Information Page of SAS Organisation

Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAČIAK, Ladislav. Magnetic resonance study of pathogenetic mechanisms of brain degeneration in rats : dissertation thesis, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) = Štúdium patogenetických mechanizmov poškodenia mozgu potkana pomocou magnetickej rezonancie. Školiteľ: Ivo Juránek, Oponenti: Milan Mazúr, Mária Kovalská, Pavol Szomolanyi. Bratislava, 2017. 75 s. 24. 8. 2017. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, študijný odbor 4.1.22 Biochémia. Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava. Type: DAI
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - DUBOVICKÝ, Michal - UJHÁZY, Eduard. How can the process of postnatal adaptation be changed by the presence of congenital abnormalities of lip and palate. In Interdisciplinary toxicology, 2017, vol. 10, no. 4, p. 168-171. (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. VEGA č. 1/0890/17 : Korelácia lipidového profilu, distribúcie vápnika a behaviorálnych zmien po asfyktickom inzulte – porovnanie klinických výsledkov s animálnym modelom). Type: ADNB
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal - BRUCKNEROVA, J. - UJHÁZY, Eduard. Birt trauma - still a current problem in neonatology. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 86. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 86.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca). Type: AFL
 • CAPCAROVÁ, Marcela - KALAFOVÁ, Anna - SCHWARZOVÁ, Marianna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - SLOVÁK, Lukáš - BOVDIŠOVÁ, Ivana - TOMAN, Robert - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan. The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats. In Biologia, 2018, vol. 73, no. 7, p. 659-671. (0.696 - IF2017). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Type: ADDA
 • CAPCAROVÁ, Marcela - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - SLOVÁK, Lukáš - KIŠŠKA, Peter - MAMRÁKOVÁ, Renáta - PRISTÁŠOVÁ, Miroslava - KALAFOVÁ, Anna. Rodent animal model for research in diabetes: a mini-review. In Slovak Journal of Animal Science, 2018, vol. 51, no. 3, p. 138-145. ISSN 1337-9984.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Type: ADFB
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - KOPRDOVÁ, Romana - ŽILAVÁ, Ľudmila - GARAFOVÁ, Alexandra - JEŽOVÁ, Daniela - DUBOVICKÝ, Michal. Perinatal exposure to venlafaxine leads to lower anxiety and depression-like behavior in the adult rat offspring. In Behavioural Pharmacology, 2018, vol. 29, no. 5, p. 445-452. (1.854 - IF2017). ISSN 0955-8810.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0128/14 : Mechanizmy atypických účinkov hormónov. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: ADCA
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Impact of pre-gestational stress on offspring neurobehavioral development and hippocampal functioning. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 75, L-27.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: AFH
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. How can maternal stress and/or antidepressants affect behavior of rat offspring? In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology.Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 203-204. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov). Type: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - ĎURIŠOVÁ, Barbora - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. The role of monoamine-secreting neurons in the beneficial mood effect of voluntary physical exercise. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 5.(Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Unpredictable chronic mild stress as an animal model of depression. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 87. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 87.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov). Type: AFL
 • DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - PALIOKHA, R. - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. The effect of prenatal immune challenge in rats on the maternal-care behavior and on monoamine neurotransmission in offsprings. In 3rd Central European Biomedical Congress/CEBC 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences. 15-18 September 2018, Krakow, Abstract Book. - Krakow, 2018, p.57.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Central European Biomedical Congress/CEBC Krakow 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences). Type: AFK
 • FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - KRIŽÁK, Jakub - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv karotenoidov na expresiu konexínov ľavej komory srdca počas zápalu. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 21-22. Type: AFK
 • FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - KNEZL, Vladimír - KRIŽÁK, Jakub - BREIEROVÁ, Emília - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Treatment of moderate inflammation with carotenoids and their effect on connexins expression on left ventricle of the heart. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 77. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • GEMMEL, Mary - HARMEYER, Danny - BÖGI, Eszter - FILLET, M. - HILL, Lesley A. - HAMMOND, Geoffrey L. - CHARLIER, Thierry D. - PAWLUSKI, Jodi L. Perinatal fluoxetine increases hippocampal neurogenesis and reverses the lasting effects of pre-gestational stress on serum corticosterone, but not on maternal behavior, in the rat dam. In Behavioural Brain Research, 2018, vol. 339, p. 222-231. (3.173 - IF2017). ISSN 0166-4328. Type: ADCA
 • GEMMEL, Mary - BÖGI, Eszter - RAGAN, Christina - HAZLETT, Mariah - DUBOVICKÝ, Michal - VAN DEN HOVE, D. - OBERLANDER, Tim F. - CHARLIER, Thierry D. - PAWLUSKI, Jodi L. Perinatal selective serotonin reuptake inhibitor medication (SSRI) effects on social behaviors, neurodevelopment and the epigenome. In Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2018, vol. 85, p. 102-116. (8.037 - IF2017). ISSN 0149-7634. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] BUTKEVICH, I.P. - MIKHAILENKO, V.A. Effect of Fluoxetine in Prenatal Period on Nociceptive System Reactivity and Psychoemotional Behavior in Young Female Rats. In BULLETIN OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE. ISSN 0007-4888, 2018, vol. 165, no. 2, p. 209-212., Registrované v: WOS

  [1.1] ZULLINO, S. - SIMONCINI, T. Impact of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) during pregnancy and lactation: a focus on short and long-term vascular effects. In VASCULAR PHARMACOLOGY. ISSN 1537-1891, 2018, vol. 108, p. 74-76., Registrované v: WOS

 • HARŠÁNYOVÁ, Terézia - BAUEROVÁ, Katarína - MATUŠOVÁ, Desana. Matrix adhesive system containing plant extract. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, vol. 149, no. 5, p. 883-885. (1.285 - IF2017). ISSN 0026-9247.(VEGA č. 2/0044/15 : Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA
 • HEGER, Vladimír - RILLA-RAHNASTO, Minna - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica - MASTIHUBOVÁ, Mária - KAKKONEN-LAHTELA, Maija. Modulation of SIRT6 deacetylation activity by flavonoid derivatives. In COST ACTION CM1407. 5th MC/WG Meeting : challenging organic syntheses inspired by nature - from natural products chemistry to drug discovery. - Malta : COST, 2018, p. 38.(VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. COST ACTION CM1407. MC/WG Meeting). Type: AFG
 • HEGER, Vladimír - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Modulating the effect of prenylated phenolic compounds on pancreatic ins-1e cells. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 75, L-26.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv). Type: AFH
 • HEGER, Vladimír - RAHNASTO-RILLA, Minna - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica - MASTIHUBOVÁ, Mária - LAHTELA-KAKKONEN, Maija. Polyphenol derivatives as sirtuin modulators. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 7.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • KAMOCSAIOVÁ, Lucia - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Alterations of circulating and heart tissue MMP-2 activity in response of pregnant and non-pregnant wistar rats to hypoxia. L. Kamocsaiova, M. Sykora, B. Szeiffova Bacova, T. Egan Benova, E. Ujhazy, M. Mach, M. Barancik, N. Tribulova. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 88. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • KAPRINAY, Barbara. Farmakologické možnosti ovplyvnenia porúch cievneho systému počas metabolického syndrómu : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) = Pharmacological abilities of influence on vascular system damage during metabolic syndrome. Školiteľ: Zdenka Gáspárová, oponenti: Viera Kristová, Gabriela Nosáľová, Jozef Török, konzultant: Ružena Sotníková. Bratislava, 2018. 132 s. 27.08.2018. Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, študijný odbor: 7.3.2. farmakológia. Školiace pracovisko: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia). Type: DAI
 • KAPRINAY, Barbara. Farmakologické možnosti ovplyvnenia porúch cievneho systému počas metabolického syndrómu : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademického titulu philosophiae doktor v študijnom odbore Farmakológia, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Zdenka Gáspárová, oponenti: Viera Kristová, Gabriela Nosáľová, Jozef Török, konzultant: Ružena Sotníková. Bratislava, 2018. 25 s.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia). Type: DAI
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - MACH, Mojmír - KISS, Alexander. Acute impact of selected pyridoindole derivatives on Fos expression in different structures of the rat brain. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 171-180. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.). Type: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KISS, Alexander - OSACKÁ, Jana - DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - KOKRAS, Nikolaos - DALLA, Christina - ŠVECOVÁ, Blanka - MACH, Mojmír. Searching for new opportunities in the treatment of depression and anxiety: preclinical evaluation of compounds with pyridoindole structure. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 74-75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 74-75, L-25.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFH
 • KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Zmeny expresie proteínov tesných spojení v srdci vyvolané bakteriálnym lipopolysacharidom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 52-53.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci). Type: AFK
 • KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Changes of tight junction proteins expression in the heart induced by bacterial lipopolysaccharide. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 92. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • KUČEROVÁ-CHLUPÁČOVÁ, Marta - DOSEDĚL, Martin - KUNEŠ, Jiří - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan. Chalcones and their pyrazine analogs: synthesis, inhibition of aldose reductase, antioxidant activity, and molecular docking study. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, vol. 149, no. 5, p. 921-929. (1.285 - IF2017). ISSN 0026-9247.(VEGA č. 2/0033/14 : Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi. VEGA č. 2/0041/15 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: dizajn, syntéza a biologická aktivita). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] ANBARASU, K. - ILAVENIL, K. K. Synthesis, characterization and pharmacological activity of phenoxy acetic acid and Pyrazinium chlorochromate. In ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY. ISSN 0970-7077, 2018, vol. 30, no. 10, p. 2238-2240., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] ZAYED, E.M. - HINDY, A.M.M. - MOHAMED, G.G. Coordination behaviour, molecular docking, density functional theory calculations and biological activity studies of some transition metal complexes of bis-Schiff base ligand. In APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. ISSN 0268-2605, 2018, art. no. e4525., Registrované v: SCOPUS

 • LIPCSEYOVÁ, Denisa - BENEŠOVÁ, Barbora - HEGER, Vladimír - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - VISKUPIČOVÁ, Jana. Effect of cemtirestat on Ca-atpase (serca1) isolated from zucker diabetic fatty rats. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 96. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 96.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: AFL
 • LÍŠKA, Ján - ZAMBORSKÝ, Radoslav - MAŽENSKÝ, D. - UJHÁZY, Eduard - MALOVEC, Peter - BRTKO, Július. Comparison of clavicular joints in human and laboratory rat. In Biologia, 2018, vol. 73, no. 12, p. 1247-1254. (0.696 - IF2017). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca). Type: ADNA
 • LUPTÁKOVÁ, Dominika - BAČIAK, Ladislav - PLUHÁČEK, Tomáš - SKŘÍBA, Anton - ŠEDIVÁ, Blanka - HAVLÍČEK, Vladimír - JURÁNEK, Ivo. Membrane depolarization and aberrant lipid distributions in the neonatal rat brain following hypoxic-ischaemic insult. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 1, art. no. 6952. (4.122 - IF2017). ISSN 2045-2322.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie). Type: ADCA
 • TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book. Editor: Mojmír Mach(TOXCON 2018 : Interdisciplinary toxicological conference). Type: FAI
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - BALLEKOVÁ, Jana - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan. New efficient inhibitors of aldose reductase from the family of carboxymethylated indoles. In Second WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process (MuTaLig). - [Tenerife] : [Universidad de La Laguna], 2018, p. 32, short communication 19.(COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Second WG Meeting CA15135). Type: AFG
 • MATYAŠOVSKÝ, Ján - SEDLIAČIK, Ján - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - ŠOLTÉS, Ladislav. Modification and application possibilities of biocomposites based on thermoplastic collagen. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 2.Principles, Methodology, and Evaluation Methods. - Oakwille, Ontario : Apple Academic Press, 2018, p. 73-83. ISBN 978-1-77188-558-4. Type: AECA
 • BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Sex and age specific effects of maternal depression and venlafaxine treatment on anxiety-like behavior and hippocampal neurogenesis of rat offspring. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 85. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 85.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov). Type: AFL
 • VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. Editor: Kristína Belovičová. Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018. 18 p.(Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: FAI
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - TYUKOS, Barbara - LIPTÁK, Boris - STARÁ, Veronika - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - KOPRDOVÁ, Romana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - BEZEK, Štefan - MACH, Mojmír - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Effect of rutin and atorvastatin treatment on dysfunctions induced by metabolic syndrome-like conditions. In 68. česko-slovenské farmakologické dny v Hradci Králové : sborník abstrakt. - Hradec Králové : Ústav farmakologie LF HK, 2018, s. 72-73. ISBN 978-80-906595-6-8.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Česko-slovenské farmakologické dny). Type: AFG
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - KAPRINAY, Barbara - LIPTÁK, Boris - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - BEZEK, Štefan - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Hypertriacylglycerolemic rat fed with high-fat diet or high-fat-high-fructose diet: suitable model of metabolic cognitive syndrome. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 11.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • MOLNÁROVÁ, Agáta - PALENČÁR, Drahomír - FEKIAČOVÁ, Dagmar - BIELIKOVÁ, Eva - TICHÁ, Eva - UJHÁZY, Eduard. Orofacial clefts and infections during pregnancy. In Biologia, 2018, vol. 73, no. 6, p. 629-635. (0.696 - IF2017). ISSN 0006-3088.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca). Type: ADDA
 • NOVÁK, David - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZATLOUKALOVÁ, Martina - HEGER, Vladimír - MICHÁLIKOVÁ, Silvia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - VACEK, Jan. Electrochemical behavior of sarco/endoplasmic reticulum Ca-ATPase in response to carbonylation processes. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, vol. 812, p. 258-264. (3.235 - IF2017). ISSN 0022-0728.(VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Type: ADCA
 • OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - BERNÁTOVÁ, Iveta - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena. Bacterial endotoxin-related alterations of intercellular junctions in endothelium of cardiovascular system under pathophysiological conditions. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 44. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír. Impact of late gestational hypoxia on the rat offspring. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 13.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír. Behavioral assessment of rat offspring after late gestational hypoxia. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology.Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 206. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír. Gestational hypoxia altered postnatal development and induced long-lasting behavioral changes in rats. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 100. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 100.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFL
 • PONIŠT, Silvester - KUNCÍROVÁ, Viera - PAŠKOVÁ, Ľudmila - SLOVÁK, Lukáš - MIHALOVÁ, Danica - JANČINOVÁ, Viera - NOSÁĽ, Radomír - BAUEROVÁ, Katarína. A new insight into effects of a clinically proved combination of methotrexate and hydroxychloroquine. In Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2018, vol. 149, no. 5, p. 961-967. (1.285 - IF2017). ISSN 0026-9247.(APVV-0052-10 : Molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov. Príspevok k novej stratégii farmakologickej modulácie zápalových procesov. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0045/11 : Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy). Type: ADCA
 • RAČKOVÁ, Lucia - ŠKANDÍK, Martin - STRAKOVÁ, Zuzana - BEZEK, Štefan - JANČINOVÁ, Viera. Cytotoxicity and anti-inflammatory effect of chloroquine and hydroxychloroquine in BV-2 microglial cells: role of redox homeostasis changes. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 100-101. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 100-101.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: AFL
 • REGEŠ, Michal - LUPTÁKOVÁ, Dominika - KAPOOR, Sonam - BAČIAK, Ladislav - JURÁNEK, Ivo. Neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy – an overview. In 68. česko-slovenské farmakologické dny v Hradci Králové : sborník abstrakt. - Hradec Králové : Ústav farmakologie LF HK, 2018, s. 95. ISBN 978-80-906595-6-8.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Česko-slovenské farmakologické dny). Type: AFG
 • REGEŠ, Michal - LUPTÁKOVÁ, Dominika - KAPOOR, Sonam - BAČIAK, Ladislav - JURÁNEK, Ivo. Neonatal encephalopathy - result of perinatal asphyxia. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 14.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • SAKUL, Arzu Ayse Sayin - ARI, Nuray - SOTNÍKOVÁ, Ružena - OZANSOY, Gülgün - KARASU, Çimen. A pyridoindole antioxidant SMe1EC2 regulates contractility, relaxation ability, cation channel activity, and protein-carbonyl modifications in the aorta of young and old rats with or without diabetes mellitus. In GeroScience : journal of the American Aging Association, 2018, vol. 40, no. 4, p. 377-392. ISSN 2509-2715.(APVV-51-017905 : Molekulové mechanizmy pôsobenia nových liečiv ovplyvňujúcich oxidačný stres - významný etiopatogenetický faktor početných chorôb). Type: ADMB
 • SASVARIOVÁ, M. - TYUKOS-KAPRINAY, Barbara - SALVARAS, Lazaros - BELOVIČOVÁ, Kristína - KNEZL, Vladimír - BARTEKOVÁ, Monika - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÝ, Michal - CSÁSZÁR, Eszter. Effect of pre-gestational stress and prenatal venlafaxine administration on cardiovascular system of rat offspring. In European Pharmaceutical Journal, 2018, [ahead of print]. ISSN 1338-6786. Type: ADNB
 • SASVARIOVÁ, M. - SALVARAS, Lazaros - BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - KNEZL, Vladimír - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÝ, Michal. Does maternal depression and prenatal administration of venlafaxine affect the myocardial activity of offspring? In 68. česko-slovenské farmakologické dny v Hradci Králové : sborník abstrakt. - Hradec Králové : Ústav farmakologie LF HK, 2018, s. 106-107. ISBN 978-80-906595-6-8.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. Česko-slovenské farmakologické dny). Type: AFG
 • SASVARIOVÁ, M. - KAPRINAY, Barbara - SALVARAS, Lazaros - BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - KNEZL, Vladimír - BARTEKOVÁ, Monika - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÝ, Michal. Analysis of ECG recorded from rats prenatally exposed to stress and venlafaxine. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 75-76. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 75-76, L-28.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov). Type: AFH
 • SEDLIAČIK, Ján - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - ŠMIDRIAKOVÁ, Mária - ŠOLTÉS, Ladislav. Modification of urea-formaldehyde resin with collagen biopolymers. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 1.Mathematical and Analytical Techniques. - Waretown, New Jersey : Apple Academic Press, 2018, p. 275-297. ISBN 978-1-77188-515-7. Type: ABC
 • SCHWARZOVÁ, Marianna - KALAFOVÁ, Anna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - BOVDIŠOVÁ, Ivana - SLOVÁK, Lukáš - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan - CAPCAROVÁ, Marcela. Alterations in parameters of lipid metabolism and LpPLA2 activity in diabetic rats. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 58-59.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Type: AFH
 • SLEZÁK, Ján - VALACHOVÁ, Katarína - KURA, Branislav - ŠOLTÉS, Ladislav. Treatment of radiation-induced heart disease with molecular hydrogen. The matter of OH scavenging? In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 53. ISBN 978-80-224-1649-8.(APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • SÝKORA, Matúš - KAMOCSAIOVÁ, Lucia - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - FRIMMEL, Karel - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Pregnancy and systemic hypoxia affect cardiac extracellular and intercellular communication in female rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology.Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 173-174. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFL
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - BERNÁTOVÁ, Iveta - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Cardioprotective effect of the red palm oil supplementation on the cardiac oxidative stress, nitric oxide synthase and heart function in the rats suffering form hypertension. In Journal of Hypertension, 2018, volume 36, p. e42. (4.092 - IF2017). ISSN 0263-6352. Type: AEGA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - FRIMMEL, Karel - KNEZL, Vladimír - SOUKUP, Tomáš - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Cardioprotective effect of red palm oil and omega-3 fatty acids in spontaneously hypertensive and Wistar rats with altered thyroid status. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 100. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Protective effect of quercetin-quinone derivative in senescent human fibroblasts. In Free Radical Biology and Medicine, 2018, vol. 120, suppl. 1, p. S80. (6.020 - IF2017). ISSN 0891-5849.(SFRRI 2018. Biennial Meeting. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení). Type: AEMA
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Charakterizácia modelu replikačnej senescencie In vitro. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2018, abstrakt č. 1735. ISBN 978-80-972360-2-1. Dostupné na internete: <https://abstracts.preveda.sk/?abstract=1735>(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018). Type: AFH
 • ŠKANDÍK, Martin - RAČKOVÁ, Lucia. Antisenescence efficacy of quinone conjugate of quercetin. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 17.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • ŠOLTÉS, Ladislav - VALACHOVÁ, Katarína. Biopolymer Hyaluronan Messenging the Status of Synovial Joints. In Advances in Chemistry Research. Volume 46.Series: Advances in Chemistry Research. - Hauppauge, NY : Nova Science Publishers, 2018, p. 157 - 180. ISBN 978-1-53614-216-7.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ABC
 • ŠOLTÉS, Ladislav - TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VEVERKA, Miroslav - VALACHOVÁ, Katarína - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir. Samoasociujúce biopolymérové membrány ako nosiče liečivých prípravkov s antioxidačnými vlastnosťami a ich použitie : patentový spis č. 288581. Druh dokumentu: B6. Číslo prihlášky: 5032-2015. Dátum podania prihlášky: 10. 7. 2015. Dátum zverejnenia prihlášky: 2. 2. 2017. Vestník ÚPV SR č.: 02/2017. Dátum oznámenia o udelení patentu: 2. 8. 2018. Vestník ÚPV SR č.: 08/2018. Dátum sprístupnenia patentu verejnosti: 11. 6. 2018. Int. Cl. (2018.01): A61L 15/00, A61K 31/00, A61K 38/00, A61P 17/00. Majiteľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. 11 s. Type: AGJ
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - PINČEKOVÁ, Michaela - ŠTEFEK, Milan. Screening physiologically relevant substrates of aldehyde reductase. In 25th Young Research Fellow Meeting of SCT : Orléans, France, Amphi STAPS-Cost Orléans University, 5-7 March 2018. - [Orléans] : [Orléans University], 2018, p. 145, P-51.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Young Research Fellows´ Meeting of the SCT). Type: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan. Differential inhibition of aldose-reductase-mediated reduction of physiologically relevant substrates by cemtirestat. In 1st International Balkan Chemistry Congress. IBCC-2018. Programme and Abstract Book : 17-20 September 2018, Edirne, Turkiye. - Edirne : Trakya Universitesi, 2018, p. 95.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. International Balkan Chemistry Congress (IBCC-2018)). Type: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. Aldose reductase inhibitor cemtirestat alleviates symptoms of diabetic peripheral neuropathy in zucker diabetic fatty (ZDF) rats. In RICT 2018. Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery. Book of Abstracts : 54th International Conference on Medicinal Chemistry. July 4-6, 2018, Strasbourg, Grand EST, France. - Strasbourg : LD Organisation, Université de Strasbourg, Société de Chimie Thérapeutique, 2018, p. 68.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. RICT 2018. Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery : International Conference on Medicinal Chemistry). Type: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. Inhibícia aldózareduktázy cemtirestatom zmierňuje symptómy periférnej diabetickej neuropatie u ZDF potkanov. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 69-70.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Type: AFH
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. Cemtirestat attenuated neurological disorders in rat models of type I and type II diabetes: a behavioral study. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology.Abstracts of the 8th International Congress of Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 217-218. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity). Type: AFH
 • ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol. Novel aldose reductase inhibitors based on carboxymethylated mercapto-triazino-indole scaffold: drug design and biological activity. In 1st International Balkan Chemistry Congress. IBCC-2018. Programme and Abstract Book : 17-20 September 2018, Edirne, Turkiye. - Edirne : Trakya Universitesi, 2018, p. 32.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. International Balkan Chemistry Congress (IBCC-2018)). Type: AFE
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VALACHOVÁ, Katarína - HASSAN, Mohamed A. - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Chitosan/hyaluronan/edaravone membranes for anti-inflammatory wound dressing: In vitro and in vivo evaluation studies. In Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, 2018, vol. 90, p. 227-235. (5.080 - IF2017). ISSN 0928-4931.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - COLLINS, Maurice N. - VALACHOVÁ, Katarína - HASSAN, Mohamed A. - OMER, Ahmed Mohamed - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠVÍK, Karol - JURČÍK, Rastislav - ONDRUŠKA, Ľubomír - BIRÓ, Csaba - ALBADARIN, Ahmad B. - ŠOLTÉS, Ladislav. MitoQ loaded Chitosan-Hyaluronan composite membranes for wound healing. In Materials (Basel), 2018, vol. 11, no. 4, art. no. 569. (2.467 - IF2017). ISSN 1996-1944.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KARAMANOS, N.K. - PIPERIGKOU, Z. - THEOCHARIS, A.D. - WATANABE, H. - FRANCHI, M. - BAUD, S. - BREZILLON, S. - GOTTE, M. - PASSI, A. - VIGETTI, D. - RICARD-BLUM, S. - SANDERSON, R.D. - NEILL, T. - IOZZO, R.V. Proteoglycan Chemical Diversity Drives Multifunctional Cell Regulation and Therapeutics. In CHEMICAL REVIEWS. ISSN 0009-2665, 2018, vol. 118, no. 18, p. 9152-9232., Registrované v: WOS

 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VALACHOVÁ, Katarína - OMER, Ahmed Mohamed - SABET, Maysa M. - ŠOLTÉS, Ladislav. Effects of glutathione, phosphonate or sulfonated chitosans and their combination on scavenging free radicals. In High-Performance Materials and Engineered Chemistry.Series: Innovations in Physical Chemistry. - Waretown, New Jersey : Apple Academic Press, 2018, p. 371-389. ISBN 978-1-77188-598-0.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: AECA
 • TRIBULOVÁ, Narcisa - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - VICZENCZOVÁ, Csilla - WEISMANN, Peter - KNEZL, Vladimír - SLEZÁK, Ján - BARANČÍK, Miroslav. Impact of cardiac cell-to-cell junctions on determination of susceptibility of the heart to malignant arrhythmias. In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 58. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFH
 • UJHÁZY, Eduard - KOPRDOVÁ, Romana - BRUCKNEROVÁ, Ingrid - MACH, Mojmír. Intermitent hypoxia in utero and frequency of skeletal and visceral anomalies in the rat foetuses. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 106. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 106.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti). Type: AFL
 • Interdisciplinary toxicology. Editor-in-chief Michal Dubovický [2011-] ; deputy/managing editor Mojmir Mach [2008-] ; editor-in-chief Eduard Ujházy [2008-2010]. Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS. 4x ročne. ISSN 1337-6853. Type: FAI
 • UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal - ZEMÁNEK, Marián - FABEROVÁ, Viera - NAVAROVÁ, Jana - TRNOVEC, Tomáš - BEZEK, Štefan - DEDÍK, Ladislav. Pamiatke Ing. Márie Ďurišovej, DrSc. In Monitor Medicíny SLS, 2018, roč. VIII, č. 3-4, s. 50-51. ISSN 1338-2551. Type: GII
 • ULUSU, Nuray Nuriye - GÖK, Müslüm - SAKUL, Arzu Ayse Sayin - ARI, Nuray - ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen. Antioxidant SMe1EC2 modulates pentose phosphate pathway and glutathione-dependent enzyme activities in tissues of aged diabetic rats. In Interdisciplinary toxicology, 2017, vol. 10, no. 4, p. 148-154. (2017 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0041/15 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: dizajn, syntéza a biologická aktivita. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Type: ADNB
 • VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - ŠOLTÉS, Ladislav. Protective effect of mitochondrially targeted antioxidant MitoQ on oxidatively stressed fibroblasts. In Chemical Papers, 2018, vol. 72, no. 5, p. 1223-1230. (0.963 - IF2017). ISSN 0366-6352.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADDA
 • VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - MENDICHI, Raniero - RYCHLÝ, Jozef - ŠOLTÉS, Ladislav. Protective effects of catalase indicate hydrogen peroxide involvement in hyaluronan degradation initiated by Cu(II) ions plus ascorbate in situ. In Applied Chemistry and Chemical Engineering. Volume 2.Principles, Methodology, and Evaluation Methods. - Oakwille, Ontario : Apple Academic Press, 2018, p. 157-170. ISBN 978-1-77188-558-4.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií). Type: AECA
 • VALACHOVÁ, Katarína - KURA, Branislav - SLEZÁK, Ján - ŠOLTÉS, Ladislav. Molecular hydrogen acting as antioxidant: validation of radiation-induced heart disease and scavenging in situ generated hydroxyl radicals. In 68. česko-slovenské farmakologické dny v Hradci Králové : sborník abstrakt. - Hradec Králové : Ústav farmakologie LF HK, 2018, s. 134. ISBN 978-80-906595-6-8.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. Česko-slovenské farmakologické dny). Type: AFG
 • VALACHOVÁ, Katarína - ŠUŠANÍKOVÁ, Ivana - TOPOĽSKÁ, Dominika - ŠOLTÉS, Ladislav. Study of protective effects of antioxidants targeting and not targeting mitochondria. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 106-107. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 106-107.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: AFL
 • VORČÁKOVÁ, Katarína - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HORÁKOVÁ, Eva - DRABINA, Pavel - SEDLÁK, Miloš - ŠTĚPÁNKOVÁ, Šárka. Synthesis and characterization of new inhibitors of cholinesterases based on N-phenylcarbamates: In vitro study of inhibitory effect, type of inhibition, lipophilicity and molecular docking. In Bioorganic Chemistry, 2018, vol. 78, p. 280-289. (2.442 - IF2017). ISSN 0045-2068.(VEGA č. 2/0033/14 : Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi). Type: ADCA
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠEVČÍK, Jozef. The effect of central helix mutations on the stability of the N-terminal region of the cardiac ryanodine receptor. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 42-43. ISBN 978-80-973086-7-4.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia. Slovak Biophysical Symposium). Type: AFH
 • ŽIŽKOVÁ, Petronela - VISKUPIČOVÁ, Jana - HEGER, Vladimír - RAČKOVÁ, Lucia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HORÁKOVÁ, Ľubica. Dysfunction of SERCA pumps as novel mechanism of methylglyoxal cytotoxicity. In Cell Calcium, 2018, vol. 74, p. 112-122. (3.718 - IF2017). ISSN 0143-4160.(ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus