ISSN 0006-3088. Type: FAI
 • KĄCKI, Zygmunt - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Plant community responses to changes in management. In Biologia, 2019, vol. 74, no. 4, p. 335-337. (0.728 - IF2018). ISSN 0006-3088. Type: ADDA
 • LABANCOVÁ, Eva - KOLLÁROVÁ, Karin. Pretreatment with Cd increases poplar callus tolerance. In Zborník prác: Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia : Aplikované Prírodné Vedy 2019, 10. apríl 2019, Trnava. Editor: Martin Valica. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019, p. 179-184. ISBN 978-80-8105-994-0. Type: AFD
 • MEREĎA, Pavol, ml. - KOLÁRIKOVÁ, Zuzana - HODÁLOVÁ, Iva. Cytological and morphological variation of Fallopia sect. Reynoutria taxa (Polygonaceae) in the Krivánska Malá Fatra Mountains (Slovakia). In Biologia, 2019, vol. 74, no. 3, p. 215-236. (0.728 - IF2018). ISSN 0006-3088. Type: ADDA
 • MONNAHAN, Patrick - KOLÁŘ, Filip - BADUEL, Pierre - SAILER, Christian - KOCH, Jordan - HORVATH, Robert - LAENEN, Benjamin - SCHMICKL, Roswitha - PAAJANEN, Pirita - ŠRÁMKOVÁ-FUXOVÁ, Gabriela - BOHUTÍNSKÁ, Magdalena - ARNOLD, Brian - WEISMAN, Caroline M. - MARHOLD, Karol - SLOTTE, Tanja - BOMBLIES, Kirsten - YANT, Levi. Pervasive population genomic consequences of genome duplication in Arabidopsis arenosa. In Nature Ecology & Evolution, 2019, vol. 3, no. 3, p. 457-468. (10.965 - IF2018). ISSN 2397-334X. Type: ADMB
 • SLABEJOVÁ, Denisa - BACIGÁL, Tomáš - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - MÁJEKOVÁ, Jana - MEDVECKÁ, Jana - MIKULOVÁ, Katarína - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ŠKODOVÁ, Iveta - ZALIBEROVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan. Comparison of the understory vegetation of native forests and adjacent Robinia pseudoacacia plantations in the Carpathian-Pannonian region. In Forest Ecology and Management, 2019, vol. 439, p. 28-40. (3.126 - IF2018). ISSN 0378-1127. Type: ADCA
 • ŠIMKOVÁ, Lenka - FIALOVÁ, Ivana - VACULÍKOVÁ, Miroslava - LUXOVÁ, Miroslava. The Effect of Silicon on the Activity and Isozymes Pattern of Antioxidative Enzymes of Young Maize Roots under Zinc Stress. In Silicon, 2018, vol. 10, no. 6, p. 2907-2910. (1.246 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1876-990X. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] DELAVAR, K. - GHANATI, F. - BEHMANESH, M. - ZARE-MAIVAN, H. Physiological Parameters of Silicon-Treated Maize Under Salt Stress Conditions. In SILICON, 2018, vol. 10, no. 6, p. 2585-2592. ISSN 1876-990X, Registrované v: WOS

  [1.1] HUANG, F. - WEN, X.H. - CAI, Y.X. - CAI, K.Z. Silicon-Mediated Enhancement of Heavy Metal Tolerance in Rice at Different Growth Stages. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2018, vol. 15, no. 10. ISSN 1660-4601., Registrované v: WOS

 • ŠLENKER, Marek - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol. Cardamine occulta - nenápadný neofyt Slovenska = Cardamine occulta - inconspicuous neophyte in Slovakia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2019, roč. 41, č. 1, s. 13-23. ISSN 1337-7043. Type: ADFB
 • ULRYCH, Libor - GUTTOVÁ, Anna - URBAN, Peter - HINDÁKOVÁ, Alica - KUČERA, Jaromír - KUČERA, Viktor - ŠIBÍK, Jozef - MÚTŇANOVÁ, Marta. Biodiversity in Slovakia. In Global Biodiversity. Volume 2. Selected Countries in Europe. - Oakville : Apple Academic Press, 2019, s. 325-374. ISBN 978-1-77188-717-5. Type: ABC
 • WALKER, Donald A. - EPSTEIN, Howard E. - ŠIBÍK, Jozef - BHATT, Uma - ROMANOVSKY, Vladimir E. - BREEN, Amy L. - CHASNÍKOVÁ, Silvia - DAANEN, Ronald - DRUCKENMILLER, Lisa - ERMOKHINA, K. - FORBES, Bruce C. - FROST, Gerald V. - GEML, Jozsef - KAÄRLEJARVI, Elina - KHITUN, Olga - KHOMUTOV, A. - KUMPULA, Timo - KUSS, Patrick - MATYSHAK, Georgy - MOSKALENKO, N. - OREKHOV, Pavel - PEIRCE, Jana L. - RAYNOLDS, Martha K. - TIMLING, Ina. Vegetation on mesic loamy and sandy soils along a 1700-km maritime Eurasia Arctic Transect. In Applied Vegetation Science, 2019, vol. 22, no. 1, p. 150-167. (3.568 - IF2018). ISSN 1402-2001. Type: ADCA
 • WIEZIK, Maroš - HÁJKOVÁ, Petra - JAMRICHOVÁ, E. - HRIVNÁK, Richard - HÁJEK, Michal. Pre-industrial composition of woodlands and modern deforestation events in the southern part of the Western Carpathians. In Review of Palaeobotany and Palynology, 2019, vol. 260, p. 1-15. (1.674 - IF2018). ISSN 0034-6667. Type: ADCA
 • WILLNER, Wolfgang - ROLEČEK, Jan - KOROLYUK, Andrey - DENGLER, Jürgen - CHYTRÝ, Milan - JANIŠOVÁ, Monika - LENGYEL, Attila - AĆIĆ, Svetlana - BECKER, Thomas - KRSTIVOJEVIĆ-ĆUK, Mirjana - DEMINA, Olga - JANDT, Ute - KĄCKI, Zygmunt - KUZEMKO, Anna - KROPF, Matthias - LEBEDEVA, Mariya - SEMENISHCHENKOV, Yuri - ŠILC, Urban - STANČIĆ, Zvjezdana - STAUDINGER, Markus - VASSILEV, Kiril - YAMALOV, Sergei. Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe = Formalizovaná klasifikace širokolistých suchých trávníků střední a východní Evropy. In Preslia, 2019, vol. 91, no. 1, p. 25-49. (3.071 - IF2018). ISSN 0032-7786. Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus