Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Ethnology and Social Anthropology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Sanitation Infrastructure at the Systemic Edge: Segregated Roma Settlements and Multiple Health Risks in Slovakia. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, art. no. 6079. (2020: 3.390 - IF, Q1 - JCR, 0.747 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph18116079 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Type: ADCA
 • Slavistická folkloristika : informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Editor Hana Hlôšková, Katarína Žeňuchová. Bratislava : Ústav etnológie SAV : Slovenský komitét slavistov Type: FAI
 • HLÔŠKOVÁ, Hana. K významnému životnému jubileu Milana Leščáka. In Etnologické rozpravy, 2020, roč. XXVII, č. 2, s. 118-120. ISSN 1335-5074. Type: GII
 • HLÔŠKOVÁ, Hana. Tretie spoločné podujatie ČNS a NSS v tieni korony. In Etnologické rozpravy, 2020, roč. XXVII, č. 2, s. 109. ISSN 1335-5074. Type: GII
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Za Jánom Michálkom. In Etnologické rozpravy, 2020, roč. XXVII, č. 2, s. 125-128. ISSN 1335-5074. Type: GII
 • PANCZOVÁ, Zuzana** - JANEČEK, Petr. Popular conspiracy theories in Slovakia and the Czech Republic. In Diogenes : A quarterly publication of The Iternational Council for Philosophy and Human Sciences, 2015, vol. 62, issue 3-4, p. 101-113. (2015 - WOS, SCOPUS). ISSN 0392-1921. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/0392192120945614 Type: ADMB
 • PANCZOVÁ, Zuzana. Pandémia alebo diabolské sprisahanie? = Pandemic or diabolical conspiracy? In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 20. ISBN 978-80-89897-31-5. (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Type: AFH
 • POPELKOVÁ, Katarína. PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. jubiluje. In Etnologické rozpravy, 2021, roč. XXVIII, č. 1, s. 186-192. ISSN 1335-5074. Type: GII
 • SALNER, Peter. Emigration, Home, Identity: An Ethnological Examination of the Identity of Jewish Emigrants from Czechoslovakia. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2021, vol. 41, no. 2, pp. 51-68. ISSN 1069-4781. Dostupné na internete: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol41/iss2/5/ (APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu) Type: ADMB
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Requesting labour activation without addressing inequalities: a move towards racialised workfare in Slovakia. In Austerity Across Europe: Lived Experiences of Economic Crises. - Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 154-166. ISBN 978-0-367-19251-8. Type: ABC
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. „Seniori, sme tu pre vás...“ Vzťahy medzi generáciami počas pandémie COVID 19 = „Seniors, we are here for you ...“ Intergenerational relations. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 26. ISBN 978-80-89897-31-5. (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Type: AFH
 • VRZGULOVÁ, Monika** - GYÁRFÁŠ LUTHEROVÁ, Soňa. Introduction: Remembering the Socialist Past. In Journal of Nationalism, Memory & Language Politics, 2021, vol. 15, issue 1, p. 1-15. (2020: 0.211 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2570-5857. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jnmlp-2021-0004 (APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu) Type: ADMB
 • VRZGULOVÁ, Monika. The closer we are, The harder it gets. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 31, no. 3, p. 299-313. (2020: 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0025 (APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu) Type: ADNB
 • VRZGULOVÁ, Monika. Etnológ Peter Salner má sedemdesiat. In Etnologické rozpravy, 2021, roč. XXVIII, č. 1, s. 193-195. ISSN 1335-5074. Type: GII
 • WINKLER, Tomáš. Kontexty výskumu kultúrno-kreatívnych centier na Slovensku [Research Contexts of Cultural and Creative Centres in Slovakia]. In Lidé města, 2021, roč. 23, č. 1, s. 75-95. ISSN 1212-8112. (VEGA 2/0064/21 : Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí) Type: ADEB
 • XYGALATAS, Dimitris - MAŇO, Peter - BARANOWSKI PINTOE, Gabriela. Ritualization increases the perceived efficacy of instrumental actions. In Cognition, 2021, vol. 215, art. no. 104823. (2020: 3.650 - IF, Q1 - JCR, 2.080 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0010-0277. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104823 Type: ADCA
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. Marian Devotion Among the Roma in Slovakia : A Post-Modern Religious Response to Marginality. Cham : Palgrave Macmillan, 2021. 166 s. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56364-6. ISBN 978-3-030-56363-9 (VEGA 2/0060/19 : Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)) Type: AAA
  Citations:
  [5] BARGÁR, Pavol. O mariánskej zbožnosti medzi slovenskými Rómami. In Dingir, Roč. 24, č. 3 (2021), s. 106. ISSN 1212-1371
  [6] Kečka, Roman. Tatiana Zachar Podolinská: Mariánska úcta medzi Rómami na Slovensku. Post-moderná náboženská odpoveď na marginalizáciu. In Sociológia - Slovak Sociological Review, Vol. 53, no.4 (2021), pp. 428-432. ISSN 0049-1225
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. On liquid ethnicity - Roma identity as a category of praxis in late-modern Slovakia. In Preserving the Roma Memories : Festschrift in honor of Dr. Adam Bartosz. - München : Lincom Europa, 2020, s. 155-177. ISBN 978-3-86290-218-7. Type: ABC
 • ZAJONC, Juraj. Passements from the collection of the Jewish museum in Prešov II = Pozamenty z fondu Židovského múzea v Prešove II. In Treasures of the Jewish Museum in Prešov III. - Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva, 2021, s. 105-129. ISBN 978-80-973652-1-9. Type: AEDA
 • ZAJONC, Juraj. Eugen Bárkány – documenter of the transformations of rural Slovakia = Eugen Bárkány – dokumentarista premien rurálneho Slovenska. In Treasures of the Jewish Museum in Prešov III. - Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva, 2021, s. 183-199. ISBN 978-80-973652-1-9. Type: AEDA
 • ZAJONC, Juraj. Paličkované čipky na textíliách zo zbierky Židovského múzea v Prešove. In Krajka : krajkářský občasník, 2021, roč. XXIII, č. 1-2, s. 4-7. ISSN 1212-589X. Type: BDE
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus