Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Art Research Centre of SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Questioning the status of the artist: Czechoslovakia after 1968 = Statutut na chudožnika pod vupros: Čechoslovakia sled 1968 godina. In Izkustvo i obščestvo : izkutstvovedski četenija 2022/Art Readings 2022. II.Novo izkustvo/New Art. 1. vyd. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2023, s. 105-115. ISBN 978-619-7619-22-5. ISSN 1313-2342. (VEGA 2/0098/21 : Kontexty slovenského a českého výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia na príklade vybraných neoavantgardných tendencií) Type: AECA
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Za Jiřím Šetlíkom (1929 – 2023). In Denník N, 2023, 15. 2. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3240320/za-jirim-setlikom-1929-2023/ Type: EDJ
 • DUDKOVÁ, Jana. Umelé a umelecké v post-antropocentrickej trilógii Viery Čákanyovej = Artificial and Artistic in the Post-anthropocentric Triology of Viera Čákanyová. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 5-25. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0002 (APVV-19-0522 : Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)) Type: ADNB
 • GERÁT, Ivan. Holy Warriors in Socialist Czechoslovakia : Modernists, Iconology and Traditions. In Universal - International - Global : Art Historiographies of Socialist Eastern Europe. - Wien ; Köln : Bohlau, 2023, s. 121-137. ISBN 978-3-412-52081-6. Type: AECA
 • GERÁT, Ivan. Zasľúbené Bohu – panny a panenstvo v Krumlovskom kódexe (Cod. Vind. 370). In Ženy ve středověku : zakladatelky, mecenášky, matky. 1. vyd. - Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2022, s. 157-179. ISBN 978-80-87922-32-3. Type: AECA
 • HERUCOVÁ, Marta. Ján Rombauer a jeho reminiscencie nizozemských obrazov. In In nomine civitatis Leutscha : o tých, ktorí zanechali stopu. 1. vyd. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, 2023, s. 136-148. ISBN 978-80-8060-549-0. Type: AEDA
 • HERUCOVÁ, Marta. Jozef Czauczik - maliar biedermeierovských čias a jeho klientela. In In nomine civitatis Leutscha : o tých, ktorí zanechali stopu. 1. vyd. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, 2023, s. 104-125. ISBN 978-80-8060-549-0. Type: AEDA
 • HERUCOVÁ, Marta. Orientálne obrazy z kaštieľa v Dolnej Krupej = Oriental paintings from the manor house in Dolná Krupá. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 179-190. ISBN 978-80-8060-535-3. (VEGA č. 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku) Type: BEF
 • HODOŇ, Martin. Milo Rau. And Justice for All. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 270 - 281. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0018 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Type: ADNB
 • KNOPOVÁ, Elena. The Festival d´Avignon - a Shared Cultural Experience as a Way Forward. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 296 - 311. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0020 Type: ADNB
 • KNOPOVÁ, Elena. Pribinova cesta z Nitry do Novej Nitry: pátranie po (pred)slovenskej identite v sedimentoch minulosti. In k o d : konkrétne o divadle, roč. 17, č. 6, s. 11-16. ISSN 1337-1800. Type: BDF
 • KNOPOVÁ, Elena. Upratovalo sa veľa, vydarilo menej. In k o d : konkrétne o divadle, 2023, roč. 17, č. 41, s. 21-24. ISSN 1337-1800. Type: EDI
 • KNOPOVÁ, Elena. Reštart memoriálu bratov Držíkovcov v Tlmačoch. In Javisko, 2022, roč. 54, č. 4, s. 10-11. ISSN 0323-2883. Type: GII
 • MADUNICKÁ, Klára. Branislav Kriška a jeho prínos do operno-teoretického diskurzu = Branislav Kriška and His Contribution to the Discourse on Opera Theory. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, roč. 71, č. 2, s. 134 - 176. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0011 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADNB
 • Slovenské divadlo : revue dramatických umení. Hlavný redaktor [2004-2013] Andrej Maťašík, hlavná redaktorka [2014-] Michaela Mojžišová. Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1953-. Časopis je evidovaný v databázach Elsevier SCOPUS; EBSCO - Databáza Elton B. Stephens Company; CEJSH – The Central European Journal of Humanities and the Social Sciences; DOAJ (Directory of Open Access Journals). Podnázov do r. 1986:: revue pre otázky múzických umení. Štvrťročník. ISSN 0037-699X Type: FAI
 • MEGYEŠI, Peter. Vízie svätej Brigity Švédskej a neskorogotická ikonografia Adorácie Krista na Slovensku. In Ženy ve středověku : zakladatelky, mecenášky, matky. 1. vyd. - Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2022, s. 180-193. ISBN 978-80-87922-32-3. Type: AECA
 • MEGYEŠI, Peter. Strom v umení : od Adama po antropocén. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2023, roč. 30, č. 1, s. 82-97. ISSN 1335-9770. Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Oto Hudec, Východoslovenská galéria, Košice. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 67, s. 63. ISSN 1336-9644. Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Pnutia v sieti vzťahov. In Artalk.cz, 2023, 3. 4. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/04/03/pnutia-v-sieti-vztahov/ Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Katarína Poliačiková, Galérua Médium, Bratislava. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 68, s. 62. ISSN 1336-9644. Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. V mori významov. In Artalk.cz, 2023, 27. 8. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/08/01/v-mori-vyznamov/ Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Krehkosť zmysluplného života. In Artalk.cz, 2023, 26. 5. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/05/26/krehkost-zmysluplneho-zivota/ Type: EDI
 • MEGYEŠI, Peter - BURAN, Dušan. Staré umenie v novej galérii. In Artalk.cz, 2023, 23.1. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2023/01/23/stare-umenie-v-novej-galerii/ Type: GII
 • MISTRÍK, Miloš. Predposledná večera. Analýza inscenácie = The Penultimate Dinner. Staging Analysis. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 42-63. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0004 (VEGA 2/011/23 : Poetika absurdity, nonsensu a paradoxu v súčasnom divadle) Type: ADNB
 • MIŠOVIC, Karol. Zdena Gruberová. Recenzenti Vladimír Štefko, Peter Himič. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2023. 284 s. ISBN 978-80-224-2004-4 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: AAB
  Citations:
  [6] DVOŘÁKOVÁ, H. Legendárna Zdena Gruberová nerada filozofovala, bola pekná a obľúbená. In Pravda, 2023, roč. 33, č. 113, s. 30,31. ISSN 1335-4051.
 • MIŠOVIC, Karol. Filmové a televízne herectvo Karola Machatu v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch [Handicaps and advantages of a sympathetic face. Film and television acting of Karol Machata in the fifties and sixties]. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2022, roč. 26, č. 2, s. 57-79. ISSN 1335-1893. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADFB
 • MIŠOVIC, Karol. Július Vašek. Herec duševných rozporov = Július Vašek. An Actor of Mental Conflicts. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, roč. 70, č. 4, s. 365-389. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0025 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADNB
 • MIŠOVIC, Karol. Staré i nové tváre Evy Krížikovej. Inovatívne prvky v tvorbe herečky v rokoch 1968 až 1989 = The Old and the New Faces of Eva Krížiková. Innovative Elements in the Actress’s Oeuvre in the Years 1968 to 1989. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, roč. 71, č. 2, s. 173 - 197. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0013 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADNB
 • MIŠOVIC, Karol. 1968 August occupation from the perspective of Slovak theatre makers = Avgustovskata okupacija prez 1968 godina ot glednata točka na slovaškite teatrali. In Izkustvo i obščestvo : izkutstvovedski četenija 2022/Art Readings 2022. II.Novo izkustvo/New Art. 1. vyd. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2023, s. 209-217. ISBN 978-619-7619-22-5. ISSN 1313-2342. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: AECA
 • MIŠOVIC, Karol. Presahy slovenského programu na medzinárodnom fóre. In Presahy Divadelnej Nitry 1992- 2021. - Nitra : Asociácia Divadelná Nitra, 2023, s. 16-24. ISBN 978-80-973691-4-9. (VEGA č. 2/0173/19 : Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti) Type: AEDA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peter Konwitschny´s Musicologically Erudite Opera Direction. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 256 - 269. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0017 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Type: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. František Zvarík. Spievajúci herec, hrajúci spevák = František Zvarík: A Singing Actor, an Acting Singer. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, roč. 71, č. 2, s. 148 - 172. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0012 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. The call for freedom in Slovak opera in the 1960s and 1970s = Zovut za svoboda v slovaškata opera prez 60-te i 70-te godiny na XX vek. In Izkustvo i obščestvo : izkutstvovedski četenija 2022/Art Readings 2022. II.Novo izkustvo/New Art. 1. vyd. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2023, s. 227-233. ISBN 978-619-7619-22-5. ISSN 1313-2342. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: AECA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editoriál. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 3-4. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-699X. Type: GII
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editoriál. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, roč. 71, č. 2, s. 115 - 116. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0009 Type: GII
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Looking Back at the Theatre production of a Scenographer, Musician and Film Architect Tomáš Berka. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 229 - 255. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0016 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Pokus o ucelený obraz dejín slovenského divadla = An Attempt at the Full Picture of the History of Slovak Theatre. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 95-108. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0007 Type: BDNB
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Current Starting Points to Audience Development in Slovak Theatres. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 282 - 295. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0019 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Type: ADNB
 • VONGREJ, Ľudovít - PODMAKOVÁ, Dagmar. Dagmar Podmaková: Scénograf Ján Zavarský bol rovnocenným partnerom režisérov. In Opera Slovakia : online časopis, 2023, 31. 7. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/dagmar-podmakova-scenograf-jan-zavarsky-bol-rovnocennym-partnerom-reziserov/ Type: GHG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus