Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hydrológie SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Ing., PhD. Bačová Mitková, Veronika  02/ 3229 3502
 RNDr., PhD. Balejčíková, Lucia  056/6425147
 Ing. Barteková, Eva  02/32293523
   Bezák, Valent  02/ 3229 3511
   Bokorová, Jitka  02/ 3229 3521
 Ing., PhD. Botyanszká, Lenka  02/3229 3516
 Ing. Čelková, Anežka  02/3229 3516
 Ing., PhD. Danko, Michal  044/5522522
 RNDr. Dobrota, Ľudovít  02/3229 3511
 Ing. Dulovičová, Renáta  02/3229 3510
 Ing., CSc. Gomboš, Milan  056/6425147
 Ing., PhD. Halmová, Dana  02/ 3229 3502
 RNDr., PhD. Holko, Ladislav  044/ 5522522
 Ing. Hološ, Slavomír   
 Ing., PhD. Jančo, Martin   
 Ing., PhD. Kandra, Branislav  056/6425147
 Ing. Kimličková, Tatiana  02/ 3229 3501
   Klein, Roman   
 Mgr., PhD. Koczka Bara, Márta  02/3229 3508
 Ing. Kováčová, Viera  02/3229 3510
 Ing. Kovanoglou Andrášiková, Andrea  02/32293523
 Ing., DrSc. Lichner, Ľubomír  02/3229 3512
 RNDr. Lichnerová, Emília  02/3229 3506
 RNDr. Mészáros, Jakub   
 Ing., PhD. Mészároš, Ivan  02/ 3229 3506
 RNDr., CSc. Miklánek, Pavol  02/ 3229 3505
   Mindžáková, Iveta  056/6425147
 Ing., PhD. Nagy, Viliam  02/3229 3513
   Nekovařík, Vít  02/3229 3516
 Ing., PhD. Pavelková, Dana  056/6425147
 RNDr., DrSc. Pekárová, Pavla  02/ 3229 3503
 Mgr., PhD. Rončák, Peter  02/3229 3518
   Rusina, Martin  044/ 5522522
   Ružička, Norbert  02/ 3229 3522
 Mgr., PhD. Schügerl, Radoslav  02/3229 3508
 Mgr., PhD. Siman, Cyril  02/32293509
 Ing. et Ing., PhD. Sleziak, Patrik  02/445522522
 Ing., PhD. Sočuvka, Valentín  02/3229 3509
 Doc. Ing., PhD. Sokáč, Marek   
 Ing., PhD. Šurda, Peter  02/3229 3520
 RNDr., PhD. Tall, Andrej  056/6425147
   Tóbliová, Eva   
 Ing. Varga, Adrián  02/32293509
 Ing., PhD. Velísková, Yvetta  02/ 3229 3500
 Ing., PhD. Vitková, Justína  02/ 3229 3519
 Mgr., PhD. Zvala, Anton  02/3229 3516

Aktualizuje: