Information Page of SAS Organisation

Institute of Political Sciences SAS

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • HUDECOVÁ, Jana. Obsadzovanie Slovenska - dlhá cesta k Trianonu. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 3, s. 13. Type: GII
 • HUDECOVÁ, Jana. Milan Rastislav Štefánik - vedec, diplomat, vojak. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 4, s. 12-13. Type: GII
 • KMEŤ, Norbert. Co se vám vybaví, když se řekne třetí odboj? In Paměť a dějiny, 2019, roč. XII, č. 4, s. 129. ISSN 1802-8241. Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Electoral crisis of Smer-SD in 2017-2018. In Sovremennaya Evropa, 2018, vol. XIX, nr. 7, pp. 73-85. ISSN 0201-7083. Type: ADEA
 • MARUŠIAK, Juraj. Spomienka na Jána Palacha. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 13, s. 25. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Túžby biskupov po moci. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 29, s. 21. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Keby len rigorózka. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 38, s. 23. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Hanebné februárové výročie. In Pravda, 2019, roč. XXIX, s. 47. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Nástup krajnej pravice. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 66, s. 29. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj - NOVOTNÝ, Pavel. Ukrajina je s Moldavskom najchudobnejším štátom Európy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. 27, č. 55, s. 9. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Súboj nereálnych obrazov. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 77, s. 15. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Ukrajinský krok do neznáma. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 95, s. 25. ISSN 1335-4051. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus