Information Page of SAS Organisation

Centre of Operations

Current staff list:
 Ing. Androvičová, Annamária  +421-2-3229 3118
 Ing. Brezányová, Janka  +421-2-3229 3107
 Mgr., PhD. Demovič, Lukáš  +421-2-3229 3112
 Mgr. Kavická, Anna  +421-2-3229 3108
 Ing. Kvasňovská, Ľubica  +421-2 3229 3108
 Mgr. Mučičková, Štefánia  +421-2-3229 3111
 Ing. Puššová, Anna  +421-2-3229 3151
Archive of SAS
 Mgr. Ďugelová, Ivana  +421-254775665
 Mgr. Geschwandtner, Branislav  +421-2-54775665
 Mgr., PhD. Gubášová Baherníková, Jana  +421-2-54775665
 Mgr. Hučko, Ján  +421-2-54775665
 Mgr. Jurányi, Ladislav  +421-2-54775665
 Mgr. Kiripolská, Iveta  +421-2-54775665
 Mgr., PhD. Majerová, Kristína  +421-2-5477 5665
 Ing. Špániková, Jana  +421-2-54775665
Encyclopaedic Institute
 Mgr., PhD. Adámať, Jozef  +421-2-2090 7934
 Mgr. Baková, Zdenka  +421-2-20907918
 PhDr. Baloghova, Beata  +421-2-20907921
 Ing. Beniaková, Anita  +421-2-20907911
 Mgr. art Čisárik, Pavel  +421-2-20907913
 Mgr. Dobrovodská, Drahomíra  +421-2-20907931
 PhDr. Galová, Iveta  +421-2-20907924
 Ing. Ghanemová, Tatiana  +421-2-20907930
 Ing. Kadáková, Zuzana   
 Ing. Klvačová, Helena  +421-2-20907922
 PhDr. Korytárová, Katarina  +421-2-20907918
 RNDr. Krajčovičová, Ľubica  +421-2-20907925
 Mgr. Kršák, Peter  +421-2-20907929
 Mgr. Lapúniková, Iveta  +421-2-20907923
 prof. Ing, DrSc. Luby, Štefan   
 Mgr. Maliňáková, Nikola  +421-2-20907924
 RNDr. Matisová, Veronika  +421-2-20907979
 RNDr., PhD. Michálková Nečedová, Mária   
 RNDr., PhD. Mikasová, Eva   
 PhDr. Nagyová, Zuzana   
   Nitry, Kamil   
 PhDr. Palkovič, Ján  +421-2-20907928
 JUDr., PhD. Puchovský, Ján  +421-2-20907930
 PhDr. Rahanský, Ľuboš  +421-2-20907932
 Bc. Ruppeldt, Ladislav  +421-2-20907999
   Sekeráková, Maria  +421-2-20907914
 RNDr., CSc. Tomová, Viera  +421-2-20907915
 Mgr. Trnečková, Veronika  +421-2-2090 7912
 PaedDr. Vargová, Zuzana  +421-2-20907926
 PhDr., PhD. Vlasko, Vladimír  +421-2-20907931
 JUDr., PhD. Vyhnánek, Ján  +421-2-20 907 928
 Mgr., PhD. Záthurecký, Andrej  +421-2-20 907 914
 Mgr. Žiláková, Milota  +421-2-20907916
Congress Center ACADEMIA, Stara Lesna
   Bujňák, Ivo  +421-52-4467464
 Mgr. Cintelová, Iveta  +421-52-4467464
   Dovjaková, Božena  052/4467 321, mobil:0903731413
   Drzewiecká, Jana  +421-52-4467464
   Dudusová Soľavová, Božena  +421-52-4467464
   Dufalová, Lucia  +421-52-4467464
   Dzivjak, Michal   
   Džadoňová, Dana  +421-52-4467464
   Griešová, Lucia  052/4467464-6
   Grigláková, Jana  +421-52-4467464
   Hollujová, Iveta  +421-52-4467464
   Hozzová, Dagmar  052/4467464-6
   Hudáčeková, Jana   
   Chovancová, Jana  +421-52-4467464
   Janek, Jozef   
   Kellnerová, Helena  052/4467464-6
   Kraková, Anna  +421-52-4467464
   Kukučková, Jana  +421-52-4467464
 Mgr. Kuzmík, Ondrej  052/4467464-6
   Maníková, Slávka   
   Martoňáková, Lucia  +421-52-4467464
   Nahalka, Pavol  +421-52-4467464
   Pešta, Vladimír  +421-52-4467464
   Peštová, Priska  +421-52-4467464
 Bc. Pitoňák, Vladimír  +421-52-4467464
   Pšenko, Miloslav  +421-52-4467464
   Romaňáková, Eleonóra  +421-52-4467464
   Rušin, Vojtech  +421-52-4467464
   Straková, Viera  +421-52-4467464
   Šiveň, Ladislav  +421-52-4467464
   Tobiášová, Monika  052/4467464-6
   Vilčeková, Slávka  052/4467464-6
   Zubaľová, Emília  +421-52-4467464
Congress Center Smolenice
   Anettová, Mária  +421-33-5963 232
   Banárová, Daniela  +421-33-5963 232
   Boďa, Peter  +421-33-5963240
   Boháčková, Marta  +421-33-5963 232
   Bohunický, Dominik  +421-335963240
   Braniš, Vladimír  +421-33-5963 232
   Čačková, Janka  +421-33-5963255
   Ferančíková, Klaudia  +421-33-5963 232
   Greguš, Pavol  +421-33-5963 232
   Hečková, Jana  +421-33-5963 232
   Hercegová, Eva  +421-33-5963 232
   Hirnerová, Marianna  +421-33-5963 232
   Hoblíková, Anna  +421-33-5963 232
   Holkovič, Dušan  +421-33-5963 232
   Hulíková, Eva  +421-33-5963 232
   Indrišková, Helena  +421-33-5963 232
   Juríková, Daniela  +421-33-5963 232
   Klementovičová, Mária  +421-33-5963256
   Križanová, Silvia  +421-33-5963255
   Kurinec, Jozef  +421-33-5963 232
   Lieskovská, Oľga  +421-33-5963 232
   Obúlaná, Daniela  +421-33-5963 232
   Oravcová, Gabriela  +421-33-5963252
   Petrašovičová, Margita  +421-33-5963 232
   Petrašovičová, Silvia  +421-33-5963255
   Petrašovičová, Žaneta  +421-33-5963232
   Petrovičová, Silvia  +421-33-5963 232
   Surovčík, Pavel  +421-33-5963 232
   Šteiger, Milan  +421-33-5963 232
   Šulík, Jozef  +421-33-5963 232
   Tkáč, Ľubomír  +421-33-5963 232
   Tkáčová, Darina  +421-33-5963 232
   Tureková, Eva  +421-33-5963 232
   Vajsáblová, Mária  +421-33-5963 248
   Vidašičová, Zuzana  +421-33-5963 260
   Vítek, Kamil  +421-33-5963240
 Mgr. Vlachovičová, Agáta  +421-33-5963 248
 Ing. Volner, Karol  +421-33-5963 211
   Volnerová, Stanislava  +421-33-5963 232
Administration of special purpose facilities SAS
   Bachna, Vladimír   
   Baráth, Peter   
   Batovská Križanová, Iveta   
   Bednár, Patrik   
   Bolebruch, Vladimír   
   Buchal, Zdenko   
   Fratrič, Jozef   
   Horváth, Július   
   Horváthová, Janka  +421-901 708 279
 Ing. Hudec, Ivan  +421-901 708 296
   Hulanský, Róbert  +421-2-54774421
   Hužovič, Ján  +421-903 555 031
   Janko, Jaroslav  +421-903 948 043
   Konečná, Božena   
   Kun, Július   
   Mešina, Tibor   
   Orlíček, Milan   
   Orosi, Rastislav   
   Plešková, Ľudmila   
   Putiková, Iveta   
 Ing. Seneši, Ivan   
   Šablica, Igor   
   Štulrajter, Pavol   
   Trajčík, Igor  +421-901 708 276
   Zajíčková, Mária  +421-2-54771520
Technical and Administrative Office for the Social Sciences Institutes in Bratislava
   Blaserová, Monika  02/ 5292 6322-4 ext.103
   Cibula, Ján  02/5292 6322-4 ext.111
   Fedorčáková, Ľudmila  02/ 5292 6322-4 ext.103
   Fiala, Vladimír  +421-2-5477 7062
 Ing. Hamáková, Miloslava  +421-2-5296 2856
   Hardenová, Mária  +421-2-52926322
   Hucíková, Margita  02/ 5292 6322-4 ext.112
   Chobotová, Elena  02/ 5292 6322-4 ext.110
   Kadlečíková, Svetlana  02/ 5292 6322-4 ext.105
 Ing. Kapcová, Mária  02/ 5292 6322-4 ext.114
   Kleinová, Alena  02/ 5292 6322-4 ext.107
   Klenovičová, Ivana  02/ 56926322-4 ext.106
   Kostolániová, Zuzana  02/ 5292 6322-4 ext.112
   Madolová, Marta  +421-2-5292622 ext.107
   Martanovičová, Alena  02/ 5292 6322-4 ext.106
   Mináriková, Silvia  02/ 5292 6322-4 ext.109
   Mrvová, Katarína  02/ 2592 6322 - 4 ext. 109
   Novák, Ján  02/ 5292 6322-4 ext.111
   Pečuchová, Helena  02/ 5292 6322-4 ext.105
   Petrovičová, Alena  02/ 5292 6322-4 ext.115
 Ing. Polakovič, Jozef  +421-2 -5292 6322 ext. 101
 JUDr. Slovák, Dušan  +421-2-52926322
   Šarmírová, Helena  02/ 5292 6322-4 ext.110
   Šarmírová, Lýdia  02/ 5292 6322-4 ext.113
 Ing. Veselková, Gabriela  +421-2-5296 3360
 Mgr. Záhradníková, Lucia  +421-2-5296 3360
VEDA, Publishing House of SAS
   Borčin, Emil  +421-2-32293702
 JUDr. Brňák, Milan  +421-2-32293700
 JUDr., PhD. Brňák, Peter  +421-2-32293777
 Ing. Dávidová, Mária   
   Dobšovič, Igor  +421-2-2092 0210
   Hrozeková, Erika  +421-2-32293712
   Janíková, Jana  +421-2-32293701
   Juricová, Lucia  +421-2-32293710
 Bc. Kaliňáková, Terézia  +421-2-32293706
 PhDr. Kršák, Pavol  +421-2-32293702
   Ledníková, Monika  +421-2-32293712
 Ing. Marková, Anna  +421-2-32293709
   Mocko, Jozef  +421-902-917 005
 Mgr. Petržalka, Marek  +421-2-32293701
   Pšenák, Michal  +421-2-32293712
 Ing. Radvanová, Martina  02/ 32293704, 3703
   Šípová, Eva  +421-2-32293712
   Žoncová, Oľga  +421-2-32293708
Computing Centre
 Mgr., PhD. Federič, Jozef  +421-2-3229 3114
 Ing., PhD. Gall, Marián  +421-2-3229 3109
 Mgr., PhD. Holka, Filip  +421-2-3229 3110
 Bc. Hyryavets, Halyna   
 Ing. Kadúc, Michal  +421-2-3229 3115
 Ing. Kohút, Štefan
Emeritus Employee
  
 Ing. Lenharčík, Imrich  +421-2-3229 3113
 Ing. Magulová, Iveta  +421-2-3229 3126
   Matúš, Martin  +421-2-3229 3116
 prof. RNDr., DrSc. Noga, Jozef   
 Ing. Novák, Pavol  +421-2-3229 3125
 RNDr. Obadalová, Gabriela  +421-2-3229 3113
 Mgr. Orság, Matej  +421-2-3229 3123
 RNDr., CSc. Pevala, Anton  +421-2-3229 3122
 doc. Mgr., PhD. Pitoňák, Michal  +421-2-3229 3109
 doc. Ing., PhD. Šperka, Martin  +421-2-3229 3131
 Ing. Šurka, Jozef  +421-2-3229 3162
   Urban, Dávid  +421 2 3229 3127
 MSc. Valčo, Miloslav  +421-2-3229 3114
 RNDr., CSc. Valenčík, Ľubomír  +421-2-3229 3117
 Bc. Vučkovski, Blažej  +421-2-3229 3162

Editors: