Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Musicology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • LAZORÍK, Eduard. Knižná väzba vybraných stredovekých rukopisov z Bratislavy, Kremnice, Košíc a Spiša [Bookbinding of selected medieval manuscripts from Bratislava, Kremnica,]. In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, č. 2, s. 532-565. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2022.27.2.532-565 Type: ADNB
  • LENGOVÁ, Jana. Stephanie Wurmbrand-Stuppach and Her Piano Works. In Women in Nineteenth-Century Czech Musical Culture : Apostles of a Brighter Future. - London ; New York : Routledge, 2024, p. 155-172. ISBN 978-1-032-20659-2. (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Type: AECA
  • STUDENIČOVÁ, Hana. From Moravská Třebová to Klosterneuburg: To the Fate of One Part Book. In Musicologica Brunensia, 2023, vol. 58., no. 2, p. 79-92. (2022: 0.1 - IF, 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0391. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/MB2023-2-7 (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí) Type: ADMB
  • URBANCOVÁ, Hana. From Shepherd Dance to National Symbol: The Odzemok in Slovak Musical Culture of the Nineteenth Century. In The Element of Dance in Music of the First Half of the Nineteenth Century. - Warsaw : The Fryderyk Chopin Institute, 2023, s. 303-338. ISBN 978-83-968743-0-6. (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Type: AECA
  • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH, CEEOL. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594 Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus