Information Page of SAS Organisation

Institute of Animal Physiology

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea** - ŠČERBOVÁ, Jana - KUBAŠOVÁ, Ivana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz. Fecal coagulase-negative staphylococci from horses, their species variability, and biofilm formation. In Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 6, p. 719 - 726. (2018: 1.448 - IF, Q4 - JCR, 0.501 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • BONDI, Moreno - LAUKOVÁ, Andrea - NIEDERHAUSERN, Simona - MESSI, Patrizia - PAPADOPOULOU, Chrissanthy** - ECONOMOU, Vangelis. Controversial Aspects Displayed by Enterococci: Probiotics or Pathogens? In BioMed Research International, 2020, vol. 2020, art. no. 9816185. (2019: 2.276 - IF, Q3 - JCR, 0.681 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 2314-6133. Type: ADMA
 • BUCKO, Samuel - ČUVALOVÁ, Anna - LABUN, J. - ZBOJOVSKÝ, J. - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KMEŤ, Vladimír**. Modulation of staphylococcus aureus biofilm by electromagnetic radiation. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2020, vol. 9, no. 5, p. 1020-1022. (2019: 0.163 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - WOS). ISSN 1338-5178.(VEGA 2/0085/18 : Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat. APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Type: ADNB
 • CHRASTINOVÁ, Ľubica - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - RAJSKÝ, Matúš - POLÁČIKOVÁ, Mária - PLACHÁ, Iveta - BAČOVÁ, Kristína - BUČKO, Ondrej - ŠTRKOLCOVÁ, G. - MLYNEKOVÁ, Zuzana - RAŠI, Tomáš - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav. Use of enterocin m substance applied in drinking water and natural zeolite as dietary supplements for growing rabbits. In Slovak Journal of Animal Science, 2020, vol. 53, iss. 3, p. 12-18. ISSN 1337-9984.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Type: ADFB
 • KMEŤ, Vladimír. Vesmírna mikrobiológia: vplyv prostredia iss na mikroflóru tráviaceho traktu a rezistencia na antibiotiká. In SciCell magazín : odborný online magazín, 2020, roč. 2020, nestr. 10 s. ISSN 2585-9137.(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Type: BDF
 • KMEŤ, Vladimír. Vesmírna mikrobiológia prináša nový pohľad na zdravie kozmonautov. In Kozmos : populárno-vedecký astronomický časopis, 2020, roč. 51, č. 3, s. 27-29. ISSN 0323-049X. Type: GII
 • KUBAŠOVÁ, Ivana** - DIEP, Dzung B. - OVCHINNIKOV, Kirill V. - LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola. Bacteriocin production and distribution of bacteriocin-encoding genes in enterococci from dogs. In International Journal of Antimicrobial Agents, 2020, vol. 55, no. 2, art. no. 105859. (2019: 4.621 - IF, Q1 - JCR, 1.509 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0924-8579.(ITMS 26220120066 (ERDF). Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - KMEŤ, Vladimír - STROMPFOVÁ, Viola. Some safety aspects of enterococci isolated from Slovak lactic acid dairy product "žinčica". In Folia Microbiologica, 2020, vol. 65, no.1, p. 79-85. (2019: 1.730 - IF, Q4 - JCR, 0.514 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(ITMS 26220220065 : „Izolácia, identifikácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v mliekárenskom priemysle „Operačného programu výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.). Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - FOCKOVÁ, Valentína - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Inhibičná aktivita substancie produkovanej kmeňom Enterococcus villorum K12b z trusu koňa. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 43-44. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, M. - KOLOŠTA, M. - DRONČOVSKÝ, M. - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, M. - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Variabilita koaguláza-negatívnych stafylokokov, kontaminantov kozieho mlieka. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 41-43. ISSN 1335-0099.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia). Type: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea - PRODANOV-RADULOVIČ, J. - STOJANOV, I. - FOCKOVÁ, Valentína - GALOVÁ, Nikola - KOLLÁTHOVÁ, R. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Multirezistentné kmene Escherichia coli z trusu prasiat a enterocíny. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. XLIV, č. 2, s. 144-145. ISSN 1335-0099.(APVV SK-SRB-18-0001 : Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat). Type: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea** - BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Characterisation of Faecal Staphylococci from Roe Deer (Capreolus capreolus) and Red Deer (Cervus elaphus) and Their Susceptibility to Gallidermin. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2020, vol. 12, no. 1, p. 302-310. (2019: 3.533 - IF, Q2 - JCR, 0.718 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Type: ADMA
 • MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - STYKOVÁ, Eva - MAĎAROVÁ, Michaela - NEMCOVÁ. Methods for Searching of Potential Beneficial Bacteria and Their Products in Dental Biofilm. In Bacterial Biofilms. 1. vyd. - London : IntechOpen, 2019, p.1-17. ISBN 978-1-78985-900-3. Dostupné na internete: <https://www.intechopen.com/online-first/methods-for-searching-of-potential-beneficial-bacteria-and-their-products-in-dental-biofilm>. Type: AECA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - PETRIČ, Daniel - ČOBANOVÁ, Klaudia - ŚLUSARCZYK, Sylwester - CIESLAK, A. - VÁRADY, Marián** - VÁRADYOVÁ, Zora**. Anthelmintic Activity of Wormwood (Artemisia absinthium L.) and Mallow (Malva sylvestris L.) against Haemonchus contortus in Sheep. In Animals, 2020, vol. 10, no. 2, article no. 219. (2019: 2.323 - IF, Q1 - JCR, 0.601 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov). Type: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana** - KOPČÁKOVÁ, Anna - PRISTAŠ, Peter - PISARČÍKOVÁ, Jana - BRYSZAK, Magdalena - CIESLAK, A. - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Can the foregut nematode Haemonchus contortus and medicinal plants influence the fecal microbial community of the experimentally infected lambs? In PLoS ONE, 2020, vol. 15, no. 6, article no. e0235072. (2019: 2.740 - IF, Q2 - JCR, 1.023 - SJR, Q1 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1932-6203.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Type: ADMA
 • PISKO, Jozef - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FABIAN, Dušan. Different methods of cytoplasmic membrane staining in mouse blastocyst. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2020, February 6th, 2020, Nitra, SUA in Nitra, Slovakia : programme and abstracts. - Nitra : SUA, 2020, p. 40. ISBN 978-80-552-2145-8.(APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. Winter School Animal Biotechnology 2020). Type: AFH
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BINO, Eva - PLACHÁ, Iveta - ŠČERBOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - ŽITŇAN, Rudolf - LAUKOVÁ, Andrea. Can Enterocin M in Combination with Sage Extract Have Beneficial Effect on Microbiota, Blood Biochemistry, Phagocytic Activity and Jejunal Morphometry in Broiler Rabbits? In Animals, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 115. (2019: 2.323 - IF, Q1 - JCR, 0.601 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of beneficial strain Enterococcus faecium EF9a isolated from Pannon White rabbit on growth performance and meat quality of rabbits. In Italian Journal of Animal Science, 2020, vol. 19, no. 1, p. 650-655. (2019: 1.805 - IF, Q1 - JCR, 0.534 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1594-4077.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. SK-HU-0006-08). Type: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - GALOVÁ, Nikola - BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea. Využitie enterocínov na inhibovanie rastu meticilín-rezistentných stafylokokov. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 40-41. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADFB
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - KUBAŠOVÁ, Ivana - FORMELOVÁ, Zuzana - CHRENKOVÁ, M. - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea. Enterocin M and sage supplementation in post-weaning rabbits: effects on growth performance, caecal microbiota, fermentation and enzymatic activity. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2020, vol. 12, no. 2, p. 732-739. (2019: 3.533 - IF, Q2 - JCR, 0.718 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADMA
 • REVAJOVÁ, Viera - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - ŠEFCOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Mikuláš. Reaction of immune cells to Campylobacter jejuni in chicken PBMC treated by different probiotic bacteria in vitro. In Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, 2020, vol. 7, no. 3, art. no. APDV.000665.2020, p. 649-654. ISSN 2576-9162. Type: ADEA
 • SABO, Rastislav** - KOPČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, I. - MUDROŇOVÁ, D. - SABOVÁ, L. - JAVORSKÝ, Peter - LEGÁTH, J. Sublethal effects of commercial plant protection product containing spores Bacillus amyloliquefaciens QST 713 (formerly subtilis ) on winter adult honeybees. In Apidologie, 2020, vol. 51, no. 2, p. 226-239. (2019: 1.828 - IF, Q2 - JCR, 0.948 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0044-8435.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu). Type: ADCA
 • STROMPFOVÁ, Viola - ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Atopická dermatitída a možnosti terapeutického prístupu. In Pes a mačka, 2020, roč. XX, č. 5, s. 38-39. ISSN 1335-7778.(VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok). Type: BDF
 • SZULC, Paulina - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - SZUMACHER-STRABEL, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián - ČOBANOVÁ, Klaudia - SYAHRULAWAL, Linggawastu - KUMAR PATRA, Amlan - CIESLAK, A.**. Ruminal fermentation, microbial population and lipid metabolism in gastrointestinal nematode-infected lambs fed a diet supplemented with herbal mixtures. In PLoS ONE, 2020, vol. 15, iss. 4, art. no. e0231516. (2019: 2.740 - IF, Q2 - JCR, 1.023 - SJR, Q1 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1932-6203.(APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence). Type: ADMA
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - BABEĽOVÁ, Janka - KŠIŇANOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. T-cadherin transcripts in mouse preimplantation embryos. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2020, February 6th, 2020, Nitra, SUA in Nitra, Slovakia : programme and abstracts. - Nitra : SUA, 2020, p. 52. ISBN 978-80-552-2145-8.(VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Winter School Animal Biotechnology 2020). Type: AFH
 • VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Antiparazitárny potenciál enterocínov a enterocín-produkujúcich kmeňov na infekciu Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. XLIV, č. 2, s. 145-149. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia). Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus