Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Art History

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Questioning the status of the artist: Czechoslovakia after 1968 = Statutut na chudožnika pod vupros: Čechoslovakia sled 1968 godina. In Izkustvo i obščestvo : izkutstvovedski četenija 2022/Art Readings 2022. II.Novo izkustvo/New Art. 1. vyd. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2023, s. 105-115. ISBN 978-619-7619-22-5. ISSN 1313-2342. (VEGA 2/0098/21 : Kontexty slovenského a českého výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia na príklade vybraných neoavantgardných tendencií) Type: AECA
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Za Jiřím Šetlíkom (1929 – 2023). In Denník N, 2023, 15. 2. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3240320/za-jirim-setlikom-1929-2023/ Type: EDJ
  • GERÁT, Ivan. Holy Warriors in Socialist Czechoslovakia : Modernists, Iconology and Traditions. In Universal - International - Global : Art Historiographies of Socialist Eastern Europe. - Wien ; Köln : Bohlau, 2023, s. 121-137. ISBN 978-3-412-52081-6. Type: AECA
  • GERÁT, Ivan. Zasľúbené Bohu – panny a panenstvo v Krumlovskom kódexe (Cod. Vind. 370). In Ženy ve středověku : zakladatelky, mecenášky, matky. 1. vyd. - Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2022, s. 157-179. ISBN 978-80-87922-32-3. Type: AECA
  • HERUCOVÁ, Marta. Orientálne obrazy z kaštieľa v Dolnej Krupej = Oriental paintings from the manor house in Dolná Krupá. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 179-190. ISBN 978-80-8060-535-3. (VEGA č. 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku) Type: BEF
  • MEGYEŠI, Peter. Vízie svätej Brigity Švédskej a neskorogotická ikonografia Adorácie Krista na Slovensku. In Ženy ve středověku : zakladatelky, mecenášky, matky. 1. vyd. - Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2022, s. 180-193. ISBN 978-80-87922-32-3. Type: AECA
  • MEGYEŠI, Peter. Strom v umení : od Adama po antropocén. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2023, roč. 30, č. 1, s. 82-97. ISSN 1335-9770. Type: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Pnutia v sieti vzťahov. In Artalk.cz, 2023, 3. 4. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/04/03/pnutia-v-sieti-vztahov/ Type: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Oto Hudec, Východoslovenská galéria, Košice. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 67, s. 63. ISSN 1336-9644. Type: EDI
  • MEGYEŠI, Peter - BURAN, Dušan. Staré umenie v novej galérii. In Artalk.cz, 2023, 23.1. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/01/23/stare-umenie-v-novej-galerii/ Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus