Information Page of SAS Organisation

Institute of Oriental Studies

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BEŠKA, Emanuel. Muhammad cAlī’s Conquest of Sudan (1820 - 1824). In Asian and African Studies, 2019, vol. 28, no. 1, p. 30-56. ISSN 1335-1257. Type: ADNB
 • BEŠKA, Emanuel. Nevesta púšte inšpirovala aj architektov Bieleho domu. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 68-70. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • BEŠKOVÁ, Katarína. Tisíc a jedna noc ako literárny fenomén. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 86-87. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • BUCKOVÁ, Martina. Maoriovia a ich šľachetný boj : Dôsledky britskej nadvlády na Novom Zélande. In Historická revue, 2019, roč. XXX, č. 4, s. 32-37. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • BUCKOVÁ, Martina. Muž, ktorý pozeral na hviezdy. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 14-15. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • BUCKOVÁ, Martina. Od ľudožrútskych hostín k rituálnemu kanibalizmu. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 76-77. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • DUBCOVÁ, Veronika. Kto a prečo migroval v Stredomorí neskorej doby bronzovej? In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 44-49. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • DUBCOVÁ, Veronika. Najdesivejšie ochranné božstvo. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 78-79. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • HUDEC, Jozef - CHEBEN, Michal - KOVÁR, Branislav. Report on Surveys in Duweym Wad Haj. In Asian and African Studies, 2019, vol. 28, no. 2, p. 168-179. ISSN 1335-1257.(APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž). Type: ADFB
 • Asian and African Studies. Editor in chief Viktor Krupa [2009-2010], editor in chief Karol R. Sorby [2010-2019], editor Martina Herbst [2016, 2019]. Bratislava : Ústav orientalistiky, 1992-. 2x ročne. V rokoch 1965-1991 1x ročne, v rokoch 1992 2x ročne. ISSN 1335-1257. Type: FAI
 • MAGDOLEN, Dušan. The Ancient Egyptian Coffin in the Slovak National Museum : Inscriptions on the Interior Surface of the Trough (Plates 1-4). In Asian and African Studies, 2019, vol. 28, no. 2, p. 270-331. ISSN 1335-1257. Type: ADFB
 • MAGDOLEN, Dušan. Genezis starovekého Egypta. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 37-43. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • MASUNO, Šunmjó - RÁCOVÁ, Anna (prekl.). Umenie obyčajného života : 100 denných praktík od japonského zenového mnícha na dosiahnutie pokojného a radostného života. Bratislava : Ikar, 2019. 220 s. ISBN 978-80-551-6751-0. Type: CAB
 • PIRICKÝ, Gabriel. Piri Reis a jeho mapa sveta z roku 1513. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 57-59. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • Svet orientu včera a dnes. Bratislava : Ústav orientalistiky SAV : Slovak Academic Press. ISSN 2644-6162. Type: FAI
 • RÁCOVÁ, Anna - ZÖRNIG, P. - ALTMANN, G. Syllable Structure in Romani : A Statistical Investigation. In Glottometrics, 2019, vol. 46, p. 41-60. ISSN 1617-8351. Type: ADMB
 • RÁCOVÁ, Anna. K odbornej terminológii v slovenskej rómčine. In Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 3, s. 462-472. (2018 - Scopus). ISSN 0021-5597. Type: ADNB
 • RÁCOVÁ, Anna. Mahátmá Gándhí - symbol nenásilného boja proti koloniálnemu panstvu. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 18-19. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • RÁCOVÁ, Anna. Bremeno nedotknuteľnosti v modernej Indií. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 54-56. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • RÁCOVÁ, Anna. Indické sárí stále inšpiruje. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 80-81. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • SORBY, Karol Jr.. Iraq: Opposition to the Policy of the Royal Court and the Reaction of King Ghāzī (1934 - 1935). In Asian and African Studies, 2019, vol. 28, no. 2, p. 253-269. ISSN 1335-1257. Type: ADFB
 • SORBY, Karol Jr.. Iraq: the Overall Impact after the Accession of King Ġāzī to the Throne (1933 – 1934). In Asian and African Studies, 2019, vol. 28, no. 1, p. 1-18. ISSN 1335-1257. Type: ADNB
 • SORBY, Karol R.. Parížska mierová konferencia priniesla Arabom sklamanie. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 10-12. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Čierni Francúzi? : asimilácia a rasizmus vo francúzskom Senegale. In Nový orient, 2018, roč. 73, č.3, s. 29-36. ISSN 0029-5302. Type: BDE
 • TRNOVEC, Silvester. Pax Britannica? : Vznik Britského impéria. In Historická revue, 2019, roč. XXX, č. 4, s. 6-13. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Parížska polícia topila demonštrantov v Seine. In HistoryWeb, 2019, 14.2., nestr. ISSN 1338-8789. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/parizska-policia-topila-demonstrantov-v-seine>. Type: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Senegal - demokracia v Afrike, migrácia a prezidentské voľby 2019. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 7-9. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Prvý známy Slovák v posvätnom meste severoafrického islámu. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 16-17. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • ZHANG, Daniela. Contemporaneity versus Tradition : Luo Fu’s Song of Everlesting Regret in Comparison with the Poem of the Same Name by Bai Juyi. In Asian and African Studies, 2019, vol. 28, no. 2, p. 223-254. ISSN 1335-1257. Type: ADFB
 • ZHANG, Daniela. Vláda svetla : Dynastia Ming (1368 - 1644). In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 4 -11. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • ZHANG, Daniela. Zakázané mesto - miesto, kam obyčajný smrteľník nemohol vstúpiť. In Svet orientu včera a dnes, 2019, roč. 1, č. 1, s. 71-73. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • ZÖRNIG, Peter - STACHOWSKI, Kamil - RÁCOVÁ, Anna - QU, Yunhua - MÍSTECKÝ, Michal - MA, Kuizi - LUPEA, Mihaiela - KELIH, Emmerich - GRÖLLER, Volker - GNATCHUK, Hanna - GALIEVA, Alfiya - ANDREEV, Sergey - ALTMANN, Gabriel. Quantitative Insights into Syllabic Structures. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2019. 134 s. Studies in Quantitative Linguistics, 30. ISBN 978-3-942303-88-0. Type: AAA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus