Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Neuroimmunology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta - MÁTYÁSOVÁ, Katarína - PORUBSKÁ, Sára - FILIPČÍK, Peter - ČENTE, Martin. Dysregulated plasma microRNAs as potential biomarkers of aging and Alzheimer´s disease. In Faseb Journal : Official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. Special issue: Experimental Biology 2021 meeting abstracts [serial], 2021, vol. 35, no. S1, art.no. 04982. (2020: 5.191 - IF, Q1 - JCR, 1.709 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0892-6638. Dostupné na: https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.S1.04982 (VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. VEGA 2/0076/18 : Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu) Type: AFG
  • CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta** - ČENTE, Martin - FILIPČÍK, Peter - MÁTYÁSOVÁ, Katarína. Deregulated microRNA plasma levels as candidate biomarkers of senescence and Alzheimer´s disease. In AD/PD 2021 : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - 2021, s. 235. (AD/PD 2021 : The 15th international conference on Alzheimer´s and Parkinson´s diseases. AD/PD 2021 : The 15th international conference on Alzheimer´s and Parkinson´s diseases) Type: GII
  • GALBA, Jaroslav - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - KOVÁČ, Andrej - OLEŠOVÁ, Dominika - CEHLÁR, Ondrej - KERTYS, Martin - KOZLÍK, Petr - CHAĽOVÁ, Petra - TIRČOVÁ, Barbora - SLÍŽ, Kristián - MIKUŠ, Peter**. Fast and sensitive screening of oxandrolone and its major metabolite 17-Epi-Oxandrolone in human urine by UHPLC-MS/MS with on-line SPE sample pretreatment. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 2, art. no. 480. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26020480 (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Type: ADCA
  • MAGAR, Pratibha - PARRAVICINI, Oscar - ŠTEPÁNKOVÁ, Šárka - SVRČKOVÁ, Katarina - GARRO, Adriana D. - JENDRZEJEWSKA, Izabela - PAUK, Karel - HOŠEK, Jan - JAMPÍLEK, Josef - ENRIZ, Richardo D. - IMRAMOVSKÝ, Aleš. Novel Sulfonamide-Based Carbamates as Selective Inhibitors of BChE. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 9447. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Type: ADCA
  • MARTONOVÁ, Katarína - HORŇÁKOVÁ, Lenka - JAHODOVÁ, Iveta - IDUNKOVÁ, Alžbeta - MEŠKOVÁ, Klaudia - JANIŠÍKOVA, Eva - ŠKRABANA, Rostislav. Flexible platform for production of medically important proteins. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 312-316. ISBN 978-80-223-5132-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik2021.pdf (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Type: AFD
  • HEŠKOVÁ, Katarína - HORNAKOVA, Lenka - JAHODOVA, Iveta - IDUNKOVA, Alzbeta - MEŠKOVÁ, Klaudia - JANISIKOVA, Eva - ŠKRABANA, Rostislav. Flexible platform for production of proteins of a quality and quantity. In 1st Student Conference in Structural Biology. - Praha : Česká společnost pro strukturní biologii, 2021. Dostupné na internete: https://cssb.structbio.org/wp-content/uploads/1stSCSB_booklet_fin.pdf (1st Student Conference in Structural Biology) Type: GII
  • MÁTYÁSOVÁ, Katarína - CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta - HANES, Jozef - FILIPČÍK, Peter - ČENTE, Martin. Peripheral microRNAs as biomarkers of concussive and sub-concussive head impacts in professional soccer players. In Faseb Journal : Official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. Speical issue: Experimental Biology 2021 Meeting Abstracts [serial]. - Bethesda : Federation Amer. Soc. Exp. Biol., 2021, vol. 35, no. S1, art. no. 04983. (2020: 5.191 - IF, Q1 - JCR, 1.709 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0892-6638. Dostupné na: https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.S1.04983 (APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. VEGA 2/0076/18 : Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu. VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. VEGA 2/0154/19 : Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie) Type: AFG
  • VIKARTOVSKÁ, Zuzana - FARBAKOVA, Jana - SMOLEK, Tomáš - HANES, Jozef - ŽILKA, Norbert - HORNAKOVA, Lubica - HUMENIK, Filip - MALOVESKA, Marcela - HUDAKOVA, Nikola - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Novel Diagnostic Tools for Identifying Cognitive Impairment in Dogs: Behavior, Biomarkers, and Pathology. In Frontiers in Veterinary Science. - FRONTIERS MEDIA SA, 2021, vol. 7, art. no. 551895. (2020: 3.412 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2020.551895 Type: ADCA
  • ŽILKA, Norbert. ALZHEIMER - malý sprievodca Alzheimerovou chorobou. Bratislava : Marenčin PT, spol. s r.o., 2021. 224 s. ISBN 978-80-569-0859-4 Type: ACB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus