Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

The Institute for Forecasting

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. A geography of creative networks : the case of a small European economy. In Moravian Geographical Reports, 2022, vol. 30, no. 2, p. 99-115. (2021: 2.311 - IF, Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0007 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Type: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Public Support to Research and Innovation: Do European Resources Boost Innovation Outputs? In Journal for East European Management Studies, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 106-129. (2021: 0.945 - IF, Q4 - JCR, 0.227 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0949-6181. Dostupné na: https://doi.org/10.5771/0949-6181-2022-1-106 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Type: ADMA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Beyond financial success : success goals of creative entrepreneurs. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2022, vol. 11, no. 1, art. no. 14. (2021: 0.548 - SJR, Q1 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-022-00207-6 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ. VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Type: ADMB
  Citations:
  [3.1] AU-YONG-OLIVEIRA, M., WALTER, C. E . Innovating regarding culture, leadership, and consumption in Peru - An autoethnographic journey on historical entrepreneurship. In ICIEMC Proceedings. Aveiro: UA Editora - Universidade de Aveiro, 2022, number 3, pp. 50-61 . ISSN 2184-9102.
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Economics of Biobanking: Business or Public Good? : Literature Review, Structural and Thematic Analysis. In Social Sciences, 2022, vol. 11, iss. 7, art. no. 288. (2021: 0.438 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0760. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/socsci11070288 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Type: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. It is about the teachers' skills : perceived effects of the european assistance on drop-out rates in Slovakia. In Economic and Social Development : 85th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Book of Proceedings, Porto, 21-22 July, 2022. Editors: Maria Elisabete Pinto da Costa, Maria do Rosario Anjos, Vlasta Roska. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2022, p. 17-28. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Type: AFC
 • BALÁŽ, Vladimír. Baláž: Matovičova reforma? 2,6 miliónom ľudí sa čiastočne uľaví, budú mať viac peňazí (Rozhovor). In Pravda, 2.1. 2022. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/612149-ekonom-balaz-o-roku-2022-uroky-na-hypoteky-nahor-tak-skoro-nepojdu/ Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Kto zaštopká potrhané siete? In Denník N, 3.1. 2022. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2667329/kto-zastopka-potrhane-siete/?ref=mwac Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Slovensko sa ocitlo vo vleku technologických zmien. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 24.1. 2022. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://komentare.hnonline.sk/komentare/19701437-slovensko-sa-ocitlo-vo-vleku-technologickych-zmien Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Ako ekonomicky reagovať na povojnové výzvy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 21.3. 2022. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://komentare.hnonline.sk/komentare/24016216-ako-ekonomicky-reagovat-na-povojnove-vyzvy Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Kórejská batériová budúcnosť: Lídrami už za dekádu. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.02. 2022. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://komentare.hnonline.sk/komentare/21664107-korejska-bateriova-buducnost-lidrami-uz-za-dekadu Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Budúce synergie v liečbe onkologických ochorení. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 12.1. 2022. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Odpady a rómske komunity vo svetle kvantitatívnych dát. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022, s. 64-124. ISBN 978-80-89524-68-6. Type: ABD
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - REPÍKOVÁ, Martina - KORYTÁROVÁ, Katarína. Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050 : Analýza scenárov vývoja emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike. Bratislava : Prognostický úszav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2022. 47 s., ECF 2021-2022/Report 3. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/SAV_Uhlikovo-neutralne-Slovensko-do-roku-2050.pdf Type: GAI
 • FABO, Brian - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Methodological issues related to the use of online labour market data [elektronický zdroj]. Geneva : ILO, 40 p. ILO Working paper, 68. Dostupné na: https://doi.org/10.54394/ZZBC8484. ISBN 9789220372814. ISSN 2708-3446 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Type: AGI
  Citations:
  [3.1] BENNETT, Fidel, ESCUDERO, Verónica, LIEPMANN, Hannah, PODJANIN, Ana. Using Online Vacancy and Job Applicants’ Data to Study Skills Dynamics. Geneva: ILO, 2022, 50 p.,Working Paper 75. ISBN 9789220376614 (print), ISBN 9789220376621 (web-pdf).
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. EU small open economies in digital competitiveness race. In BEE Conference: 7th Business & Entrepreneurial Economics 2022, 03-05 June, Plitvice Lakes, Croatia. Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2022, s. 45-54. ISSN 2459-5225. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics) Type: AFC
 • GOMBITOVÁ, Dagmar - DOKUPILOVÁ, Dušana. Innovative Expert Methods in Strategic Decision Making. In Kvalita Inovácia Prosperita, 2022, roč. 26, č. 1, s. 90-109. (2021: 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1745. Dostupné na: https://doi.org/10.12776/QIP.V26I1.1643 Type: ADNB
 • GUZI, Martin - KAHANEC, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. What explains immigrant-native gaps in European labor markets: The role of institutions. In Migration Studies, 2021, vol. 9, no. 4, pp. 1823–1856. (2020: 1.917 - IF, Q3 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2049-5838. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/migration/mnab044 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Type: ADMA
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Formovanie florentských obrazových vetiev klaňania mudrcov. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 251-305. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Type: ABB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Dve teatralizované formy slávenia Troch kráľov: trojkráľový sprievod a koledovanie. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 427-469. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Type: ABD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Pohyb obrazu, posun významu. In Studia Capuccinorum Boziniensia. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2022, roč. 8, č. 7, s. 180-184. ISSN 2585-8025. Type: AEDA
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Gotická cesta je otvorená. In Katolícke noviny : týždenník pre náboženské a spoločenské otázky, 21.10. 2021. ISSN 0139-8512. Dostupné na internete: https://www.katolickenoviny.sk/z-vasej-posty/category/z-vasej-posty/article/goticka-cesta-je-otvorena-.xhtml Type: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - DOKUPILOVÁ, Dušana. The Current Trend of Young Human Capital for Education in Slovakia. In BEE Conference: 7th Business & Entrepreneurial Economics 2022, 03-05 June, Plitvice Lakes, Croatia. Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2022, s. 55-62. ISSN 2459-5225. (ENIS - ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe : ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice. VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics) Type: AFC
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. Prečo sa vracajú? In Forbes, 2022, č. 8. ISSN 0015-6914. Type: GII
 • KORYTÁROVÁ, Katarína. Obnova budov a jej financovanie. In Vykurovanie 2022 : zborník prednášok z 30. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému: Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu, Horný Smokovec, 14.-18. február 2022 [elektronický zdroj]. Editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová, recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2022, s. 55-60. ISBN 978-80-89878-88-8. (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti. Vykurovanie 2022 : medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2022. Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu) Type: AFD
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - BALOG, Miroslav. Identification of key actors in Industry 4.0 informal R&D network. In EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, 2022, vol., no., pp. 1-8. ISSN 2410-0218 E-ISSN. Dostupné na: https://doi.org/10-4108/eetinis.v9i31.1181 Type: ADMB
 • KRUPNIK, S. - WAGNER, A. - KORETSKAYA, O. - DOKUPILOVÁ, Dušana. Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe. In Energy Research & Social Science, 2022, vol. 89, art. no. 102536. (2021: 8.514 - IF, Q1 - JCR, 2.551 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2214-6296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102536 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] DRAGOMIR, Voicu D., GORGAN, Catalina, CALU, Daniela-Artemisa, DUMITRU, Madalina. The relevance and comparability of corporate financial reporting regarding renewable energy production in Europe. In Renewable Energy Focus, ISSN 1755-0084. 2022, vol. 41, pp. 206-215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ref.2022.03.002., Registrované v: WOS
  [1.2] GATTO, Andrea. The energy futures we want: A research and policy agenda for energy transitions. In Energy Research and Social Science, ISSN 22146296. 2022, vol. 89, Article number 102639. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102639., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] MANCINI, Eliana, RAGGI, Andrea. Out of sight, out of mind? The importance of local context and trust in understanding the social acceptance of biogas projects: A global scale review. In Energy Research and Social Science, ISSN 2214-6296. 2022, vol. 91, Article number: 102697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102697., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] SPIJKERBOER, Rozanne C., TURHAN, Ethemcan, ROOS, Andreas, BILLI, Marco, VARGAS-PAYERA, Sofia, OPAZO, Jose, ARMIERO, Marco. Out of steam? A social science and humanities research agenda for geothermal energy. In Energy Research and Social Science, ISSN 22146296. 2022, vol. 92, Article number 102801. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102801., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] HUPPMANN, Daniel, BROWELL, Jethro, NASTASI, Benedetto, VALE, Zita, SÜSSER, Diana. A research agenda for open energy science: Opportunities and perspectives of the F1000Research Energy Gateway [version 1; peer review: not peer reviewed] F1000Research 2022, 11:896, https://doi.org/10.12688/f1000research.124267.1
  [3.1] ZAMULA,Iryna, KIREITSEVA, Anna, TRAVIN, Vitaliy, BERLYAK, Halyna, PALIY, Olga. Trading in Greenhouse Emissions Quotas: Accounting Approach. In Economics. Management. Innovations, ISSN 2410-3748. 2022, no. 1(30).
 • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - KOVÁČOVÁ, Lucia - HOLIČKOVÁ, Nina. Spolupráca ruže prináša : Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy. Recenzentky: Darina Ondrušová, Zuzana Polačková. Bratislava : Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, 2022. 127 s. ISBN 978-80-89524-67-9 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Type: AAB
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - PONGRÁCZ, Eva. Správa o stave ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Daniel Škobla, Miroslav Balog. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2022. 47 s. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/dokumenty/sprava-stave-ekosystemu-si-slovensku_mpsvr-sr_022022.pdf. ISBN 978-80-89125-20-3 Type:
 • Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. Editori: Daniel Škobla, Richard Filčák, recenzenti: James Grellier, Václav Walach. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022. 255 s. Forecasting Works: ResearchTO Practice/Výskum pre prax. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6. ISBN 978-80-89524-68-6 Type: FAI
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - NOVÁKOVÁ, Gabriela. Three Decades of Post-Communist Fertility Transition in a Subnational Context: The Case of Slovakia. In Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2022, vol. 113, no. 4, pp. 397-411. (2021: 4.194 - IF, Q1 - JCR, 0.941 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0040-747X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/tesg.12515 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav. Growing Childlessness and One‐Child Families in Slovakia in the Shadow of Fragile Pronatalism. In Social Inclusion, 2022, vol. 10, no. 3, pp. 100-111. (2021: 1.543 - IF, Q3 - JCR, 0.469 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2183-2803. Dostupné na: https://doi.org/10.17645/si.v10i3.5227 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - FITALOVÁ, Anna. Late motherhood and spatial aspects of late fertility in Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2022, vol. 30, no. 2, p. 86-98. (2021: 2.311 - IF, Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2199–6202. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0006 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - FITALOVÁ, Anna. Neskorá plodnosť na Slovensku = Late Fertility in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 1, s. 26-52. (2021: 0.635 - IF, Q4 - JCR, 0.204 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.1.2 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Pokračujúca transformácia sobášnosti slobodných na Slovensku v longitudinálnom pohľade = Continuing Transformation of Nuptiality in Slovakia in a Longitudinal Perspective. In Slovenská štatistika a demografia, 2022, roč. 32, č. 3, s. 3-23. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Sobášnosť slobodných na Slovensku v pandemickom roku 2020 = Nuptiality of Single Persons in Slovakia in the Pandemic Year 2020. In Slovenská štatistika a demografia, 2022, roč. 32, č. 2, s. 3-18. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Bezdetnosť a odkladanie rodenia prvých detí v krajinách Vyšehradskej skupiny = Childlessness and the Postponement of First Births in the Visegrad Countries. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2022, roč. 64, č. 2, s. 139-157. (2021: 0.228 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0011-8265. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/dem.0302 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: ADMB
 • WILLIAMS, Allan M. - CHEN, Jason Li - LI, Gang - BALÁŽ, Vladimír. Risk, uncertainty and ambiguity amid Covid-19: A multinational analysis of international travel intentions national analysis of international travel intentions. In Annals of Tourism Research, 2022, vol. 92, article number 103346. (2021: 12.853 - IF, Q1 - JCR, 3.145 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0160-7383. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103346 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus