Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute for Sociology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta - RABO, Annika. Conspiracy Theories. In The International Encyclopedia of Anthropology [elektronický zdroj]. - John Wiley & Sons, Inc., 2018, p. 1-4. ISBN 9781118924396. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118924396.wbiea2449> Type: BDA
  • KUSÁ, Zuzana. Ako chápeme na Slovensku sociálnu spravodlivosť [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9380> Type: GHG
  • KUSÁ, Zuzana. Keď sa podarí. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 14, s. 18. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/575044-ked-sa-podari/> Type: GII
  • KUSÁ, Zuzana. Práškovanie. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 3, s. 18. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/573631-praskovanie/> Type: GII
  • KUSÁ, Zuzana. Sčítania nášho nálezy a straty. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 26, s. 18. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/576544-scitania-nasho-nalezy-a-straty/> Type: GII
  • KUSÁ, Zuzana. Dlhá čiara zodpovednosti. In Pravda, 2021, roč. XXXI, č. 38, s. 18. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/578125-dlha-ciara-zodpovednosti/> Type: GII
  • TÍŽIK, Miroslav. Dilbar, Alieva (ed.). Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2021, roč. 53, č. 1, s. 80-88. ISSN 0049-1225. Recenzia na: Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. - ISBN 978-80-89897-21-6. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/02161533review%20-%20Alieva.pdf> Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus