Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Political Science SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • AUGUSTÍN, Michael. CSCE’s Peace Efforts in the Nagorno-Karabakh Conflict during the Czechoslovak Chairmanship in 1992. In Security and Human Rights, 2023, vol. 33, iss. 1-2, pp. 1-15. (2022: 0.8 - IF, 0.122 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1874-7337. Dostupné na: https://doi.org/10.58866/ZOSG6726 Type: ADMA
  • BANOVIĆ, Branko - ĆUKOVIĆ, Jelena - MILENKOVIĆ, Miloš - MARUŠIAK, Juraj (prekl.) - ZLATANOVIĆ, Sanja (prekl.). Populárna kultúra a nehmotné kultúrne dedičstvo v službe zmierenia: návrat srbskej etnológie a antropológie do verejnej sféry = Popular culture and intangible cultural heritage in the service of reconciliation – the return of Serbian ethnology and anthropology to the public sphere. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2024, roč. 72, č. 1, s. 14-32. ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.02 Type: EDJ
  • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - ZLATANOVIĆ, Sanja. Editoriál: Revitalizácia a fungovanie kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore = Editorial: Revitalization and Functioning of Cultural Heritage in Public Space. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2024, roč. 72, č. 1, s. 3-13. ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.01 Type: BDNA
  • DALBERG, Dirk Mathias. The “bad” Slovak Martin M. Šimečka : The critical engagement of a liberal writer and journalist with slovak nationalism and the state of democracy in the 1990s. In Soudobé dějiny, 2023, roč. 30, č. 3, s. 818-850. (2022: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7050. Dostupné na: https://doi.org/10.51134/sod.2023.062 (VEGA č. 2/0068/23 : Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje) Type: ADMB
  • MARUŠIAK, Juraj - NAVRÁTIL, Matej. Slovakia: Assessment of the functioning of the Lisbon Treaty from a small state perspective. In Small states within the European Union : Challenges - dilemmas - strategies. 1. vyd. - Varšava : Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, 2023, s. 265-291. ISBN 978-83-67811-20-0. Dostupné na internete: https://aws.edu.pl/small-states-within-the-european-union-challenges-dilemmas-strategies-ed-piotr-bajda/ (APVV-21-0237 : Slovensko v európskom diferencovanom zriadení. VEGA č. 2/0068/23 : Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje) Type: ABC
  • MARUŠIAK, Juraj. War as the “new normal.” Slovakia’s Eastern Policy in 2023. In Yearbook of Slovakia’s foreign policy 2023. first edition. - Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2024, s. 128-149. ISBN 978–80–89645–32–9. Type: AEDA
  • MARUŠIAK, Juraj. Presidential election in Slovakia: polarization continues. In AuthLIB : neo-authoritarianisms in Europe and the liberal democratic response [elektronický dokument], non. p. Dostupné na internete: https://www.authlib.eu/presidential-election-slovakia-polarization-continues/ Type: GHG
  • MARUŠIAK, Juraj. Vyhrať voľby nestačí. In Pravda.Názory: Analýzy a postrehy, 08.04.2024, roč. 34, č. 68, s. 21. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/705712-vyhrat-volby-nestaci/ Type: GII
  • MIŠÍK, Matúš** - ORAVCOVÁ, Veronika - VICENOVÁ, Radka. Energy efficiency of buildings in Central and Eastern Europe: room for improvement. In Energy Efficiency, 2024, vol. 17, no. 4, art. no. 32. ISSN 1570-646X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12053-024-10215-y (APVV-20-0012 : GREENREC - zelená obnova EÚ v období po COVID-19) Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus