Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Musicology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • PETŐCZOVÁ, Janka. Migrácia hudobníkov ako pozitívny kultúrny faktor v starších dejinách Spiša. In Z minulosti Spiša: : Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, XXX. ročník : Venované pamiatke Mgr. Petra Zmátla, PhD. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2022, s. 67-86. ISBN 978-80-971553-9-1. (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Type: AEDA
  • STUDENIČOVÁ, Hana. Testamente und Nachlassverzeichnisse als wertvolle Belege für Erforschung der städtischen Musikkultur in der frühen Neuzeit (an Beispielen von Brünn, Znaim und Olmütz) [Testaments and Inventories of Estates as an Important Document for the Study of Urban Musical Culture in the Early Modern Period (with the Examples of Brno, Znojmo and Olomouc)]. In Musicologica Olomucensia, 2022, vol. 34, no. 2, p. 71-87. ISSN 1212-1193. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/mo.2022.010 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Type: ADEB
  • ŠČEPÁN, Michal. Musical associations and their place in the musical life of Bratislava in the 19th century. In Music societies in the long 19th century: between amateur and professional culture. Editor: Jernej Weiss; recenzenti: Igor Grdina, Leon Stefanija. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2023, s. 115-124. ISBN 978-961-293-217-6. Dostupné na: https://doi.org/10.26493/978-961-293-217-6.115-124 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Type: AFC
  • ŠČEPÁN, Michal. Censorship Practices in Music during the Totalitarian Regime in Slovakia. In Music and Censorship in the 20th and 21st Centuries: Historical, Political and Social Context : Internationale virtual conference, 10-12 February 2023. - Lucca : Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, 2023, p. 17. Type: GII
  • URBANCOVÁ, Hana. Multilingual Songbooks in Slovakia in the 19th Century. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, p. 27-42. (2021: 0.260 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0352-0447. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510201 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Type: ADEB
    Citations:
    [3.1] KLOBČAR, Marija. Večjezičnost v folklori: O raziskovanju medjezikovnih pesemskih prepletanj (skoraj) stoletje po glonarjevem pozivu. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, p. 24. ISSN 0352-0447. Dostupné na: https://doi.org/ 10.3986/Traditio2022510200
  • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH, CEEOL. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594 Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus