Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARAČKOVÁ, Katarína. Lokálny aktivizmus v regióne Poloniny: zachovanie alebo obnova „tradičného“? [Local activism in the Poloniny region: preserving or restoring the "traditional"?]. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2024, roč. 72, č. 1, s. 59-80. (2023: 0.3 - IF, Q4 - JCR, 0.218 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.04 (VEGA 2/0058/22 : Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity) Type: ADNA
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - ZLATANOVIĆ, Sanja. Editoriál: Revitalizácia a fungovanie kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore = Editorial: Revitalization and Functioning of Cultural Heritage in Public Space. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2024, roč. 72, č. 1, s. 3-13. (2023: 0.3 - IF, Q4 - JCR, 0.218 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.01 (VEGA 2/0058/22 : Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity) Type: BDNA
 • BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. Food as a Unifier? Rural and Urban Food Festivals in Central Slovakia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 4, s. 384 - 402. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.4.35 (VEGA 2/0064/21 : Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí) Type: ADNA
 • BULLOCK, Josh - LANE, Justin E. - MIKLOUŠIĆ, Igor - SHULTS, F. LeRon. Modeling nationalism, religiosity, and threat perception: During the COVID-19 pandemic. In PLoS ONE, 2023, vol. 18, iss. 4, art. no. e0281002. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.885 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281002 Type: ADMA
 • Politicising and gendering care for older people : Multidisciplinary perspectives from Europe. Edited by Anca Dohotariu, Ana Paula Gil and Ľubica Voľanská. 1st edition. Manchester : Manchester University Press, 2024. 256 p. Dostupné na: https://doi.org/10.7765/9781526176004. ISBN 978-1-5261-7600-4 Type: FAI
 • FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej - HLATKY, Roman - DVORSKÁ, Alexa - HRUSTIČ, Tomáš - BOŠELOVÁ, Zuzana - BUCHEL, Ondrej. Bolstering Policy Support for Disadvantaged Groups Through Humanization. In Social Psychological and Personality Science, 2024, vol. 15, issue 2, pp. 111-124. (2023: 4.3 - IF, Q1 - JCR, 2.489 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1948-5506. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/19485506231167494 Type: ADMA
 • GOGORA, Andrej - KUBISA, Tomáš. Digital thematic research collection -the case of ethnological Collection of research reports. In DARIAH Annual Event 2023: Cultural Heritage Data as Humanities Research Data? : Book of Abstracts. - Budapest : DARIAH, 2023, p. 47. Type: GHG
 • GOGORA, Andrej - KUBISA, Tomáš. Collection of research reports. The case of ethnological research collection : poster. In DARIAH Annual Event 2023: Cultural Heritage Data as Humanities Research Data? : Book of Abstracts. - Budapest : DARIAH, 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.8059450 Type: GHG
 • KOSNÁČ, Pavol - LANE, Justin E. - TOFT, Monica Duffy - SHULTS, F. LeRon. Paramilitaries, parochialism, and peace: The moral foundations and personality traits of Slovenskí Branci. In PLoS ONE, 2023, vol. 18, iss. 3, art. no. e0281503. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.885 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281503 Type: ADMA
 • MARUSHIAKOVA, Elena - POPOV, Vesselin. Images and Symbols of the Gypsies(Roma) in the Early USSR. In The Glocal Cala 2022 : The Conference on Asian Linguistic Anthropology 2022. Conference Proceedings Papers. December 19-21, 2022. Editors: Michael Hadzantonis and Asmah Haji Omar. - London : SOAS (School of Oriental and African Studies), University of London, 2023, pp. 201-206. ISSN 2707-8647. Dostupné na: https://doi.org/10.47298/cala2022.6-2 Type: AFA
 • PANÁKOVÁ, Jaroslava. Čím ďalej, tým bližšie. Klíma v ruskej Arktíde z pohľadu Stredoeurópanky. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 24-31. ISBN 978-80-974295-5-3. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/wp-content/uploads/brochure/Zmena_klimy_2.pdf Type: BEF
 • PANCZOVÁ, Zuzana. Conspiracy Theories and Apparitions: Discourses on the Edge. In Contemporary Legend : The Journal of the Internatinal Society for Contemporary Legend Research. - International Society for Contemporary Legend Research, 2024, vol. 2, [11 p.]. ISSN 0963-8334. (VEGA 2/0104/23 : Mariánska úcta na Slovensku v 21. storočí v kontexte "okúzlenia" postmoderných spoločností v postkomunistickej Európe (etnografická perspektíva). APVV-20-0334 : "Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte) Type: AECA
 • POPELKOVÁ, Katarína. Contemporary Holidays and Their Transformations : Editorial. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 4, s. 312-318. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.4.31 (VEGA 2/0064/21 : Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí) Type: GII
 • SERDZIUK, Bahdan. Obraz devy Marii v kontekste nacionalizma: etnologičeskaja perspektiva (po rezul'tatam pilotnogo issledovanija) = The image of the Virgin Mary in the context of nationalism: ethnological perspective (from the results of the pilot research). In Hristianstvo i nravstvennye vyzovy sovremennosti : Sbornik naučnyh statej XXIX Meždunarodnyh Kirillo-Mefodievskikh čtenij (g. Minsk, 18–19 maja 2023 g.). - Minsk : Izdatel'stvo Instituta teologii im. svv. Mefodija i Kirilla Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta, 2024, s. 110-114. ISBN 978-985-90600-3-8. (VEGA 2/0104/23 : Mariánska úcta na Slovensku v 21. storočí v kontexte "okúzlenia" postmoderných spoločností v postkomunistickej Európe (etnografická perspektíva)) Type: AECA
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Life next to a landfill: urban marginality, environmental injustice and the Roma. In Race and Class, 2024, vol. 65, no. 4, p. 74-91. (2023: 1.9 - IF, Q1 - JCR, 0.927 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-3968. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/03063968231203488 Type: ADCA
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. ‘This old town is not for old people’ : (Un)successful community activism in Slovakia. In Politicising and gendering care for older people : Multidisciplinary perspectives from Europe. 1st edition. - Manchester : Manchester University Press, 2024, pp. 177-197. ISBN 9781526176004. Dostupné na: https://doi.org/10.7765/9781526176004.00015 (APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Type: ABC
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - MAJO, Juraj. Religiosität und Kirche in der Slowakei im 20. und 21. Jahrhundert. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1. Auflage. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, p. 113-146. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. (APVV-22-0389 : Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku) Type: ABC
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš. Religion und Kirchen bei den slowakischen Roma an der Wende zum 21. Jahrhundert. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1. Auflage. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, p. 775-790. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. (APVV-22-0389 : Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku) Type: ABC
 • ZAJONC, Juraj. Valentine’s Day and the Eventisation of Slovakia’s Festive Culture. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 4, s. 403-425. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.4.36 (VEGA 2/0064/21 : Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí) Type: ADNA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus