Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Political Science SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • AUGUSTÍN, Michael. The Helsinki Process during the CSCE Chairmanship of the Czech and Slovak Federative Republic in 1992: from Prague to Helsinki. In Res Gestae : czasopismo historyczne, 2023, č. 16, s. 149-163. ISSN 2450-4475. Dostupné na: https://doi.org/10.24917/24504475.16.9 Type: ADEB
 • AUGUSTÍN, Michael. Nemôže prestať horieť oheň, do ktorého sa prikladá. In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 7, s. 30-31. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/nemoze-prestat-horiet-ohen-do-ktoreho-sa-priklada/ Type: BDF
 • DALBERG, Dirk Mathias. Politisches Denken im tschechoslowakischen Dissens : Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989). Stuttgart : Ibidem - Verlag, 2023. 542 s. Soviet and Post-Soviet Politics and Society, 264. ISBN 978-3-8382-1318-7 (VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989) Type: AAA
 • DINUŠ, Peter. Советский Союз и поражение социализма. Рецензенты: Суслов Михаил Григорьевич профессор, Яковлева Александра Федоровна. 1. vyd. Moskva : Vydavateľstvo Akvilon, 2022. 275 s. ISBN 978-5-906578-52-5 Type: AAA
 • DINUŠ, Peter. O zaostávaní spoločenských vied v kapitalistickej spoločnosti. In Věda a akademická svoboda v nebezpečných časech. 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Epocha, s. r. o., 2023, s. 37-43. ISBN 978-80-278-0107-7. Type: AECA
 • GRIGELOVÁ, Petra. The nature of parliamentary diplomacy in international relations. In Zabezpechennja stіjjkostі sistemi publіchnoї vladi ta upravlіnnja v umovakh voєnnogo stanu ta vіdnovlennja Ukraїni. Redakčná rada konferenčného zborníka - recenzenti Izha M.M., Popov M.P., Voronov O.І., Karpenko L.M., Rovinskijj JU.O., Sakhanenko S.Є., Jackevich І.V., Brocková Katarína, Janas Karol, Kucharčík Rudolf, Lipková Ľudmila, Augustín Michael, Ondriaš Juraj, Struhár Pavol, Škvrnda František, Zubro Tetyana. 1. vyd. - Odesa : Odeska polіtekhnіka, 2023, pp. 191-193. ISBN 978-80-225-5069-7. (VEGA č. 2/0068/23 : Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje. Zabezpechennja stіjjkostі sistemi publіchnoї vladi ta upravlіnnja v umovakh voєnnogo stanu ta vіdnovlennja Ukraїni : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Type: AFC
 • KMEŤ, Norbert. Odraz krízy normalizačného režimu v listoch obyvateľov Slovenskej socialistickej republiky najvyšším politickým, čiže straníckym orgánom štátu. In Ze studnice informací : Příspěvek k problematice stížností v komunistickém Československu. 1. vyd. - Praha - Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů, Praha : Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2023, s. 164-195. ISBN 978-80-7516-027-0. Type: AECA
 • MARUŠIAK, Juraj. Slovakia: Emergence of an Old-New Pseudo-Pan-Slavism in the Context of the Conflict Between Russia and Ukraine After 2014. In Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe : Origins, Manifestations and Functions. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, s. 329-355. ISBN 978-3-031-17874-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17875-7_16 (APVV-20-0334 : "Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte. VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989) Type: ABC
 • MARUŠIAK, Juraj - ZLATANOVIĆ, Sanja. Medzi Slovenskom, Juhosláviou a Srbskom – obraz vojvodinskej slovenskej komunity v slovenských a srbských politických naráciách v 19. – 21. storočí = Between Slovakia, Yugoslavia, and Serbia – The image of the Vojvodina Slovak community in Slovak and Serbian political narratives in the 19th – 21st century. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 6, s. 615-639. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.6.1 Type: ADNA
 • MARUŠIAK, Juraj. Prečo Ukrajina nemá jadrové zbrane? : Medzi sovietskou suverenitou a Budapeštianskym memorandom. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 3, s. 52-55. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • MARUŠIAK, Juraj. Kalmar, Ivan: White But Not Quite. Central Europe’s Illiberal Revolt. Bristol: Bristol University Press 2022. ISBN: 978-1529213607; 334 S. In Connections : Transnational, cross-regional and global. ISSN 2196-5323. Recenzia na: White But Not Quite / Ivan Kalmar. - Bristol : Bristol University Press, 2022. - ISBN 978-1-5292-1362-1. Type: EDI
 • MARUŠIAK, Juraj. Deň ústavy SR : úcta k ústave je znakom našej demokratickej vyspelosti. In Aktuality [SAV], 01.09.2023. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11370 Type: GHG
 • MARUŠIAK, Juraj. Predlžovanie agónie. In Pravda, 24.1.2023, roč. 33, č. 16, s. 23. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/654596-predlzovanie-agonie/ Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Prvý rok veľkej vojny. In Pravda, 23.2.2023, roč. 33, č. 38, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/658026-prvy-rok-velkej-vojny/ Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Kauza Klus ako správa o Slovensku. In Pravda, 27.3.2023, roč. 33, č. 60, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/661660-kauza-klus-ako-sprava-o-slovensku/ Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Úradnícka vláda ako únik pred zodpovednosťou. In Pravda, 15.5.2023, roč. 33, č. 91, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/667370-uradnicka-vlada-ako-unik-pred-zodpovednostou/ Type: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Pellegriniho „utrpený“ úspech. In Pravda, 03.10.2023, roč. 33, č. 188, s. 27. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/683577-pellegriniho-utrpeny-uspech/ Type: GII
 • ONDREJKA, Matúš. The need for utopia in a world of global capitalism. In Mizhnarodne spivtovarystvo ta Ukrayina v suchasnykh hlobal´nykh tsyvilizatsiynykh protsesakh: aktual´ni ekonomichni, polityko-pravovi, bezpekovi ta sotsial´no-humanitarni aspekty [elektronický dokument], s. 314-318. (Mizhnarodne spivtovarystvo ta Ukrayina v suchasnykh hlobal´nykh tsyvilizatsiynykh protsesakh: aktual´ni ekonomichni, polityko-pravovi, bezpekovi ta sotsial´no-humanitarni aspekty : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFC
 • ONDREJKA, Matúš. Erich Fromm a "moderný človek". In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 3, s. 24-25. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/erich-fromm-a-moderny-clovek/ Type: BDF
 • ONDREJKA, Matúš. HAUSER, M. (ed.): Pražské jaro. Logika nového světa. Od reforem k revoluci. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 16, no. 1, s. 48-52. ISSN 1337-8163. Type: EDI
 • ONDREJKA, Matúš. Cesta kritického filozofa - K Tamásovej filozofii socializmu. In Slovo, 2023, 27. 01. ISSN 1336-2984. Dostupné na internete: https://noveslovo.eu/eseje/cesta-kritickeho-filozofa-k-tamasovej-filozofii-socializmu/ Type: GHG
 • TELEPČÁK, Peter. DAUBNER, P. (ed.): Idea socializmu? Ku knihe Axela Honnetha. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 16, no.1, s. 58-61. ISSN 1337-8163. Type: EDI
 • VALÁŠKOVÁ, Kristína. Slovakia's school system and ukrainian children one year after the conflict began. In Mizhnarodne spivtovarystvo ta Ukrayina v suchasnykh hlobal´nykh tsyvilizatsiynykh protsesakh: aktual´ni ekonomichni, polityko-pravovi, bezpekovi ta sotsial´no-humanitarni aspekty [elektronický dokument], s. 331-335. (Mizhnarodne spivtovarystvo ta Ukrayina v suchasnykh hlobal´nykh tsyvilizatsiynykh protsesakh: aktual´ni ekonomichni, polityko-pravovi, bezpekovi ta sotsial´no-humanitarni aspekty : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFC
 • VOJTOVIČ, Tomáš. Crisis of society. Civic education as a possible solution to the problems? In Mizhnarodne spivtovarystvo ta Ukrayina v suchasnykh hlobal´nykh tsyvilizatsiynykh protsesakh: aktual´ni ekonomichni, polityko-pravovi, bezpekovi ta sotsial´no-humanitarni aspekty [elektronický dokument], s. 336-340. (Mizhnarodne spivtovarystvo ta Ukrayina v suchasnykh hlobal´nykh tsyvilizatsiynykh protsesakh: aktual´ni ekonomichni, polityko-pravovi, bezpekovi ta sotsial´no-humanitarni aspekty : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFC
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus