Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ŠAŠERINA, Svetlana. Zberateľská činnosť Zboru pre výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 45-53. ISBN 978-80-89388-81-3. (VEGA 2/0025/18 : Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku. Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Type: AFD
  • ŽEŇUCH, Peter - ZUBKO, Peter. Michal Bradač - Rukoväť cirkevných dejín = Michail Bradač - Epytom Istoriji Cerkovnyja. Rec. Jaroslav Coranič, Miloš Lichner, Vladimír Rábik. Bratislava : VEDA : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2021. 464 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, Vol. VIII. ISBN 978-80-224-1876-8 (VEGA 2/0011/17 : Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom) Type: AAB
  • ŽEŇUCH, Peter. Jazykový obraz Božej vlády. In Parrésia : Revue pro východní křesťanství. - nakl. Pavel Mervart, 2020, 2019 – 2020, roč. 12. – 13., s. 181 – 194. ISBN 978-80-7465-459-6. ISSN 1802-8209. (APVV-16-0514 : Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny) Type: ADEB
  • ŽEŇUCH, Peter - SEDAKOVA, Irina - KITANOVA, Marija - GUSEV, Nikita. Traditional and Non-Traditional Values in Russia, Bulgaria and Slovakia : Ethnolinguistic, Comparative and Historical Dimensions. In The Yearbook of Balkan and Baltic Studies. - Vilnius - Tartu – Sofia : Elm Scholarly Press, 2020, vol 3., s. 109-132. ISSN 2613-7844. Dostupné na: https://doi.org/10.7592/YBBS3.06 (ERA.NET RUS Plus; RUS_ST2017-472 : Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte) Type: ADMB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus