Information Page of SAS Organisation

Institute of Art History

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Slovenská národná galéria v čase Nežnej revolúcie = Slovak National Gallery in Times of the Velvet Revolution. In Revolúcia: nežná x digitálna - digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po. Zostavovatelia: Peter Barta, Jasna Gaburová ; recenzenti: Ľuboš Kačírek, Matej Fandl. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2019, s. 36-41. ISBN 978-80-8060-470-7. Type: AFD
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Prínos (nielen) migrantov pre výtvarný život Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. In "Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé." Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska : zborník z medzinárodnej konferencie. Zostavovatelia: Branislav Geschwandtner, Jana Gubášová Baherníková ; recenzenti: Tomáš Janura, Ján Valo. - Bratislava : Veda, 2020, s. 237-258. ISBN 978-80-224-1804-1. Type: AFD
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Výstava vznikla online, no vidieť ju naživo. In Denník N, 2020, roč. 6, č. 140, s. 13. ISSN 1339-844X. Type: EDI
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. ETIENNE CORNEVIN, filozof a znalec umenia (1950 – 2016). In Slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku, 2020. Dostupné na internete: <https://m.facebook.com/SlovakEmbassyFrance/photos/a.291819137526729/4161629857212285/?type=3&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1595855061730755&ref=m_notif>. Type: GHG
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. O depolitizácii kultúrnych inštitúcií v Bratislave aj inde. In Denník N, 2020, roč. 6, č. 101, s. 14. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana - STRÝČKOVÁ, Katarína. Umenie nemá slúžiť politikom, odstránením sôch dejiny negumujeme, hovorí historička umenia Zuzana Bartošová. In Denník N, 2020, roč. 6. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1962381/umenie-nema-sluzit-politikom-odstranenim-soch-dejiny-negumujeme-hovori-historicka-umenia-zuzana-bartosova/?cst=f4c68b610a6ddb5ecffc5db04ee6effb4a42fd26>. Type: GII
 • GERÁT, Ivan. Saint George between media and functions. In Radovi Instituta za Povijest Umjetnosti, 2019, roč. 43, s. 37-46. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2019 - Scopus). ISSN 1845-4534. Type: ADMB
 • GERÁT, Ivan. Hviezdne dimenzie obrazovej pamäte. In Operačná a externá pamäť v umení. - Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020, s. 68-76. ISBN 978-80-556-4753-1.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: AEDA
 • GERÁT, Ivan - ZERVAN, Marián. Operačná a externá pamäť v umení. In Operačná a externá pamäť v umení. - Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020, s. 4-11. ISBN 978-80-556-4753-1. Type: AEDA
 • GERÁT, Ivan. Rámy, rámce a trojkráľová téma v umení vrcholného stredoveku. In Obraz / rám / priestor : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. - 8. novembra 2019 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Editori Zora Rusinová, Ján Kralovič ; recenzenti Josef Fulka, Vlastimil Zuska. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2020, s. 179-192. ISBN 978-80-8189-037-6.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: AFB
 • Operačná a externá pamäť v umení. Ivan Gerát, Marian Zervan (eds.) ; recenzenti: Miroslav Marcelli, Miloš Ševčík, Beata Jablonská. Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020. 153 s. ISBN 978-80-556-4753-1. Type: FAI
 • GRÚŇ, Daniel. Dialógy s verejnou sférou. Interpretácia vybraných diel súčasného umenia v kontexte teórií kultúrnej pamäti. In Operačná a externá pamäť v umení. - Bratislava : Novum : VŠVU : Slovart, 2020, s. 98-103. ISBN 978-80-556-4753-1. Type: AEDA
 • GRÚŇ, Daniel. Umjetnik Artifex : Vlado Martek and the Transmutation of Poetry. In Vlado Martek : this Book is better than ideal / ova knjiga blja je od idealne / ta knjiga je boljša od idealne. Catalogue editors Alenka Gregorič a Ksenija Orelj. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljana, 2020, s. 158-173, obr. príloha. ISBN 9789616969-36-9. Type: BEF
 • BALÁŽOVÁ, Barbara. Narratives of Adversity or Micrihistories of Success? : the Case of Jesuits in Banská Bystrica. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2019, roč. 67, č. 3, s. 184-214. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123. Type: ADMB
 • MEGYEŠI, Peter. An Iconographic Note on the Chasse of Saint-Aurelian of Limoges. In Source : Notes in the History of Art, 2020, vol. 39 no. 2, p. 71-79. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0737-4453. Type: ADCB
 • MEGYEŠI, Peter. A Trecento Angevin Polyptych, the Adoration of the Magi, and the Thirsty Servant. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2019, roč. 67, č. 4, s. 320-332. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: ADMB
 • MEGYEŠI, Peter. Podoby ilúzie. In Artalk.cz, 2020, 28. 2., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2020/02/28/podoby-iluzie/>. Type: EDI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus