Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Neuroimmunology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ČENTE, Martin* - MÁTYÁSOVÁ, Katarína* - CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta - TOMÍKOVÁ, Adela - PORUBSKÁ, Sára - NIU, Yun - MAJDAN, Marek - FILIPČÍK, Peter** - JURIŠICA, Igor**. Traumatic MicroRNAs: Deconvolving the signal after severe traumatic brain injury. In Cellular and Molecular Neurobiology, 200, vol., no., p. ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z (APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. VEGA 2/0153/22 : Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie. APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. Eranet Neuron Neu-Vasc : Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov) Type: ADCA
  • HAUSCHILD, Anne-Christin* - PASTRELLO, Chiara* - EKAPUTERI, Gitta Kirana Anindya - BETHUNE-WADDELL, Dylan - ABOVSKY, Mark - AHMED, Zuhaib - KOTLYAR, Max - LU, Richard - JURIŠICA, Igor**. MirDIP 5.2: tissue context annotation and novel microRNA curation. In Nucleic acids research, 2022, vol., art.no. gkac1070. (2021: 19.160 - IF, Q1 - JCR, 8.241 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Type:
  • JAMPÍLEK, Josef - KRÁĽOVÁ, Katarína. Mycosynthesis of metal-based nanoparticles and their perspectives in agri-food and veterinary/medical applications. In Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Production and Agricultural Applications : Nanobotechnology for Plant Protection. - Radarweg 29, 1000 AE Amsterdam, Holandsko : Elsevier, 2023, chapter 16, P. 423 - 482. ISBN 9780323999229. Type: ABA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus