Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DURKAJ, Lukáš. Štvrté prikázanie v slovenských prekladoch Žaltára. In Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023, s. 59-73. ISBN 978-80-89994-86-1. (VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla. Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Type: AFB
  • FENÍK, Juraj. Obraz rodičov a detí v 2 Kor 12,14. In Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023, s. 50-58. ISBN 978-80-89994-86-1. (VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla. Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Type: AFB
  • LAPKO, Róbert - DUDOVÁ, Katarína. Česť z pohľadu etnolingvistiky = Honour from the Perspective of Ethnolinguistics. Rec. Peter Olekšák, Katarína Žeňuchová. 1. vyd. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023. 80 s. ISBN 978-80-89994-84-7 (APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí) Type: AAB
  • LAPKO, Róbert. Deti v Knihe Tobiáš. In Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023, s. 25-33. ISBN 978-80-89994-86-1. (VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla. Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Type: AFB
  • Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023. 104 s. ISBN 978-80-89994-86-1 (Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Type: FAI
  • LUZHANYTSIA, Vasyl. Jazyk - osnova razvitija naroda. In Slavjanskij mir : Kuľturogičeskij aľmanach - 2023. 1. vydanie. - Surgut : Surgutskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2024, s. 76-78. ISBN 978-5-93190-427-6. Type: AECA
  • LUZHANYTSIA, Vasyl. Osobennosti otobraženija obraza chišnych životnych v slavjanskom foľklore i mirovozzrenii = Špecifiká zobrazovania dravých zvierat v slovanskej ľudovej kultúre a svetonázore. In Interdisciplinárna doktorandská konferencia LOQUERE V. : Zborník príspevkov. Zost. Adam Bajza - Tomáš Gašpar et al., recenzenti Igor Cintula - Milan Petkanič. 1. vydanie. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2024, s. 285-295. ISBN 978-80-572-0419-0. Dostupné na internete: https://ff.ucm.sk/docs/veda_a_vyskum/Konferencie/LOQUERE/LOQUERE_V/Zbornik_prispevkov_Loquere_V.pdf (LOQUERE V. : Interdicsiplinárna doktorandská konferencia) Type: AFD
  • LUZHANYTSIA, Vasyl. Etnolingvističeskij analiz obrazov životnych v tradicionnoj kuľture Slavjan. In Varia 32 : zborník abstraktov z 32. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov 30.11. – 1.12.2023). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2023, s. 32. ISBN 978-80-555-3229-5. Dostupné na internete: https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Spacilova1/subor/9788055532295.pdf (Kolokvium mladých jazykovedcov) Type: AFH
  • POLGÁRYOVÁ, Paulína. Rodinná terminológia v cechovej štruktúre. In Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Róbert Lapko (ed.), rec. Anton Tyrol, Katarína Žeňuchová. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : POSTOJ MEDIA, s. r. o., 2023, s. 91-102. ISBN 978-80-89994-86-1. (VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. Rodina v Biblii : Recepcia biblickej rodinnej terminológie II. VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. APVV-20-0130 : Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla) Type: AFB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus