Information Page of SAS Organisation

Institute of Oriental Studies

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BEŠKA, Emanuel. S nohami na zemi a s hlavou vysoko v nebi. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 72-73. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • BEŠKOVÁ, Katarína. Rímska rasca. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 84. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • BEŠKOVÁ, Katarína. Chalíl Džibrán - autor jednej z najčítanejších kníh na svete. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 79-81. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • BEŠKOVÁ, Katarína. Najväčšia "oslava" kníh na Blízkom východe. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 8-9. ISSN 2644-6162. Type: GAI
 • BUCKOVÁ, Martina. Polynézsky Prometeus. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 76-78. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • BUCKOVÁ, Martina. Novozélandskí Maoriovia, poddaní britskej koruny. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 21-22. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • BUCKOVÁ, Martina. Korene a podoby náboženstiev sveta. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 33. ISSN 2644-6162. Type: GII
 • HUDEC, Jozef - KOVÁR, Branislav. Slovenský výskum v Sudáne prináša nové objavy. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 26-30. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • Asian and African Studies. Editor in chief Viktor Krupa [2009-2010], editor in chief Karol R. Sorby [2010-2019], editor Martina Herbst [2016, 2019]. Bratislava : Ústav orientalistiky, 1992-. 2x ročne. V rokoch 1965-1991 1x ročne, v rokoch 1992 2x ročne. ISSN 1335-1257. Type: FAI
 • MAGDOLEN, Dušan. Úvodník. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 3. ISSN 2644-6162. Type: GII
 • MAGDOLEN, Dušan - RABAYOVÁ, Zdenka. 60 rokov výskumu Orientu. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 13-16. ISSN 2644-6162. Type: GII
 • PIRICKÝ, Gabriel - RÁCOVÁ, Anna - BUCKOVÁ, Martina - TRNOVEC, Silvester. Koronavírus v krajinách Orientu. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 6-7. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • Svet Orientu včera a dnes. Bratislava : Ústav orientalistiky SAV : Slovak Academic Press. ISSN 2644-6162. Type: FAI
 • RABAYOVÁ, Zdenka. Klimatické zmeny a krajiny Orientu. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 66-68. ISSN 2644-6162. Type: GII
 • RÁCOVÁ, Anna. Od služobníčok božstva po sexuálne otrokyne. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 63-65. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • RÁCOVÁ, Anna. Spôsob života určený kastou je dôležitejší ako vierouka. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 34-38. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • RÁCOVÁ, Anna. Rikša. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 32. ISSN 2644-6162. Type: GII
 • SORBY, Karol Jr.. Iraq: the Ambitions of King Ghazi and the Policy of Yasin al-Hashimi (1935 - 1936). In Asian and African Studies, 2020, vol. 29, no. 1, p. 42-59. (2019: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus, Wos). ISSN 1335-1257. Type: ADNB
 • SORBY, Karol R.. Džihád neznamená šírenie viery zbraňou. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 54-58. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Najstaršie koloniálne mesto na pobreží západnej Afriky. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 69-71. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Rok Afriky - 1960. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 17-20. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • VEREŠOVÁ, Veronika. Po čom pátrala Agatha Christie na Blízkom východe? In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 59-62. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • VEREŠOVÁ, Veronika. Do starovekého Egypta s operou Aida. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 10-12. ISSN 2644-6162. Type: GAI
 • VEREŠOVÁ, Veronika. Šíša. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 31. ISSN 2644-6162. Type: GII
 • ZHANG, Daniela. Globalizácia a internet posúvajú do popredia pinyin. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 86-87. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • ZHANG, Daniela. Bonsaj a japonské záhrady. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 82-83. ISSN 2644-6162. Type: BDF
 • ZHANG, Daniela. Kung-fu nie je len bojové umenie, šport, ale aj životný štýl. In Svet Orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 23-25. ISSN 2644-6162. Type: BDF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus